Ulnar tuzak nöropati, el ve bilek bölgesinde bulunan bir sinir olan ulnar sinirin sıkışması veya hasar görmesi sonucu ortaya çıkan bir sinir sıkışması sendromudur. Ulnar sinir, dirsekten başlayarak önkol kaslarına ve eldeki bazı kaslara hareket ve duyusal işlevler sağlayan bir sinirdir. Ulnar tuzak nöropatisi genellikle dirsek bölgesindeki dar alanlardan geçerken, sinirin sıkışmasına veya irritasyonuna bağlı olarak meydana gelir. Bu dar alanlardan biri, dirseğin iç kısmında yer alan “Kubital Tünel” adı verilen bölgedir. Sinir, bu bölgeden geçerken sıkışabilir ve işlevi bozulabilir.

Ulnar Tuzak Nöropati Belirtileri Nelerdir?

Ulnar tuzak nöropatisinin belirtileri genellikle el ve önkol bölgesindeki sinirin etkilenmesine bağlı olarak ortaya çıkar. Bu belirtiler şunlar olabilir:

 1. Elde uyuşma ve karıncalanma: Ulnar sinirin sıkışması nedeniyle elde ve özellikle küçük ve yüzük parmaklarda uyuşma ve karıncalanma hissi oluşabilir. Bu semptom, özellikle elin kenar kısmında ve dördüncü ve beşinci parmakta yoğunlaşabilir.
 2. Zayıflık ve güçsüzlük: Ulnar sinir, el ve önkoldaki bazı kaslara hareket sağlar. Sinirin etkilenmesi, bu kasların güçsüzleşmesine ve zayıflamasına yol açabilir. Bu durum, el ve parmakların günlük aktiviteleri gerçekleştirirken normalden daha zor yapılmasına neden olabilir.
 3. El kaslarında atrofi (kasta erime): Ulnar tuzak nöropatisi ilerlediğinde, sinirin sürekli olarak etkilenmesi, eldeki bazı kasların zayıflamasına ve küçülmesine neden olabilir.
 4. El ve parmak hareketlerinde zorluk: Ulnar sinirin etkilenmesi, el ve parmakların belirli hareketlerini yapmayı zorlaştırabilir. Özellikle elin kenarını kullanarak kavrama veya parmakları birbirinden uzaklaştırma hareketleri gibi işlevler etkilenebilir.
 5. Ağrı: Ulnar tuzak nöropatisi, el bileği veya dirsek bölgesinde sinirin sıkışmasıyla ilişkili olarak ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, el bileğinin iç kısmında veya dirsekte hissedilebilir.
 6. Elde yanma hissi: Bazı kişilerde, sinirin etkilenmesi sonucu elde yanma hissi veya elektrik çarpması benzeri hisler ortaya çıkabilir.

Bu belirtiler genellikle sinirin sıkıştığı bölgeye ve sıkışmanın şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Eğer bu tür belirtileri fark ederseniz, bir doktora başvurmanız önemlidir. Erken teşhis, uygun tedavi ve yönetimle sinir hasarının önlenmesi veya ilerlemesinin engellenmesi mümkün olabilir.

Ulnar Tuzak Nöropati Tanısı Nasıl Koyulur?

Ulnar tuzak nöropatisi tanısı, hastanın semptomlarına, medikal geçmişine ve fiziksel muayenesine dayanarak bir doktor tarafından konulur. Tanı süreci şu şekilde ilerler:

 1. Hastanın Hikayesi: Doktor, hastadan semptomların ne zaman başladığını, semptomların şiddetini, süresini ve nasıl geliştiğini anlatmasını ister. Ayrıca, hastanın geçmişte yaşadığı yaralanmalar, hastalıklar veya tekrarlayan hareketler gibi risk faktörleri hakkında bilgi alır.
 2. Fizik Muayene: Doktor, el ve önkol bölgelerini detaylı bir şekilde muayene eder. Ulnar sinirin yeri boyunca hissedilir ve sinirin sıkıştığı veya etkilendiği noktalar tespit edilir. Ayrıca, el ve önkol kaslarının gücü ve refleksleri de değerlendirilir.
 1. Nörolojik Muayene: Sinirsel fonksiyonların değerlendirilmesi için nörolojik testler yapılabilir. Bu testler, sinir iletim hızını ve sinirlerin etkilendiği alanları tespit etmeye yardımcı olabilir. Bu testler arasında Elektromiyografi (EMG) ve Sinir İletim Testleri (NCS) bulunabilir.
 1. Görüntüleme Testleri: Gerekli durumlarda, radyolojik görüntüleme testleri de yapılabilir. Bu testler, sinirin etkilendiği bölgeyi veya neden olabilecek yapısal sorunları tespit etmeye yardımcı olabilir. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG) ve Ultrasonografi (USG) bu tür testlere örnek olarak verilebilir.
 2. Ayırıcı Tanı: Ulnar tuzak nöropatisi belirtileri, bazı başka durumlarla da benzerlik gösterebilir. Doktor, diğer olası nedenleri dışlamak için ayırıcı tanı yapabilir ve doğru teşisi koymak için gerekli ek testleri isteyebilir.
 3. Tedavi ve İzlem: Tanı konulduktan sonra, uygun tedavi planı belirlenir ve hastanın semptomları izlenir. Tedavi, genellikle semptomların şiddetine, altta yatan nedenlere ve hastanın durumuna bağlı olarak değişebilir.

Ulnar tuzak nöropatisi tedavi edilmediğinde, el kaslarında zayıflama ve kalıcı sinir hasarı oluşabilir. Bu nedenle, belirtiler fark edildiğinde bir doktora başvurmak ve doğru tanı ve tedaviyi almak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, hastalığın ilerlemesini önlemeye ve semptomların iyileşme şansını artırmaya yardımcı olur.

Ulnar Tuzak Nöropati Nasıltedavi Edilir?

Ulnar tuzak nöropatisi tedavisi, hastanın semptomlarının şiddetine, altta yatan nedenlere ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi, semptomların hafifletilmesi, sinirin korunması ve uzun vadeli sonuçların iyileştirilmesini hedefler. İşte ulnar tuzak nöropatisi tedavisinde kullanılan bazı yöntemler:

 1. İstirahat: Ulnar sinirin sıkışmasına neden olan tekrarlayan hareketlerden kaçınmak ve eli uygun pozisyonlarda tutmak, semptomların iyileşmesine yardımcı olabilir.
 2. Ağrı ve iltihap giderici ilaçlar: Doktor, ağrıyı ve iltihabı azaltmak için nonsteroidal antiinflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) gibi ilaçlar önerebilir.
 3. El bileği ateli: El bileğine uygun bir atel takmak, sinire baskıyı azaltabilir ve elin uygun pozisyonda tutulmasına yardımcı olabilir.
 4. Fizik tedavi: Ulnar tuzak nöropatisinin tedavisinde fizik tedavi, kas güçlendirme egzersizleri ve sinirin hareket açıklığını artırmak için terapi kullanılabilir.
 5. Steroid enjeksiyonları: Doktor, sinir üzerindeki iltihabı azaltmak için kortikosteroid enjeksiyonları önerebilir.
 1. Cerrahi müdahale: Eğer semptomlar şiddetli ve tedaviye cevap vermiyorsa veya sinirde ciddi hasar varsa, cerrahi müdahale düşünülebilir. Ulnar tuzak nöropatisi cerrahi tedavisi, hastanın semptomlarının şiddetine, sinir hasarının derecesine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Cerrahi müdahale, sinirin sıkıştığı bölgenin gevşetilmesi veya sinirin başka bir yere taşınması yoluyla gerçekleştirilebilir. İşte ulnar tuzak nöropatisi cerrahi tedavisinin bazı yaygın yöntemleri:
 2. Kubital Tünel Dekompresyonu: En sık uygulanan cerrahi tedavi, kubital tünel dekompresyonu olarak bilinir. Bu işlem, ulnar sinirin geçtiği kubital tünelin genişletilmesini ve sinir üzerindeki basıyı azaltmayı amaçlar. Cerrah, dirseğin iç kısmında küçük bir kesiden girerek kubital tüneli açar ve siniri sıkıştıran yapıları serbest bırakır. Bu işlem, sinirin özgürce hareket etmesini sağlar ve semptomların hafiflemesine yardımcı olabilir.
 3. Sinir Taşıma (Nöroplasti): Bazı durumlarda, sinirin sıkıştığı bölgeyi değiştirmek için sinir taşıma (nöroplasti) işlemi düşünülebilir. Bu prosedürde, sinirin orijinal yatağından başka bir yere taşınması ile sinir üzerindeki baskı azaltılır. Bu yöntem, sinirin etkilendiği bölgeyi terk etmesine ve daha az baskıya maruz kalmasına olanak sağlar.
 4. Sinir Rekonstrüksiyonu: Eğer ulnar sinirde ciddi bir hasar varsa, sinirin kesilen veya zedelenen bölümlerinin onarılması veya yeniden bağlanması amacıyla sinir rekonstrüksiyonu yapılabilir. Bu prosedür, sinirin bütünlüğünün ve işlevinin restore edilmesini hedefler.
 5. Cerrahi Sonrası Bakım: Cerrahi müdahale sonrasında, hastalar genellikle fizik tedavi veya rehabilitasyon programına yönlendirilir. Fizik tedavi, kas gücünün yeniden kazanılması ve el bileği hareket açıklığının artırılması için önemli bir rol oynar.

Cerrahi tedavi, hastanın durumuna ve semptomların şiddetine göre planlanır. Cerrahi sonrası dönemde, hastanın doktorunun yönlendirdiği şekilde belirli aktivitelerden kaçınması ve önerilen tedavi planına sadık kalması önemlidir. Her cerrahi işlem gibi, ulnar tuzak nöropatisi cerrahi tedavisi de riskler taşıyabilir ve bu nedenle cerrahınız size operasyonun potansiyel sonuçları ve riskleri hakkında bilgi verecektir.