Üçüncü ventrikül kolloid kisti, beynin içinde yer alan bir yapıdır. Beyinde, ventrikül adı verilen boşluklar bulunur ve bu ventriküllerde beyin omurilik sıvısı (beyin omurilik sıvısı) bulunur. Üçüncü ventrikül, beyinde en merkezi yerde bulunan ventriküllerden biridir ve beynin derinlerinde yer alır. Kolloid kistler, genellikle ventriküllerde veya bunların yakınında oluşan iyi huylu (non-kanserli) jelaninöz sıvı dolu kistlerdir.

Üçüncü ventrikül kolloid kistleri genellikle iyi huylu olduklarından ve belirtiler yapmadıklarından, çoğu zaman rastlantısal olarak beyin görüntüleme (MRI veya CT gibi) testleri sırasında fark edilirler. Bununla birlikte, bazı durumlarda Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) dolaşım yollarında ani tıkanıklık oluşturup akut hidrosefaliye neden olarak hayati tehli doğurabilecek lezyonlardır.

Üçüncü ventrikül kolloid kistleri, ciddi semptomlara yol açmıyorsa genellikle tedavi gerektirmez. Ancak belirtiler şiddetliyse veya beyin omurilik sıvısı dolaşımını etkiliyorsa, cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi olarak kistin drenajı veya çıkarılması, belirtileri hafifletmek ve beyin omurilik sıvısı dolaşımını düzeltmek için yapılabilir.

Üçüncü ventrikül kolloid kisti, her yaşta insanlarda görülebilir, ancak daha sık olarak çocukluk ve genç yetişkinlik döneminde teşhis edilir. Bu kistlerin tam olarak neden oluştuğu hala tam olarak anlaşılamamıştır, ancak genellikle doğuştan gelen (konjenital) bir durum olarak kabul edilirler. Bazı vakalarda, genetik yatkınlığın da rol oynayabileceği düşünülmektedir. Üçüncü ventrikül kolloid kistleri, kadınlar ve erkekler arasında benzer sıklıkta görülür. Yani cinsiyet, bu kistlerin oluşma olasılığını etkilemez.

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistinin Belirtileri Nelerdir?

Üçüncü ventrikül kolloid kisti genellikle küçük boyutlarda olduğu için belirtilere neden olmaz ve çoğu zaman rastlantısal olarak beyin görüntüleme (MRI veya CT gibi) testleri sırasında fark edilir. Ancak bazı durumlarda, kistin büyüklüğü veya konumu nedeniyle belirtiler ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, kistin beynin normal işlevlerini veya beyin omurilik sıvısının dolaşımını etkilemesinden kaynaklanabilir. Üçüncü ventrikül kolloid kistinin olası belirtileri şunlar olabilir:

 1. Başağrısı: Özellikle kist büyüdükçe, başağrıları ortaya çıkabilir. Genellikle arkada veya başın üst kısmında hissedilen basınç tarzında ağrılar olabilir.
 2. Bulantı ve kusma: Kistin beynin normal sıvı dolaşımını etkilemesi sonucu beyin omurilik sıvısı normal akışını engelleyebilir ve bu da bulantı ve kusmaya neden olabilir.
 3. Denge ve koordinasyon problemleri: Kist, bazı hareket ve denge problemlerine yol açabilir. Koordinasyon zorlukları ve dengesizlik hissi görülebilir.
 4. Görme değişiklikleri: Üçüncü ventrikül kolloid kisti, yakınında bulunan optik sinirlere veya görme yolaklarına baskı yapabilir ve görme değişikliklerine neden olabilir. Görme bulanıklaşması, çift görme veya görsel alan kayıpları olabilir.
 5. Baş dönmesi ve sersemlik hissi: Kistin içindeki basınç arttığında veya beyin omurilik sıvısı dengesizleştiğinde, baş dönmesi ve sersemlik hissi ortaya çıkabilir.
 6. Davranış değişiklikleri: Kistin büyüklüğü ve konumuna bağlı olarak, kişilik değişiklikleri, hafıza sorunları veya diğer bilişsel işlevlerde değişiklikler olabilir.

 

Unutulmaması gereken önemli bir nokta, üçüncü ventrikül kolloid kistinin belirtilerinin diğer beyin hastalıkları ve durumlarıyla da benzer olabileceğidir. Bu nedenle, yukarıdaki belirtilerle karşılaşan kişilerin bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmesi ve doğru tanı konulması önemlidir.

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistinde Tanı Nasıl Koyulur?

Üçüncü ventrikül kolloid kistinin tanısı, nöroloji uzmanları tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve görüntüleme testleriyle konulur. Tanı süreci şu adımları içerebilir:

 1. Hastanın öyküsü: Hastanın semptomları, yaşadığı şikayetler, belirtilerin başlama zamanı ve süresi gibi bilgilerin alınmasıyla başlar. Ayrıca, hastanın tıbbi geçmişi ve ailesel durumu da göz önünde bulundurulur.
 2. Fizik muayene: Nöroloji uzmanı, hastanın nörolojik belirtilerini ve beyin fonksiyonlarını değerlendirmek için bir fizik muayene yapar.
 3. Görüntüleme testleri: Üçüncü ventrikül kolloid kistinin teşhisi için en önemli adım görüntüleme testleridir. Beyin görüntüleme yöntemleri olan manyetik rezonans görüntüleme (MRI) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları kullanılır. Bu testler, beyin omurilik sıvısının dolaşımını ve ventriküllerdeki yapıları detaylı bir şekilde gösterir. Kolloid kistleri genellikle karakteristik bir görüntüye sahip olduğundan, genellikle bu görüntüleme yöntemleriyle tanı koyulabilirler.

Tanı, semptomların nedenlerini belirlemek için bir araya getirilen bu bilgiler ve test sonuçlarının bir değerlendirmesi ile yapılır.

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kisti Nasıl Tedavi Edilir?

Üçüncü ventrikül kolloid kisti, çoğu zaman semptomsuz olup rastlantısal olarak keşfedildiğinde tedavi gerektirmez. Bununla birlikte, kistin büyüklüğü veya konumu nedeniyle belirtiler ortaya çıkıyorsa veya beyin omurilik sıvısının normal dolaşımını etkiliyorsa tedavi düşünülebilir. Tedavi yöntemleri, kistin durumuna ve hastanın sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir ve şunları içerebilir:

 1. Gözlem: Küçük boyutlu ve belirtilere neden olmayan kistler, genellikle sadece düzenli takip ve gözlem altında bırakılabilir. Bu tür kistlerin büyüme eğilimi yoksa ve belirtiler ortaya çıkmazsa, tedaviye ihtiyaç duyulmayabilir.
 2. Mikro Cerrahi müdahale: Kist büyükse, belirtiler şiddetliyse veya beyin omurilik sıvısının normal dolaşımını etkiliyorsa, cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi müdahale, kistin drenajı veya çıkarılması için gerçekleştirilebilir. Bu prosedür, kistin beyin omurilik sıvısının dolaşımına olan etkisini ortadan kaldırmayı ve belirtileri hafifletmeyi amaçlar.
 3. Kist boşaltma (aspirasyon): Cerrahi müdahale sırasında, üçüncü ventrikül kolloid kisti, özel bir cihaz yardımıyla drenaj yapılarak boşaltılabilir. Bu işlemle, kistin içindeki sıvı boşaltılır ve basınç azaltılır.
 4. Endoskopik tedavi: Bazı durumlarda, kistin tedavisi için endoskopik yöntemler kullanılabilir. Bu prosedürde, bir endoskop (kamera) beyine küçük bir kesi yapılır ve kistin içine yerleştirilir. Endoskopun rehberliğinde, kistin içeriğinin çıkarılması veya drenajı gerçekleştirilebilir.

Tedavi yöntemi, kistin büyüklüğü, konumu, hastanın yaşı, genel sağlık durumu ve semptomların şiddetine göre karar verilir. Tedavi seçenekleri, bir nöroloji uzmanı ve beyin cerrahı tarafından hastanın durumu değerlendirilerek belirlenmelidir.