Nöroonkoloji Konseyi, beyin ve sinir sistemi tümörleri (nörolojik tümörler) ile ilgili çalışmaları ve tedavi süreçlerini yönlendiren, uzmanlık alanı nöroonkoloji olan tıbbi uzmanlardan oluşan bir kuruldur. Bu konseyler, multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek nöroloji, onkoloji ve diğer ilgili tıbbi alanlardan uzmanları bir araya getirirler. Bu branşlar genellikle; Beyin ve Sinir Cerrahisi, Radyasyon Onkolojisi, Medikal Onkoloji, Nöro-radyoloji, Nöroloji, Nöro-Patoloji ve Nükleer Tıp branşı doktorlarından oluşur.

Nöroonkoloji Konseyleri, genellikle büyük hastanelerde veya tıp merkezlerinde bulunur ve beyin ve sinir sistemi tümörlerinin tedavi ve yönetimiyle ilgili çeşitli konularda uzmanlaşmış bir ekip oluştururlar. Bu tümörler, beynin içinde veya etrafında, sinirlerde ve omurilikte oluşabilen çeşitli kanser türlerini içerir.

Nöroonkoloji Konseyi’nin ana hedefleri şunlardır:

  1. Hastaların değerlendirilmesi ve tanısı: Konsey, hastaların tıbbi geçmişini, görüntüleme sonuçlarını ve laboratuvar testlerini dikkate alarak tanı koymak için birlikte çalışır.
  2. Tedavi planlaması: Konsey üyeleri, hastanın durumuna göre en uygun tedavi seçeneklerini belirler ve multidisipliner bir yaklaşım benimseyerek hastaların tedavi süreçlerini yönetir.
  3. Takip ve izlem: Tedavi sonrası hastaların düzenli izlemi ve takibi sağlanır. Tedavinin etkinliği ve olası yan etkileri izlenir.
  4. Araştırma ve eğitim: Nöroonkoloji Konseyleri, beyin ve sinir sistemi tümörlerinin tedavisiyle ilgili yeni gelişmeleri takip eder ve ilgili çalışmalara katılır. Aynı zamanda, nöroonkoloji alanında eğitim ve farkındalık oluşturma çabalarına destek verirler.

Nöroonkoloji Konseyi’nin Hedefi; hastanın ve hastalığının o anki durumundan, tüm ilgili branşlar olarak ayrıntılı şekilde haberdar olmak ve karşılıklı görüş alışverişi yaparak, bundan sonra hasta ve hastalığı için yapılacak olanların en doğru şekilde planlanması sağlamak ve bu planların yürütülmesini kontrol etmektir.  Bu tür konseyler, hastaların en iyi tedavi ve bakımı almasını sağlamak için uzmanlık bilgisi ve tecrübelerin bir araya getirildiği önemli bir mekanizmadır.