Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma), sıklıkla çocuklarda ve genç yetişkinlerde görülen nadir bir tümör türüdür. Genellikle hipotalamusun yakınında veya hipofiz bezinin altında yerleşir ve bu nedenle hormonal düzenlemeleri ve bazı sinir fonksiyonlarını etkileyebilir. Kraniofarinjiomlar, genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir, ancak çevredeki beyin dokusuna ve önemli yapılarına baskı yaparak belirtilere neden olabilirler.

Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma) Belirtileri Nelerdir?

Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma) belirtileri, tümörün boyutu, yerleşim yeri ve çevredeki yapılarla olan ilişkisine bağlı olarak değişebilir. Bu tür tümör, serebral pedunkül olarak adlandırılan bir bölgeden kaynaklanır ve genellikle hipotalamusun yakınında veya hipofiz bezinin altında yer alır. Bu nedenle hormonal düzenlemeleri ve bazı sinir fonksiyonlarını etkileyebilir. Kraniofarinjiomun belirtileri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Baş ağrısı: Kraniofarinjiomlar, beyin içinde yer aldığından dolayı baş ağrılarına neden olabilir. Sıklıkla sabahları başlayan ve öğle saatlerine doğru artan baş ağrıları görülebilir.
 2. Görme problemleri: Tümör, optik sinirleri ve çevreleyen yapıları etkileyerek görme alanında kayıplara veya değişikliklere yol açabilir. Çocukta göz kapakları arasında sıkışmış bir görme alanı (bitemporal hemianopsi) oluşabilir.
 3. Endokrin sorunlar: Kraniofarinjiom, hipofiz bezini etkileyerek hormonal dengesizliğe yol açabilir. Bu durumda çocukta büyüme geriliği, ergenlik sorunları (erken ya da geç ergenlik), hipofiz bezinin işlev bozukluğu ve hormonal düzensizlikler görülebilir. Ayrıca, diyabet insipidus adı verilen ve su kaybına neden olan bir durum da gelişebilir.
 4. Bulantı ve kusma: Tümör, beyinde bulunan kusma merkezine baskı yaparak çocukta bulantı ve kusmaya neden olabilir.
 5. Şişlik veya kitle: Kraniofarinjiomun büyümesi, beyinde şişlik veya kitle hissedilmesine yol açabilir. Genellikle bu şişlik veya kitle, alın veya şakak bölgesinde hissedilir.
 6. İştah değişiklikleri: Tümörün beyin ile ilişkili bölümleri etkilemesi nedeniyle iştah değişiklikleri görülebilir.

Bu belirtiler, kraniofarinjiomun boyutuna ve yayılımına bağlı olarak değişebilir ve her zaman belirgin olmayabilir. Eğer çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biri veya birkaçı görülüyorsa, derhal bir çocuk onkoloğuna veya nöroloğa başvurmak önemlidir. Erken teşhis, tedavi şansını artırabilir ve çocuğun sağlık durumunu iyileştirebilir.

Kraniofarinjiomda (Craniopharyngioma) Tanı Nasıl Koyulur?

Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma) tanısı, bir çocuk onkoloğu veya nörolog tarafından çocuğun tıbbi öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri kullanılarak konulur. Tanı koymak için aşağıdaki yöntemler ve testler kullanılır:

 1. Tıbbi öykü ve fizik muayene: Çocuğun tıbbi öyküsü ve mevcut belirtileri dikkatlice değerlendirilir. Baş ağrısı, görme değişiklikleri, endokrin sorunlar ve diğer belirtiler hakkında detaylı bilgi alınır. Fizik muayene sırasında, çocuğun başı, gözleri ve nörolojik işlevleri dikkatlice incelenir.
 2. Görüntüleme yöntemleri:

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin ve kafa bölgesindeki detaylı görüntüler elde etmek için MRG kullanılır. MRG, kraniofarinjiomun boyutu, yeri ve çevredeki yapılarla olan ilişkisini göstermeye yardımcı olabilir.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): Beyin ve kafa bölgesindeki anormallikleri daha detaylı görüntülemek için BT taramaları yapılabilir.

 1. Hormonal testler: Kraniofarinjiom, hipofiz bezini etkilediğinden hormonal dengesizliklere yol açabilir. Bu nedenle, kan testleri ile hormonal düzeyler değerlendirilir.
 2. Biyopsi: Bazı durumlarda, tümörün doğrulanması için bir biyopsi yapılabilir. Biyopsi, tümörden küçük bir örnek alarak laboratuvar incelemesi için patolojik değerlendirmeye gönderilmesini içerir. Ancak bu adım genellikle gerekli değildir ve çoğu zaman görüntüleme yöntemleri ve klinik bulgular tanıya yeterlidir.

Kraniofarinjiom tanısı, yukarıda belirtilen yöntemlerin bir araya gelmesiyle konulur. Tanı konulduktan sonra, tümörün boyutu, yayılımı ve çevre yapılarla ilişkisi değerlendirilerek uygun tedavi planı belirlenir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale ile başlar ve diğer tedavi yöntemleri (kemoterapi ve radyoterapi gibi) cerrahi sonrası veya tümörün niteliğine bağlı olarak kullanılabilir. Kraniofarinjiom tedavisinde erken tanı ve tedavi, hastalığın seyrini ve prognozu olumlu yönde etkileyebilir.

 1. Cerrahi müdahale: Kraniofarinjiomun tedavisinde genellikle ilk adım cerrahi müdahaledir. Cerrahi, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını amaçlar. Bu, tümörün boyutuna ve yerine bağlı olarak zorlayıcı olabilir, çünkü tümörler bazen çevredeki önemli yapılarla ilişkili olabilir. Ancak, cerrahi müdahale, mümkün olduğunca tümörün çıkarılmasını hedefler ve hastanın semptomlarını hafifletmeyi amaçlar.

Cerrahi yöntemler hangileridir; Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma) tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler, tümörün boyutuna, yayılımına, yerine ve çevredeki yapılarla ilişkisine bağlı olarak değişebilir. Cerrahi müdahale, kraniofarinjiom tedavisinin genellikle ilk adımıdır ve tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını hedefler. Aşağıda kraniofarinjiom cerrahisinde kullanılan bazı yaygın cerrahi yöntemler verilmiştir:

 1. Transsfenoidal cerrahi: Bu yaklaşım, burun boşluğu ve sinüsler aracılığıyla yapılan minimal invaziv bir cerrahi işlemdir. Bu yöntem, hipofiz bezine veya çevreleyen tümörlere ulaşmak için kullanılabilir. Cerrahi, burun içinden yapıldığından dışarıdan herhangi bir kesi yapılmaz ve iyileşme süreci daha hızlı olabilir.
 2. Kraniotomi: Bu cerrahi yöntemde, kafatasının bir kısmı çıkarılarak beyine erişim sağlanır. Kraniotomi, kraniofarinjiomun yerleşim yerine ve boyutuna bağlı olarak tercih edilebilir. Cerrahi müdahale sırasında tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılması hedeflenir.
 1. Endoskopik cerrahi: Endoskopik cerrahi, küçük kesilerle yapılır ve cerrahlar, uzun ince aletler ve bir kamera kullanarak tümöre erişir. Bu yöntem, minimal invaziv bir yaklaşım olarak kabul edilir ve daha az doku hasarı ve kısa iyileşme süresi sağlar.
 2. Stereotaktik cerrahi: Stereotaktik cerrahi, 3D görüntüleme teknolojileriyle tümörün hassas bir şekilde hedeflenmesini sağlar. Bu yöntem, tümörün hassas bölgelerine veya çevredeki önemli yapılarla ilişkili olduğu durumlarda tercih edilebilir.

Cerrahi sırasında, tümörün boyutu ve yayılımı, çevredeki önemli yapılarla olan ilişkisi ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurulur. Cerrahi müdahale, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını hedefler, ancak bazen tümörün çıkarılması tamamen mümkün olmayabilir ve radyoterapi gibi diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir. Cerrahi sonrası, çocuk onkoloğu ve cerrahi ekibi tarafından hastanın iyileşme süreci yakından takip edilir ve gerekirse diğer tedavi yöntemleri uygulanabilir.

 1. Radyoterapi: Cerrahi müdahaleden sonra veya tümörün tamamen çıkarılmasının zor olduğu durumlarda, radyoterapi kullanılabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini hedef alır ve yok eder. Bu yöntem, cerrahi sonrası tümör hücrelerinin yok edilmesine yardımcı olabilir ve tümörün tekrarlamasını önlemeye yardımcı olabilir.
 2. Kemoterapi: Kraniofarinjiom tedavisinde kemoterapi, nadiren kullanılan bir yöntemdir. Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için kullanılan ilaçlardan oluşur. Ancak kraniofarinjiomlar genellikle yavaş büyüyen tümörler olduğundan, kemoterapi çoğu zaman etkili olmaz.
 3. Hormonal tedavi: Kraniofarinjiom, hipofiz bezini etkilediğinden hormonal dengesizliklere neden olabilir. Bu nedenle, hormonal tedavi, hormonal düzensizliklerin düzeltilmesine yardımcı olabilir.

Tedavi planı, tümörün boyutu, yerleşim yeri ve hastanın durumuna göre değişir. Kraniofarinjiom tedavisi zorlayıcı olabilir ve tedavinin yan etkileri ve sonuçları hastalar arasında farklılık gösterebilir. Bu nedenle tedavi sürecinde çocuk ve ailesi için duygusal ve psikolojik destek almak önemlidir. Tedavi sürecinde düzenli kontroller ve takip, hastanın sağlık durumunun izlenmesini sağlamak için gereklidir. Kraniofarinjiom tedavisinde erken teşhis ve tedavi, hastalığın seyrini ve prognozu olumlu yönde etkileyebilir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Kraniofarinjiom (Craniopharyngioma) ameliyatı sonrası, hastanın sağlığının iyileşmesi ve ameliyat bölgesinin iyileşmesi için belirli önlemler alınması önemlidir. İşte kraniofarinjiom ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar:

 1. Takip ve kontroller: Ameliyat sonrası dönemde hastanın düzenli olarak takip edilmesi ve kontrolleri yapılması önemlidir. Bu kontrollerde, cerrahi bölgenin iyileşmesi, dikişlerin durumu, tümörün tekrarlama ihtimali ve genel sağlık durumu değerlendirilir.
 2. Ağrı ve ilaçlar: Ameliyat sonrasında ağrı normal olabilir. Doktorun verdiği ağrı kesicileri düzenli olarak kullanmak, ağrının kontrol altında tutulmasına yardımcı olabilir. Ağrı veya başka rahatsız edici semptomlar varsa, doktorla iletişime geçmek önemlidir.
 3. Yara bakımı: Ameliyat bölgesindeki dikişlerin ve yaranın düzenli olarak temizlenmesi ve bakımı yapılmalıdır. Doktorun önerdiği şekilde yara bakımı yapmak, enfeksiyon riskini azaltır.

 

 1. Beslenme: Ameliyat sonrasında hastanın beslenmesine dikkat etmek önemlidir. Doktor tarafından önerilen diyeti takip etmek ve yeterli besin alımını sağlamak önemlidir. Gerekirse, besin takviyeleri kullanılabilir.
 2. Hormonal dengesizlikler: Kraniofarinjiomlar, hipofiz bezini etkileyerek hormonal dengesizliklere neden olabilir. Ameliyat sonrasında hormonal düzeyler düzenli olarak takip edilmeli ve hormonal tedavi ihtiyacı varsa doktorun önerilerine uyulmalıdır.
 3. Gözlem ve uyarı işaretleri: Ameliyat sonrasında hastanın kendini gözlemlemesi ve önemli değişiklikleri doktora bildirmesi önemlidir. Özellikle baş ağrısında artış, görme değişiklikleri, bilinç değişiklikleri, yüksek ateş gibi uyarı işaretleri varsa hemen doktora başvurulmalıdır.
 4. Düzenli takip randevuları: Doktorun önerdiği düzenli takip randevularına uymak, hastanın sağlığını izlemek ve tedavinin etkinliğini değerlendirmek açısından önemlidir.

Ameliyat sonrası dönem, hastanın iyileşmesi ve sağlığının kontrol altında tutulması için önemli bir süreçtir. Hastaların doktorun önerilerine uyması, düzenli takip ve kontrolleri yapması ve sağlık durumu hakkında iletişimde olması tedavinin başarısı için kritik öneme sahiptir.