Serebral vazospazm, beyin damarlarının daralması veya büzüşmesi durumudur. Bu durum, genellikle subaraknoid kanama gibi ciddi beyin hasarı durumlarının ardından görülür. Subaraknoid kanama, beyin zarları arasındaki subaraknoid boşluğa kanın sızmasıdır ve beyin damarlarını etkileyerek vazospazma neden olabilir.

Serebral vazospazm, subaraknoid kanamanın ardından ortaya çıkan en ciddi ve hayati tehlike arz eden komplikasyonlardan biridir. Kanın beyin damarlarının iç tabakasına temas etmesi, damarların kasılmasına ve daralmasına neden olur. Bu daralma, normal kan akışını engelleyerek beyin dokusuna yeterli miktarda oksijen ve besin maddesi ulaşmasını engelleyebilir. Bu durum, beyin dokusunda iskemi (oksijensiz kalma) ve beyin hasarı riskini artırır.

Serebral vazospazmın belirtileri, başlangıçta belirgin olmayabilir ve subaraknoid kanamanın ardından 3-14 gün içinde ortaya çıkabilir. Belirtiler, beyin dokusunu etkileyen daralmış damarların bulunduğu bölgeye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Özellikle vazospazmın etkilediği beyin bölgeleriyle ilgili nörolojik işlevlerde değişiklikler ve semptomlar görülebilir.

Serebral vazospazmın etkilerini tespit etmek ve önlemek için, subaraknoid kanamalı hastalar sıkı bir şekilde izlenir ve düzenli olarak beyin damarlarının görüntülenmesi yapılır. Görüntüleme yöntemleri genellikle transkraniyal doppler ultrasonografi, manyetik rezonans anjiyografi veya dijital anjiyografiyi içerebilir.

Serebral vazospazm, ciddi bir komplikasyon olduğu için erken tanı ve tedavi büyük önem taşır. Hastaların durumu sıkı bir şekilde izlenmeli ve gerektiğinde uygun tedavi yöntemleri uygulanmalıdır. Ayrıca, subaraknoid kanama riskini azaltmaya yönelik nedenlere odaklanmak da bu komplikasyonun önlenmesine katkı sağlar.

Serebral Vazospazmda Tanı Nasıl Koyulur?

Serebral vazospazm tanısı, genellikle subaraknoid kanama geçiren hastalarda semptomların ve görüntüleme yöntemleri ile konulur. Serebral vazospazm, subaraknoid kanamanın ardından ortaya çıkan bir komplikasyon olduğu için, subaraknoid kanama tanısı olan hastalarda özellikle dikkatlice izlenir. İşte serebral vazospazmın tanısının anahtar unsurları:

 1. Klinik Değerlendirme: Hasta öyküsü ve semptomların değerlendirilmesi önemlidir. Baş ağrısı, bulantı, kusma, nörolojik bozukluklar gibi belirtiler vazospazmın göstergesi olabilir.
 2. Görüntüleme Yöntemleri: Beyin görüntülemesi için bilgisayarlı tomografi (BT) veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi yöntemler kullanılır. Bu görüntüleme yöntemleriyle beyin damarları ve olası daralmalar incelenebilir.
 3. Anjiyografi: Dijital substrasyon anjiyografi (DSA) gibi özel bir görüntüleme yöntemi ile beyin damarları daha ayrıntılı bir şekilde incelenebilir. Kontrast madde enjekte edilerek damarların görüntülenmesi sağlanır.
 1. Beyin Omurilik Sıvısı İncelemesi: Subaraknoid kanamadan şüpheleniliyorsa, beyin omurilik sıvısı (BOS) incelenebilir. BOS içindeki kan ve diğer özellikler değerlendirilir.
 2. Transkraniyal Doppler Ultrasonografi: Bu yöntemle beyin damarlarının kan akımı ölçülebilir. Vazospazmın varlığı veya şiddeti hakkında bilgi sağlayabilir.
 3. Klinik Durum Takibi: Hastanın klinik durumu düzenli olarak izlenir. Semptomlar ve nörolojik belirtiler gözlenir ve herhangi bir değişiklik takip edilir.

Serebral vazospazmın tanısı, klinik belirtiler, görüntüleme bulguları ve diğer test sonuçlarının birleşimiyle konulur. Tedavi genellikle hastanın durumuna, semptomlara ve vazospazmın nedenine bağlı olarak belirlenir. Bu nedenle, uzman bir tıbbi sağlayıcı tarafından değerlendirilmek ve yönlendirilmek önemlidir.

Serebral Vazospazmda Nasıl Tedavi Edilir?

Serebral vazospazmın tedavisi, hastanın durumu ve vazospazmın şiddetine göre değişebilir. Tedavi, sıkı bir şekilde izlemi ve gerektiğinde ilaç tedavisi veya endovasküler girişim gibi müdahaleleri içerebilir. Hastaların tedavi süreci, uzman bir sağlık ekibi tarafından yönlendirilir ve hastanın durumu sürekli olarak izlenir ve tedaviye zaman kaybetmeden başlanması önemlidir. Tedavi prensipleri şunları içerebilir:

 1. Sıkı Takip: Subaraknoid kanama geçiren hastalarda serebral vazospazm riski yüksektir. Bu nedenle, hastalar yoğun bakım ünitesine veya nöroloji servisine yatırılarak sıkı bir şekilde izlenir. Vital belirtiler, nörolojik durum ve beyin dolaşımı düzenli olarak takip edilir.
 1. Transkraniyal Doppler Ultrasonografi (TCD): TCD, beyin damarlarındaki kan akışını değerlendirmek için kullanılan bir non-invaziv görüntüleme yöntemidir. TCD, serebral vazospazmın erken tespiti için kullanılabilir ve tedavi sürecinin planlanmasına yardımcı olabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Serebral vazospazmın önlenmesi ve tedavisi için ilaçlar kullanılabilir. Kalsiyum kanal blokerleri, serebral damarların kasılmasını engelleyerek vazospazmı önlemeye yardımcı olabilir. Nimodipin gibi ilaçlar, beyin dokusuna oksijen ve besin maddesi taşınmasını artırarak serebral iskemi riskini azaltabilir.
 3. Endovasküler Girişim: Vazospazmın şiddetli olduğu durumlarda endovasküler girişimler düşünülebilir. Bu prosedürler, daralmış beyin damarlarının açılmasını ve kan akışının düzeltilmesini hedefler. Balon anjiyoplasti ve intraluminal stent yerleştirme gibi yöntemler bu tür girişimlere örnek verilebilir.
 4. Serebral Perfüzyonu Artırıcı Tedavi: Serebral vazospazm tedavisinde, beyin dokusunun oksijen ve besin maddesi ile yeterli şekilde beslenmesini sağlamak önemlidir. Bu nedenle hastalara serebral perfüzyonu artırıcı tedavi uygulanabilir.
 5. Komplikasyonların Yönetimi: Serebral vazospazmın neden olduğu komplikasyonlar, özellikle beyin dokusunda iskemi veya serebral spazm gibi durumlar, hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmelidir.

Serebral vazospazm tedavisi, hastanın durumuna ve vazospazmın şiddetine göre bireysel olarak belirlenir. Tedavi süreci, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir ve uzman bir sağlık ekibi tarafından yönlendirilmelidir. Hastanın durumu düzenli olarak izlenir ve tedavi planı buna göre güncellenir. Erken tanı, uygun tedavi ve dikkatli takip, hastanın sağlığını korumak ve iyileşme sürecini optimize etmek için önemlidir.