Santral Sinir Sistemi Kavernomu;

Santral sinir sistemi kavernomu, beynin veya omuriliğin içinde bulunan nadir görülen vasküler anormalliklerden biridir. Kavernomlar, anormal şekilde genişlemiş ve yoğunlaşmış damar yapılarından oluşur. Bu yapılar, genellikle kanla dolu küçük kistik boşluklar veya kavernlerden oluşur. Santral sinir sistemi kavernomları, genellikle doğuştan gelir ve genetik yatkınlıkla ilişkilidir. Ancak bazı durumlarda travma gibi faktörler de kavernomların oluşumuna katkıda bulunabilir.

Kavernomlar, beyin veya omurilikte herhangi bir bölgede ortaya çıkabilir, ancak daha sık beyincik, talamus, bazal ganglia ve beyincik sapı gibi bölgelerde görülürler. Santral sinir sistemi kavernomları, genellikle iyi huylu (benign) olarak kabul edilir, yani kanserli değillerdir. Bununla birlikte, bazı durumlarda kavernomlar kanamaya veya çevredeki sinir dokusuna baskı yaparak belirtilere neden olabilir.

Santral Sinir Sistemi Kavernomu Belirtileri Nelerdir?

Santral sinir sistemi kavernomları, belirli bir bölgede beyin veya omurilikte anormal şekilde genişlemiş ve yoğunlaşmış damar yapılarından oluşur. Kavernomlar, çoğunlukla iyi huylu (benign) olmalarına rağmen bazı durumlarda kanama veya çevre dokuya baskı yaparak belirtilere neden olabilirler. Kavernomların belirtileri ve şiddeti, tümörün konumuna, büyüklüğüne ve çevre dokulara olan etkisine bağlı olarak değişebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

 1. Baş Ağrısı: Kavernomlar baş ağrısına neden olabilir. Baş ağrısı, genellikle tümörün büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişen şiddette olabilir.
 2. Nörolojik Bozukluklar: Kavernomlar, çevredeki sinir dokusuna baskı yaparak nörolojik bozukluklara yol açabilir. Bu bozukluklar arasında güçsüzlük, uyuşma, felç, denge bozuklukları ve koordinasyon problemleri bulunabilir.
 3. Epileptik Nöbetler: Kavernomlar, epileptik nöbetlere neden olabilir. Nöbetlerin şiddeti ve sıklığı tümörün büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir.
 4. Konuşma Problemleri: Kavernomlar, konuşma merkezlerine yakın bölgelerde bulunduğunda konuşma güçlüğüne yol açabilir.
 5. Görme Problemleri: Kavernomlar, beyin sapında veya talamusta bulunuyorsa görme problemlerine neden olabilir.

Belirtiler, tümörün büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir ve her hastada farklı olabilir. Santral sinir sistemi kavernomları bazen hiçbir belirtiye neden olmazlar ve rastlantısal olarak görüntüleme testleri sırasında tesadüfen tespit edilebilirler.

Santral Sinir Sistemi Kavernomlarında Tanı Nasıl Koyulur?

Santral sinir sistemi kavernomları, görüntüleme yöntemleri kullanılarak teşhis edilir. Tanı için genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yapılır. Bu görüntüleme yöntemleri, kavernomların tespit edilmesine ve konumlarının belirlenmesine yardımcı olur.

 1. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, santral sinir sistemi kavernomlarını tespit etmek ve görsellemek için yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. MRG, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak ayrıntılı kesitler halinde beyin veya omuriliği görselleştirir. Kavernomlar, MRG görüntülerinde karakteristik bir şekilde yoğunlaşmış ve kistik boşluklar olarak görünebilir.
 2. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, santral sinir sistemi kavernomlarını teşhis etmek için kullanılabilir. BT, röntgen ışınları ve bilgisayar teknolojisi kullanılarak kesitli görüntüler elde etmeyi sağlar. Kavernomlar, BT görüntülerinde yoğunlaşmış lezyonlar olarak görünebilir.

Bu görüntüleme testleri, kavernomların yerini ve büyüklüğünü belirleyerek tanıya yardımcı olur. Ancak bazı durumlarda kavernomlar çok küçük olabilir veya semptomlara neden olmayabilir, bu nedenle tanı koymak zor olabilir. Klinik muayene ve hastanın semptomları da tanı sürecinde önemli bir rol oynar. Erken tanı ve tedavi, kavernomların yönetilmesinde önemlidir ve komplikasyonların önlenmesine yardımcı olabilir.

Santral Sinir Sistemi Kavernomları Nasıl Tedavi Edilir?

Santral sinir sistemi kavernomlarının tedavi yöntemleri, tümörün büyüklüğüne, konumuna, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi planı, bir nöroşirürji uzmanı veya nöroloji uzmanı tarafından belirlenir. Santral sinir sistemi kavernomlarının tedavi seçenekleri şunları içerebilir:

 1. Gözlem ve Düzenli Takip: Bazı küçük ve semptomsuz kavernomlar tedavi gerektirmez ve sadece düzenli takip ve gözlem altında tutulabilir. Bu yöntem, tümörün büyümesini izlemeyi ve semptomlar gelişirse hızlı bir şekilde müdahale etmeyi sağlar.
 2. Cerrahi Müdahale: Semptomları ciddi olan veya tümörün beyin veya omurilik dokusuna baskı yapması nedeniyle risk taşıyan kavernomlar cerrahi olarak çıkarılabilir. Cerrahi müdahale, tümörün tamamen veya kısmen çıkarılması ile gerçekleştirilebilir. Santral sinir sistemi kavernomlarının tedavisinde ameliyat yöntemleri, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve hastanın durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Kavernomların ameliyatla çıkarılması, semptomları yönetmek, tümörün büyümesini kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek için düşünülebilir. İşte santral sinir sistemi kavernomları için uygulanan yaygın ameliyat yöntemleri:
 1. Kraniyotomi ile Mikrocerrahi: Mikrocerrahi, kavernomun tedavi edilmesinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntemde, mikroskop altında çalışan nöroşirürji uzmanı, küçük bir kesi yapar ve kavernomu çıkarmak için ince aletler kullanır. Mikrocerrahi, hassas dokuların korunmasına ve minimal hasarın oluşturulmasına yardımcı olur.
 2. Stereotaktik Radyocerrahi: Kavernomun cerrahi olarak çıkarılması riskli veya mümkün değilse, stereotaktik radyocerrahi düşünülebilir. Bu yöntemde, yüksek dozda odaklanmış ışınlar kullanılarak tümör hücreleri hedeflenir ve tümörün büyümesi kontrol altına alınır.
 3. Endoskopik Cerrahi: Endoskopik cerrahi, küçük kesi veya burun deliği aracılığıyla kavernomu çıkarmak için endoskopik aletlerin kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntem, minimal invaziv bir yaklaşım sağlar ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir.

Ameliyat yöntemi, kavernomun konumuna, hastanın genel sağlık durumuna ve semptomların şiddetine bağlı olarak belirlenir. Ameliyat sonrası dönemde hastanın düzenli takip ve kontrolleri yapması, iyileşme sürecini desteklemesi ve olası komplikasyonların önlenmesi önemlidir. Uzman bir nöroşirürji uzmanı veya nöroloji uzmanı, hastanın durumunu değerlendirerek en uygun ameliyat yöntemini belirler ve hastayı tedavi süreci boyunca takip eder.

 1. Radyoterapi: Cerrahi müdahale mümkün olmadığında veya riskli olduğunda, radyoterapi kullanılabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlarla kavernom hücrelerinin hedeflenmesini sağlar ve tümörün büyümesini kontrol etmeye yardımcı olabilir.
 2. Embolizasyon: Kavernomların bazıları embolizasyon adı verilen bir yöntemle tedavi edilebilir. Bu işlemde, tümörün içine damar tıkaçları enjekte edilerek kavernomun beslenmesi durdurulur ve tümörün boyutu küçültülür.

Tedavi seçeneği, hastanın bireysel durumuna göre özelleştirilir ve tedavinin amacı, tümörün büyümesini kontrol altına almak, semptomları yönetmek ve komplikasyonları önlemektir. Tedavi sonrasında hastanın düzenli takip ve kontroller yapması önemlidir.

Kavernomlar, genellikle iyi huylu seyrederler ve belirli bir tedavi gerektirmeyebilirler. Ancak semptomların şiddetli olduğu veya riskli bölgelerde bulunduğu durumlarda, tedavi önemli olabilir. Tedavi planı, uzman bir nöroloji uzmanı veya nöroşirürji uzmanı tarafından belirlenir ve hastanın durumu ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Santral sinir sistemi kavernomlarından ameliyat sonrası dönemde hastaların uygun bakım ve dikkat göstermeleri önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. İzlem ve Kontroller: Ameliyat sonrası dönemde hastaların düzenli olarak nöroşirürji uzmanı veya nöroloji uzmanı tarafından planlanan kontrolleri yapması önemlidir. Bu kontrollerde ameliyat bölgesi incelenir, iyileşme süreci değerlendirilir ve herhangi bir komplikasyonun erken tespiti sağlanır.
 2. İyileşme ve Dinlenme: Ameliyat sonrası dönemde hastaların dinlenmeye önem vermesi ve iyileşmeyi destekleyici aktivitelerde bulunması gereklidir. Doktorun önerdiği dinlenme süresine uygun hareket etmek, iyileşme sürecini hızlandırabilir.
 3. İlaç Kullanımı: Ameliyat sonrası dönemde doktorun önerdiği şekilde ilaçları düzenli ve doğru dozlarda kullanmak önemlidir. Bu ilaçlar, ağrı kesiciler, antibiyotikler veya diğer ilaçlar olabilir.
 4. Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat etmek, vücudun iyileşme sürecine yardımcı olur. Ameliyat sonrası dönemde protein açısından zengin yiyecekler tüketmek, doku iyileşmesini destekleyebilir.
 5. Enfeksiyon ve Komplikasyonlara Karşı Dikkat: Ameliyat sonrası dönemde enfeksiyon riskini en aza indirmek için ameliyat bölgesinin temiz ve kuru tutulması, yara bakımının düzenli olarak yapılması önemlidir. Ayrıca ameliyat sonrası belirtiler arasında şiddetli baş ağrısı, ateş, bilinç kaybı veya ani hareket güçsüzlüğü gibi belirtiler varsa derhal doktora başvurmak gereklidir.
 6. Hareket ve Egzersiz: Doktorun önerdiği şekilde ve zamanlamada hareket ve egzersizler yapmak, ameliyat sonrası kas gücünü ve esnekliğini artırabilir. Ancak, aşırı zorlayıcı egzersizlerden kaçınılmalı ve doktorun önerilerine uygun hareket edilmelidir.

Ameliyat sonrası dönem, hastaların iyileşme sürecini en iyi şekilde yönetmeleri ve komplikasyonları önlemeleri açısından önemlidir. Bu nedenle doktorun önerilerine uygun şekilde davranmak, düzenli takip ve kontrolleri yapmak ve herhangi bir şüpheli belirti olduğunda hemen doktora başvurmak önemlidir. Ameliyat sonrası sürecin başarılı bir şekilde yönetilmesi, hastaların sağlıklı bir şekilde iyileşmesine ve ameliyat sonrası yaşam kalitesinin artmasına yardımcı olabilir.