Bel fıtığı, bel bölgesinde bulunan omurgalar arasındaki  disklerin ( intervertebral disk )  hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir rahatsızlıktır. Omurga diskleri, omurlar arasında bulunan yastık benzeri yapılar ve omurganın esnekliğini sağlarlar. Her bir disk, dış kısmı sert bir yapıdan ve iç kısmı daha yumuşak bir

Bel fıtığı, genellikle bel omurları arasında yer alan disklerin dış tabakasının zayıflaması veya yırtılması sonucu içerideki jel benzeri maddenin diskten dışarı çıkmasıyla oluşur. Bu durum, çevre dokulara baskı yaparak sinir köklerini etkileyebilir ve bel ağrısına, bacak ağrısına, uyuşma, karıncalanma veya zayıflama gibi belirtilere neden olabilir. Bel fıtığı, genellikle şiddetli ağrıya neden olur ve günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Tedavi genellikle dinlenme, ilaçlar, fizik tedavi ve egzersizlerle başlar. Ancak şiddetli durumlarda cerrahi müdahale de gerekebilir.

Bel fıtığı riskini artırabilen faktörler arasında aşırı kilo, düzensiz spor yapma, ağır kaldırma, hareketsiz yaşam tarzı ve genetik yatkınlık gibi faktörler yer alır. Belirtiler belirli bir süreden uzun sürerse veya şiddetli ise bir doktora danışmak önemlidir, çünkü doğru teşhis ve tedavi ile bel fıtığının etkileri azaltılabilir.

Lomber disk hernisi, omurganın alt bölgesindeki bel omurları arasında bulunan intervertebral disklerin dış tabakasının (anulus fibrosus) yırtılması ve içerisindeki jel benzeri yapıların omurilik kanalına veya sinir köklerine doğru sızması sonucu meydana gelen bir durumdur. Bu durum bel bölgesinde ağrı, uyuşma, güçsüzlük ve bacaklarda yayılan ağrılara neden olabilir. Lomber disk hernisi, beş lomber omur arasındaki disklerde oluşan bir sorundur ve bu omurlar L1’den L5’e kadar numaralandırılır. Disklerin arasındaki omurilik sinirleri ve sinir kökleri, vücut organlarına ve dokulara mesajları ileten önemli sinir lifleridir. Bu nedenle, bir disk herniasyonu omurilik sinirlerine veya sinir köklerine baskı yaparsa, çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir.

Bel Fıtığı Neden Oluşur?

Bel fıtığının (lomber disk hernisi) etyolojisi, farklı nedenlerle intervertebral disklerin zayıflaması ve yırtılması sonucu oluşabilir. Bel fıtığının başlıca etyolojileri şunlardır:

 1. Disk Dejenerasyonu: Yaşlanma süreci, omurgadaki intervertebral disklerde dejeneratif değişikliklere neden olur. Diskler zamanla sertleşebilir, su içeriği azalabilir ve elastikiyetlerini kaybedebilir. Bu dejenerasyon, disklerin zayıflamasına ve yırtılmasına yol açarak bel fıtığına neden olabilir.
 2. Disk Yaralanması veya Travması: Omurgaya yönelik travmatik bir olay veya yaralanma, intervertebral disklerde hasara neden olabilir. Bu durumda, disklerdeki anulus fibrosus yırtılabilir ve içerideki nucleus pulposus diskin dışına sızabilir, bel fıtığı oluşabilir.
 3. Aşırı Yüklenme veya Ağır Kaldırma: Uzun süreli ve aşırı yüklenme, özellikle bel bölgesine baskı uygulayan aktiviteler, intervertebral disklerde yıpranmaya ve zayıflamaya yol açabilir. Ayrıca, ağır yükleri düzgün tekniklerle kaldırmamak veya çekmek, disklere zarar verebilir ve fıtık oluşumuna katkıda bulunabilir.
 4. Genetik Faktörler: Bazı insanlarda genetik yatkınlık, intervertebral disklerin yapısındaki zayıflamaya veya dejenerasyona katkıda bulunabilir. Aile öyküsünde bel fıtığı öyküsü olan kişilerde, bu durumun gelişme riski artabilir.
 5. Aşırı Kilolu Olmak: Fazla kilolu olmak, omurganın üzerine ekstra yük bindirebilir ve disklerin zayıflamasına neden olabilir. Bu nedenle, obezite bel fıtığı riskini artırabilir.
 6. Romatolojik Hastalıklar: Romatoid artrit gibi inflamatuar hastalıklar, omurgada inflamasyona ve disklerde hasara neden olarak bel fıtığı riskini artırabilir.
 7. İlerlemiş Yaş: Yaşlanma süreciyle birlikte omurgadaki disklerde dejeneratif değişiklikler artar. Bu nedenle, ilerlemiş yaş, bel fıtığı riskini artırabilir.

Bel fıtığının etyolojisi, birden fazla faktörün bir araya gelmesi sonucu ortaya çıkar. Her hasta farklıdır ve bel fıtığının nedeni hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir.

Bel fıtığının epidemiyolojisi (yaygınlığı), hastalığın toplum içindeki yaygınlığı, risk faktörleri, etkilenen yaş grupları ve cinsiyet dağılımı gibi verileri inceleyen bilimsel çalışmaları içerir. Bel fıtığı, dünya genelinde oldukça yaygın bir durumdur ve yaşla birlikte sıklığı artar. İşte bel fıtığının epidemiyolojisi hakkında bazı genel bilgiler:

 1. Yaygınlık: Bel fıtığı, dünya genelinde sık görülen bir durumdur ve özellikle yetişkinlerde yaygındır. Çeşitli epidemiyolojik çalışmalara göre, yetişkinlerin %60-80’i yaşamlarının bir noktasında bel fıtığına yakalanma riski taşımaktadır.
 2. Yaş ve Cinsiyet: Bel fıtığı, genellikle 30-50 yaş arasındaki kişilerde daha sık görülür. Yaşla birlikte omurgadaki disklerin dejenerasyonu artar ve bel fıtığı riski yükselir. Erkekler ve kadınlar arasında bel fıtığı görülme sıklığı açısından büyük bir fark yoktur, ancak bazı çalışmalar erkeklerde biraz daha yüksek olabileceğini göstermektedir.
 3. Risk Faktörleri: Bel fıtığına yol açabilecek bir dizi risk faktörü vardır. Bunlar arasında yaşlanma, aşırı kilolu olma, ağır kaldırma veya yüksek etkili sporlar yapma gibi omurgaya baskı uygulayan aktiviteler, ailesel yatkınlık, sigara içme, sedanter (hareketsiz) yaşam tarzı ve işte veya günlük yaşamda uzun süre oturma gibi faktörler bulunmaktadır.
 4. Etkilenen Diskler: Bel fıtığı, omurganın alt bölgesindeki bel omurları arasındaki intervertebral disklerde meydana gelir. En sık L4-L5 ve L5-S1 düzeylerinde gözlenir.
 5. Meslek ve Aktiviteler: Bel fıtığı, bazı mesleklerde veya sporlarda daha sık görülebilir. Örneğin, ağır yük taşıma, uzun süreli oturma, bükülme ve kaldırma işleri yapan kişilerde bel fıtığı riski artar.

Bel fıtığının epidemiyolojisi, coğrafi bölgelere, yaşam tarzı faktörlerine ve popülasyon özelliklerine göre değişiklik gösterebilir. Bel fıtığı, semptomları yönetmek ve ilerlemesini önlemek için erken teşhis ve uygun tedavi gerektiren bir durumdur. Eğer bel fıtığı belirtileri yaşıyorsanız, bir sağlık uzmanına danışarak doğru tanı ve tedavi planı almanız önemlidir.

Bel fıtıklarının prognozu (seyri), birçok faktöre bağlı olarak farklılık gösterebilir. Prognoz, fıtığın büyüklüğü, etkilenen sinir kökleri veya omurilik durumu, hastanın yaşam tarzı ve tedaviye yanıt gibi çeşitli faktörlere bağlıdır. İşte bel fıtıklarının prognozu hakkında genel bilgiler:

 1. Küçük ve Hafif Bel Fıtıkları: Bazı bel fıtıkları, belirli tedavi yöntemleri ve yaşam tarzı değişiklikleri ile başarıyla yönetilebilir. Hafif semptomlarla seyreden ve sinir köklerine minimal baskı yapan küçük fıtıkların prognozu daha olumludur. Bu tür fıtıkların tedavi edilmesi veya semptomların düzeltilmesi genellikle daha kolaydır.
 2. Büyük ve Şiddetli Bel Fıtıkları: Daha büyük bel fıtıkları, sinir köklerine veya omuriliğe daha fazla baskı yapabilir ve daha şiddetli semptomlara neden olabilir. Bu tür fıtıkların prognozu daha karmaşık olabilir ve tedavi süreci daha uzun sürebilir. Cerrahi müdahale gerekebilir ve iyileşme süreci daha fazla zaman alabilir.
 3. Tedavi Yöntemleri: Bel fıtığının tedavi yöntemleri, prognozu etkileyen önemli bir faktördür. İlaçlar, fizik tedavi, egzersiz, enjeksiyonlar ve cerrahi seçenekler gibi çeşitli tedavi yaklaşımları kullanılabilir. Tedavi seçeneğinin doğru bir şekilde belirlenmesi ve hastaya uygun bir tedavi planı oluşturulması prognoz açısından önemlidir.
 4. Hastanın Yaşı ve Sağlık Durumu: Hastanın yaşı ve genel sağlık durumu, bel fıtığının prognozunu etkileyebilir. Genç, sağlıklı ve aktif bir hastanın prognozu genellikle daha iyidir. Bununla birlikte, ileri yaş, diğer sağlık sorunları ve obezite gibi faktörler bel fıtığı tedavisinde zorluklara neden olabilir.
 5. Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Bel fıtığı tedavisinde yaşam tarzı değişiklikleri önemli bir rol oynar. Hastaların doğru duruş, postür ve ağır yüklerden kaçınma gibi önlemleri alması, iyileşme sürecini ve bel fıtığı semptomlarının yönetimini destekler.

Bel fıtıklarının prognozu, erken teşhis, uygun tedavi ve hastanın tedaviye uyumu ile iyileştirilebilir. Hastaların tedavi planlarına aktif katılımı ve sağlık uzmanlarıyla düzenli iletişim kurmaları, bel fıtığının yönetiminde önemli bir faktördür. Her hastanın durumu farklıdır, bu nedenle bel fıtığı tedavisinde bireysel yaklaşım önemlidir.

Bel Fıtığı Hastaları Nelere Dikkat Etmelidir?

Bel fıtığı olan hastalar, semptomların yönetimi ve omurga sağlığının korunması için günlük yaşamda dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte bel fıtığı hastalarının dikkat etmeleri gerekenler:

 1. Doğru Duruş ve Postür: Doğru duruş ve postür, bel fıtığı olan hastalar için önemlidir. Dik oturmak, omurganın doğal eğrilerini korumak ve düzgün bir şekilde yürümek belinize ekstra yük bindirmeyecektir.
 2. Ağır Yüklerden Kaçınma: Bel fıtığı olan hastaların ağır yükleri kaldırmaktan veya çekmekten kaçınmaları önemlidir. Ağır nesneleri kaldırmak gerekiyorsa, doğru teknikleri kullanmak ve gerekirse yardım almak önemlidir.
 3. Fiziksel Aktivite ve Egzersiz: Bel fıtığı olan hastalar, doktorlarından veya fizyoterapistlerinden önerilen düşük etkili aerobik egzersizler ve bel güçlendirme egzersizleri yapabilirler. Düzenli egzersiz, omurgayı güçlendirebilir ve esnekliğini artırabilir.
 1. Düzenli Ara Verme: Uzun süre aynı pozisyonda kalmaktan kaçınmak için düzenli ara verme yapmak önemlidir. Oturuyorsanız veya ayakta duruyorsanız, ara sıra kalkıp hareket etmek belinize iyi gelecektir.
 2. Sağlıklı Kilo: Sağlıklı bir vücut ağırlığını korumak, omurganın üzerindeki yükü azaltabilir. Fazla kilolu olmak, bel fıtığı semptomlarını şiddetlendirebilir.
 3. Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçınma: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, omurga sağlığını olumsuz etkileyebilir. Bel fıtığı olan hastaların sigarayı bırakmaları ve alkol alımını sınırlamaları önerilir.
 4. Düzenli Doktor Kontrolleri: Bel fıtığı olan hastaların düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeleri ve doktorlarıyla tedavi planları ve semptomların yönetimi hakkında iletişimde olmaları önemlidir.
 5. Ruh Sağlığına Önem Verme: Bel fıtığı ve ağrıları, hastaların ruh sağlığını da etkileyebilir. Stres yönetimi ve rahatlama teknikleri, bel fıtığı semptomlarıyla başa çıkmaya yardımcı olabilir.

Her hasta farklıdır ve bel fıtığı semptomları da kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bu nedenle, bel fıtığı olan hastaların doktorlarıyla iletişim halinde olmaları, kişisel ihtiyaçlarına uygun tedavi ve yaşam tarzı önerileri alması önemlidir.

Sonuç olarak, bel fıtığı patofizyolojisi, intervertebral disklerin yapısal değişikliklerine ve içerideki jel benzeri maddenin omurilik kanalına veya sinir köklerine doğru sızmasına bağlı olarak ortaya çıkan bir durumdur. Bu durum omurilik ve sinirler üzerinde baskı yaparak belirtilere ve semptomlara neden olur. Tedavi, semptomları yönetmeye ve baskıyı azaltmaya yönelik olabilir ve ilaçlar, fizik tedavi, egzersiz veya cerrahi müdahale gibi çeşitli yöntemler içerebilir.

Bel Fıtığı Belirtileri Nelerdir?

Bel fıtığı belirtileri, fıtıklaşan omurga diskinin sinir köklerine baskı yapması sonucu ortaya çıkar. Belirtiler fıtığın yerleşim yeri ve etkilediği sinir köklerinin konumuna göre değişebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

 1. Bel ağrısı: Bel fıtığı, bel bölgesinde şiddetli ve keskin ağrılara neden olabilir. Bu ağrı, beldeki fıtıklaşan disk bölgesinde yoğunlaşabilir.
 2. Bacak ağrısı: Fıtıklaşan disk sinir köklerine baskı yaparsa, bacakta ağrı ve yanma hissi yaygın olarak görülebilir. Bu ağrı bazen belden başlayarak kalçaya, uyluğa ve hatta ayaklara kadar yayılabilir.
 1. Uyuşma ve karıncalanma: Sinir köklerine baskı nedeniyle bacakta uyuşma ve karıncalanma hissi oluşabilir.
 2. Kas güçsüzlüğü: Fıtıklaşan disk, sinirleri etkileyerek ilgili bacak kaslarının gücünü azaltabilir. Bu durumda bacakta zayıflık hissedilebilir.
 3. İdrar ve bağırsak sorunları: Nadir durumlarda bel fıtığı, omuriliğe baskı yaparak idrar yapma veya dışkılamayı etkileyebilir. Bu durum acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir belirtidir.
 4. Hareket kısıtlılığı: Şiddetli bel fıtığı olan kişiler, bel ağrısı ve bacak ağrısı nedeniyle hareket etmekte zorlanabilirler.

Bel fıtığı belirtileri kişiden kişiye değişebilir ve bazı durumlarda belirtiler hafif olabilirken, bazılarında şiddetli ağrı ve kısıtlamalara neden olabilir. Belirtiler uzun süre devam eder veya ciddi rahatsızlık yaratırsa bir doktora danışmak önemlidir. Doktor, uygun fizik muayene ve görüntüleme testleri ile tanı koyabilir ve tedavi seçenekleri hakkında önerilerde bulunabilir.

Bel Fıtığı Tanısı Nasıl Koyulur?

Bel fıtığı tanısı genellikle bir doktor tarafından yapılan fizik muayene ve görüntüleme testleri ile konur. İşte bel fıtığı tanısı için kullanılan yaygın yöntemler:

 1. Fizik Muayene: Doktor, bel fıtığı şüphesi olan hastayı muayene ederek belirtileri değerlendirir. Hastanın bel ağrısı, bacak ağrısı, uyuşma, karıncalanma veya kas güçsüzlüğü gibi belirtileri hakkında bilgi alır ve buna ek olarak hastanın hareket kabiliyetini ve reflekslerini kontrol eder.
 2. Nörolojik Muayene: Nörolojik muayene, hastanın sinir sistemi fonksiyonlarını değerlendirmek için yapılan bir incelemedir. Bu muayene sırasında, bacaklardaki refleksler, kas gücü ve duyu testleri gibi nörolojik işlevler değerlendirilir.
 1. Görüntüleme Testleri:
 2. Röntgen: Röntgen çekimleri omurgadaki kemikleri ve omurga eklemlerini gösterir. Bel fıtığı tanısında doğrudan fıtığın tespiti için yeterli değildir, ancak diğer olası nedenleri elemek için kullanılabilir.
 3. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, omurga disklerini ve çevreleyen dokuları ayrıntılı bir şekilde görüntülemek için kullanılan en yaygın görüntüleme yöntemidir. MRG, bel fıtığının kesin konumunu ve sinir köklerine olan etkisini tespit etmeye yardımcı olur.
 4. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT, omurga ve omurga disklerinin daha ayrıntılı görüntülenmesine yardımcı olabilir. Ancak MRG kadar ayrıntılı olmayabilir ve genellikle MRG’den sonra daha spesifik durumları değerlendirmek için kullanılır.
 5. EMG veya elektromiyograf: Sinir ve çizgili kasların elektrik potansiyelinin incelenmesine dayanan bir nörolojik tetkik yöntemidir. Disk herniasyonunun bası yaptığı sinir / sinirlerdeki hasar düzeyinin saptanmasını sağlar.

Tanı, fizik muayene bulguları ve görüntüleme testlerinin birlikte değerlendirilmesiyle konulur. Bel fıtığı teşhisi, hastanın belirtilerine ve bulgularına bağlı olarak tedavi sürecini yönlendirmeye yardımcı olur. Eğer bel fıtığı teşhisi konulursa, uygun tedavi yöntemleri belirlenir ve hastanın rahatsızlığına göre tedavi planı oluşturulur.

Bel Fıtığı Nasıl Tedavi Edilir?

Bel fıtığının tedavisi, fıtığın ciddiyetine, semptomların şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir. Tedavi genellikle konservatif yöntemlerle başlar ve çoğu durumda hastaların belirtileri düzelir. Bel fıtığının toplumsal görülme düzeyi %80’lere kadar çıkabilirse de bunların sadece %4’ünün ameliyat gerektirecek düzeyde olduğu unutulmamalıdır.  Ancak, bazı vakalarda cerrahi müdahale gerekebilir. İşte bel fıtığının tedavi yöntemleri:

 1. Dinlenme ve Aktivite Değişikliği: Fıtık şiddetliyse, hastaların belirtilerini hafifletmek için dinlenmeleri önerilebilir. Ağrı ve rahatsızlık geçtikten sonra, düşük etkili aerobik egzersizler ve beli güçlendiren esneklik ve kuvvetlendirme egzersizleri yapmak faydalı olabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Ağrı ve iltihaplanmayı hafifletmek için anti-inflamatuar ilaçlar (nonsteroid antiinflamatuar ilaçlar – NSAID’ler) kullanılabilir. Doktorun önerdiği şekilde ilaçların düzenli ve kontrollü kullanımı önemlidir.
 3. Fizik Tedavi ve Egzersiz: Fizyoterapistler, bel fıtığı olan hastalara özel fizik tedavi teknikleri ve egzersiz programları uygulayarak ağrıyı azaltmaya, kas gücünü artırmaya ve hareket kabiliyetini geliştirmeye yardımcı olabilirler.
 1. Epidural Steroid Enjeksiyonları: Doktorlar, belirgin sinir ağrısı olan hastalarda iltihaplı dokulara doğrudan kortikosteroid enjeksiyonları yapabilirler. Bu enjeksiyonlar, sinir köklerine etki eden iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

5. Cerrahi Müdahale: Konservatif tedavi yöntemleri etkili olmadığında veya bel fıtığı şiddetli semptomlara neden oluyorsa, cerrahi tedavi düşünülebilir. Cerrahi seçenekler, fıtığın tipine ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Bel fıtığı tedavisinde uygulanan ameliyat yöntemleri, fıtığın konumu, ciddiyeti, hastanın genel sağlık durumu ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Bel fıtığında yaygın olarak kullanılan bazı ameliyat yöntemleri:

 1. Mikrodiskektomi: Mikrodiskektomi, bel fıtığı tedavisinde kullanılan en yaygın ve genel olarak en etkin Minimal İnvaziv bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, bel omurgasındaki bir diskteki (omurga diskleri) fıtıklaşmış doku çıkarılır ve sıkışmış sinir kökleri rahatlatılır. Mikrodiskektomi, bel fıtığı nedeniyle oluşan bacak ağrısı, uyuşma ve güç kaybı gibi semptomları tedavi etmek için kullanılır.

Mikrodiskektomi, açık diskektomi yöntemine göre daha küçük bir kesiyi gerektirir ve daha az doku hasarıyla gerçekleştirilir. Bu nedenle, hastaların iyileşme süreci genellikle daha hızlı olabilir ve hastanede kalış süresi kısa olabilir. Ayrıca, mikrodiskektomi sırasında kullanılan mikroskop veya endoskop gibi özel cerrahi aletler, cerraha daha iyi bir görüş sağlar ve sinir köklerini daha hassas bir şekilde tedavi etmeye yardımcı olur.

 1. Endoskopik Diskektomi: Endoskopik diskektomi, minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, bir endoskop yardımıyla beldeki fıtıklaşan disk çıkarılır. Küçük kesiler kullanılarak yapılan bu ameliyat sayesinde hastaların iyileşme süreci daha hızlı olabilir.
 2. Laminektomi ve Laminektomi ile Füzyon: Laminektomi, omurganın arka kısmındaki kemik yapının (lamina) çıkarılmasıyla gerçekleştirilen bir ameliyat yöntemidir. Bu yöntem, sinir köklerine baskı yaparak ağrıya neden olan fıtıklaşan disk bölgesindeki baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir. Bazı durumlarda, laminektomi ile birlikte omurga bölgesine füzyon işlemi de yapılabilir. Füzyon, iki veya daha fazla omurun birleştirilmesiyle omurganın istikrarını artırmayı amaçlar.
 3. Disk Arthroplastisi: Disk arthroplasti, omurga disklerinin (intervertebral disklerin) tedavisinde kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Ameliyat sırasında, hasarlı disk çıkarılır ve onun yerine yapay bir disk protezi yerleştirilir. Disk protezi, normal omurga hareketini taklit eder ve kişinin omurgasının daha doğal bir şekilde çalışmasına izin verir. Disk arthroplasti, bel ve boyun bölgelerindeki omurga disklerinin tedavisinde uygulanabilir. Özellikle dejeneratif disk hastalığından veya bel fıtığından kaynaklanan omurga sorunları için kullanılabilir. Disk protezi, metal ve plastik bileşenlerden oluşur ve bu yöntem, omurga hareketliliğini koruma amacıyla geliştirilmiştir.
 4. Lazer diskektomi: Lazer diskektomi, bel fıtığı tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde, lazer enerjisi kullanılarak fıtıklaşmış bir diskin (omurga diskleri) bir kısmı çıkarılır. Lazer, fıtıklaşmış disk parçasını buharlaştırarak veya bu parçanın hacmini azaltarak sinir köklerine baskı yapması engellenir. Lazer diskektomi genellikle lokal anestezi altında veya hafif sedasyonla gerçekleştirilebilir. Ancak, lazer diskektomi, her durumda mikrodiskektomi veya açık diskektomi kadar etkili değildir.
 5. Intradiscal electrothermal therapy (IDET); IDET, bel fıtığı tedavisinde kullanılan bir minimal invaziv prosedürdür. Bu yöntem, omurga disklerindeki (intervertebral disklerin) fıtıklaşmış doku ve içerdiği sinirlerin tedavisini hedefler. IDET işlemi, cerrahi olmayan ve daha invaziv ameliyat alternatiflerini denemeden önce düşünülen bir seçenektir. IDET prosedürü, özellikle bel ağrısı ve bacak ağrısı gibi semptomları olan kronik bel fıtığı hastalarına uygulanır. IDET, disk içindeki hasarlı doku ve sinirlerin tedavisini hedeflerken, diskteki yapısal sorunları düzeltmez veya fıtıklaşmış dokuyu tamamen çıkarmaz. Bu nedenle, belirli durumlarda disk arthroplasti veya mikrodiskektomi gibi diğer tedavi seçenekleri daha uygun olabilir.
 6. Nükleoplasti : Nükleoplasti, bel fıtığı tedavisinde kullanılan minimal invaziv bir prosedürdür. Bu yöntem, omurga disklerinin (intervertebral disklerin) içerisindeki hasarlı veya fıtıklaşmış dokuyu tedavi etmek için uygulanır. Nükleoplasti, disk içi basıncını azaltmak ve sinir köklerine olan baskıyı rahatlatmak amacıyla yapılan bir prosedürdür. Hastaların disklerindeki hasarlı veya fıtıklaşmış dokunun tamamen çıkarılması veya değiştirilmesi gerekmez. Bunun yerine, nükleoplasti prosedürü disk içindeki dokuyu çıkarmak veya buharlaştırmak amacıyla özel bir elektrotla kullanır. Elektrot veya kateter, disk içindeki hasarlı dokuyu hedef alarak termal enerji (ısı) üretir. Bu ısı, disk içindeki hasarlı dokunun küçültülmesini veya buharlaştırılmasını sağlar. Ancak, nükleoplasti her bel fıtığı hastası için uygun olmayabilir. Prosedür, belirli durumlar veya diskler için etkili olmayabilir ve diğer tedavi seçenekleri daha uygun olabilir.

Her hasta durumu farklı olduğu için, en uygun tedavi seçeneğini belirlemek için beyin cerrahı tarafından değerlendirilmek önemlidir. Cerrahınız, sizin için en iyi tedavi planını belirlemek ve prosedürün riskleri ve yararları hakkında sizi bilgilendirmek için sizinle işbirliği yapacaktır.

Bel Fıtığı Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Bel fıtığı ameliyatı sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu dikkat edilmesi gereken hususlar, ameliyatın başarıyla sonuçlanması, iyileşme sürecinin hızlanması ve komplikasyon riskinin azaltılması için önemlidir. İşte bel fıtığı ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Doktorun Talimatlarına Uygun Olarak Hareket Etmek: Ameliyat sonrası, doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak hareket etmeniz önemlidir. Hareket etme, oturma, yatma ve kalkma gibi aktivitelerde doktorunuzun önerdiği şekilde davranmalısınız.
 2. Yara Bakımı: Ameliyat bölgesindeki yaranın doğru bir şekilde iyileşmesi için doktorunuzun önerdiği şekilde yara bakımını yapmanız gerekmektedir. Yara yerini temiz ve kuru tutmak ve pansumanları düzenli olarak değiştirmek önemlidir.
 3. Ağır Yük Kaldırmamak: Ameliyat sonrasında bir süre ağır yük kaldırmaktan kaçınmak önemlidir. Ağır yük kaldırmak, omurgaya ve iyileşme sürecine zarar verebilir.
 4. Fizik Tedavi ve Egzersiz Programına Uyum Sağlamak: Doktorunuzun yönlendirdiği fizik tedavi ve egzersiz programını düzenli olarak uygulamak, omurga kaslarını güçlendirmeye ve esnekliği artırmaya yardımcı olabilir.
 5. İlaç Kullanımı: Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmak ve dozlarını aksatmamak önemlidir. Ağrı kesiciler ve anti-inflamatuar ilaçlar ameliyat sonrası dönemde rahatlamaya yardımcı olabilir.
 6. Hareket Etme ve Aktif Kalma: Ameliyat sonrasında yatağa uzun süre bağlı kalmak, kasların zayıflamasına ve kan dolaşımının yavaşlamasına neden olabilir. Dolayısıyla, doktorunuzun onayı doğrultusunda, ameliyat sonrası hareket etme ve aktivite düzeyini artırma konusunda adımlar atmak önemlidir.
 7. Sigara ve Alkol Kullanımından Kaçınma: Sigara içmek ve alkol kullanmak, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Ameliyat sonrasında sigara içmekten ve alkol kullanmaktan kaçınmak önemlidir.
 8. Düzenli Kontroller ve Takip: Ameliyat sonrası düzenli olarak doktorunuzun kontrolüne gitmek ve gerekli kontrolleri yaptırmak önemlidir. Doktorunuzun direktiflerine uyum sağlayarak iyileşme sürecinizi takip etmek ve gereken önlemleri almak önemlidir.

Bel fıtığı ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken bu önemli noktalara uyum sağlamak, iyileşme sürecini destekleyerek daha hızlı ve etkili bir şekilde sağlıklı bir duruma kavuşmanıza yardımcı olacaktır.