Beyin AVMsi (Arteriovenöz Malformasyonu) nedir?

Beyin AVMsi (Arteriovenöz Malformasyon), beyin damarlarının anormal bir yapıya sahip olduğu bir tür damarsal kaostur. Normalde, beyin arterlerinden kan oksijenle zengin olarak beyin dokusuna taşınır ve oksijensiz kan venler aracılığıyla geri döner. Beyin AVM’sinde ise arterler ve venler arasında normal olmayan doğrudan bağlantılar vardır. Bu anormal yapı, arter ve venlerin normal kan basıncı ve akışına dayanamayacakları yerlerde birleştiği noktaları içerir.

AVM, doğuştan (konjenital) bir durumdur ve genellikle kişi yaşamı boyunca sahip olduğu bir yapıdır. AVM’nin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik yatkınlık ve embriyonik gelişim sürecindeki anormalliklerle ilişkilendirilmektedir.

Beyin AVM’si kendiliğinden belirti vermeden sessiz kalabilir ve bazı kişilerde hiçbir soruna neden olmaz. Ancak, bazı durumlarda AVM’nin varlığı baş ağrısı, nöbetler, nörolojik bozukluklar, konuşma zorluğu, görme değişiklikleri ve beyin kanaması gibi ciddi semptomlara yol açabilir. Beyin AVM’si beyin kanaması riskini artırabilir ve bu nedenle tedavi edilmeleri gerekebilir.

Beyin AVM’sinin Belirtileri Nelerdir.

Beyin AVM’si (Arteriovenöz Malformasyon), bazı kişilerde hiçbir belirti vermeyebilir ve sessiz kalabilir. Ancak, AVM’nin varlığı bazı durumlarda belirtiler veya semptomlara yol açabilir. Belirtiler AVM’nin büyüklüğüne, konumuna ve oluşturduğu etkiye bağlı olarak farklılık gösterebilir. Beyin AVM’sinin belirtileri şunlar olabilir:

 1. Baş Ağrısı: AVM, beyindeki kan akışının normalden farklı bir şekilde yönlendirildiği bölgelerde basınç ve kan akımındaki değişiklikler nedeniyle baş ağrılarına yol açabilir.
 2. Sara Nöbetleri (Epilepsi) : AVM, çevreleyen beyin dokusuna baskı yaparak veya anormal elektriksel aktiviteye neden olarak nöbetlere yol açabilir. Nöbetler, bilinç kaybı, kas spazmları ve hareketsizlik gibi çeşitli şekillerde kendini gösterebilir.
 3. Nörolojik Bozukluklar: AVM, beyin dokusunun normal işlevini bozarak çeşitli nörolojik belirtilere neden olabilir. Bu belirtiler arasında zayıflık, uyuşma, denge problemleri, koordinasyon zorluğu ve konuşma güçlüğü yer alabilir.
 4. Görme Değişiklikleri: AVM, görsel korteksin yakınında yer aldığında, görme değişiklikleri meydana gelebilir. Bu değişiklikler arasında görme alanında kayıp, çift görme veya bulanık görme olabilir.
 5. Konuşma Bozuklukları: AVM, beyinde konuşma merkezlerine bası yaparak veya etkileyerek konuşma güçlüğüne neden olabilir.
 6. Hafıza ve Bilişsel Sorunlar: AVM’nin bulunduğu bölgelere göre, hafıza, dikkat, odaklanma ve düşünce süreçleri gibi bilişsel işlevler etkilenebilir.
 7. Beyin Kanaması: En ciddi komplikasyonlardan biri, AVM’den kaynaklanan beyin kanamasıdır. AVM’nin duvarları zayıf olduğu için kanamalara yatkın olabilir. Beyin kanaması şiddetli baş ağrısı, bilinç kaybı, felç ve diğer ciddi nörolojik belirtilerle kendini gösterebilir.

Beyin AVM’si belirtileri, her hastada farklılık gösterebilir ve bazı belirtiler hafif olabilirken, diğerleri ciddi olabilir. Eğer beyin AVM’si şüphesi varsa veya bu belirtilerden herhangi biri fark ediliyorsa, derhal bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, beyin AVM’sine bağlı riskleri azaltabilir ve komplikasyonları önleyebilir.

Beyin AVM’sinde Tanı Nasıl Koyulur?

Beyin AVM’sinin tanısı, bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme ve görüntüleme testleri ile konur. Beyin AVM’sinin tanısını koymak için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 1. Klinik Değerlendirme: Hastanın semptomları ve şikayetleri dikkatlice değerlendirilir. Nöbetler, baş ağrısı, nörolojik bozukluklar, görme değişiklikleri, konuşma zorluğu ve diğer belirtiler özenle incelenir.
 2. Nörolojik Muayene: Beyin AVM’si şüphesi olan hastalar nörolojik muayene yapılır. Bu muayene, refleksler, kas gücü, duyu testleri, denge ve koordinasyon gibi nörolojik işlevleri değerlendirmeyi içerir.
 3. Görüntüleme Yöntemleri:

– Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin AVM’sinin tanısı genellikle MRG ile konulur. MRG, beyin dokusunun detaylı görüntülerini oluşturan güçlü manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanır. MRG, beyin AVM’sini, AVM’nin büyüklüğünü, konumunu ve etkisini görüntülemeye yardımcı olur.

– Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, beyin AVM’sini ve olası beyin kanamalarını tespit etmek için kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemi, beyin dokusunun kesit görüntülerini elde eder.

– Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA): DSA, damarların görüntülenmesinde kullanılan daha invaziv bir yöntemdir. Bir kateter vasıtasıyla damarlara kontrast madde enjekte edilir ve X-ışınları kullanılarak damarların anjiyogramı elde edilir. Bu yöntem, beyin AVM’sini ve damarların yapısını daha ayrıntılı bir şekilde göstermeye yardımcı olabilir.

Tanı, yukarıda bahsedilen değerlendirme yöntemlerinin bir kombinasyonu ile konur. Beyin AVM’si teşhisi, uzmanlık ve deneyim gerektiren bir süreçtir ve tanı koymak için genellikle bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı tarafından yapılır. Erken teşhis, uygun tedavi planlaması ve komplikasyonların önlenmesi açısından son derece önemlidir.

Beyin AVM’si Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin AVM’si (Arteriovenöz Malformasyon), tedavi ihtiyacı olan ve tedavi edilebilir bir durumdur. Beyin AVM’si tedavisi, AVM’nin büyüklüğü, konumu, semptomları ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Beyin AVM’sinin tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. Cerrahi Tedavi: Cerrahi müdahale, AVM’nin çıkarılması için kullanılan bir tedavi seçeneğidir. Cerrahi, AVM’nin bulunduğu beyin bölgesine erişmek için kafatasının açılmasını içerir. Ameliyat sırasında, anormal damarlar kesilir ve AVM çıkarılmaya çalışılır. Ancak, bazı durumlarda AVM’nin tamamen çıkarılması zor veya riskli olabilir, bu nedenle cerrahi tedavi her zaman uygun olmayabilir.
 2. Endovasküler Girişimler: Endovasküler girişimler, damarların içinden veya yakınından AVM’ye yönlendirilen ince kateterler aracılığıyla gerçekleştirilen tedavilerdir. Bu girişimler, AVM’nin içine koagülan maddeler veya tıkaçlar (coil veya tıkaç) yerleştirilerek AVM’yi besleyen damarların kapanmasını sağlar. Buna embolizasyon denir ve AVM’nin kan akışı yavaşlatılır veya tamamen durdurulur.
 3. Radyocerrahi: Radyocerrahi, cerrahi bir kesi olmaksızın radyasyon kullanılarak AVM’nin tedavi edilmesini sağlar. Yoğunlaştırılmış radyasyon ışınları, AVM’nin hedeflenen bölgelerine yönlendirilir ve AVM’yi küçültmeye veya kapatmaya çalışır. Bu tedavi, AVM’nin küçük boyutlu olduğu veya diğer tedavilere uygun olmadığı durumlarda tercih edilebilir.

Tedavi seçimi, bir nöroloji uzmanı, nöroşirurji uzmanı ve radyasyon onkoloğu gibi uzmanların birlikte değerlendirmesiyle belirlenir. Her hastanın durumu özelleştirilmiş bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Tedavi sürecinde hastanın düzenli takibi ve doktorla iletişimi önemlidir. Tedavi edilen AVM’nin tamamen düzelmesi bir süre alabilir ve bazı hastalarda tekrarlayan takipler gerekebilir.

Beyin AVM’si Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Beyin AVM’si cerrahi tedavisi, AVM’nin çıkarılmasını veya kapatılmasını içeren bir dizi farklı yöntemi içerir. Cerrahi tedavi, AVM’nin büyüklüğü, konumu ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Beyin AVM’si cerrahi tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Mikrocerrahi ile çıkarma: Mikrocerrahi, AVM’nin çıkarılmasında en sık kullanılan yöntemdir. Bu yöntemde, uzman bir nöroşirurji ekibi tarafından kafatasının açılması (kraniotomi) ile AVM’ye erişim sağlanır. Daha sonra, AVM çevresindeki beyin dokusunun hassas bir şekilde korunması ve anormal damarların kesilerek çıkarılması sağlanır. Mikrocerrahi yöntemi, AVM’nin tamamen çıkarılmasını sağlamak için tercih edilir. Ancak, AVM’nin bulunduğu yer ve boyutu gibi bazı durumlarda tamamen çıkarılmak zor olabilir.
 2. Mikrocerrahi + Preoperatif Embolizasyon: AVM’nin mikrocerrahi ile çıkarılması planlanıyorsa, bazen preoperatif embolizasyon uygulanabilir. Bu, AVM’nin çıkarılmasını kolaylaştırmak için ameliyat öncesinde embolizasyon yöntemini içerir.
 3. Kısmi çıkarma ve kapatma: AVM’nin tamamen çıkarılması riskli veya imkansız olduğunda, cerrahi olarak AVM’nin kısmi çıkarılması veya çevreleyen anormal damarların kapatılması gibi kısmi çözümler düşünülebilir.

Cerrahi tedavi yöntemi, her hastanın AVM’si ve durumuna göre özelleştirilir. Cerrahi işlem sırasında, beyin dokusunun korunması ve çevreleyen anormal damarların hassas bir şekilde işlenmesi son derece önemlidir. Cerrahi tedavi sonrasında hastaların düzenli takip edilmesi ve doktorla iletişimde olmaları önemlidir. Cerrahi sonrası iyileşme süreci, hastanın durumuna, ameliyatın karmaşıklığına ve beyin dokusunun iyileşme sürecine bağlı olarak değişebilir.

Beyin AVM Ameliyatları Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Beyin AVM (Arteriovenöz Malformasyon) ameliyatları sonrası, hastaların doğru bir iyileşme süreci geçirmesi için belirli dikkat ve önlemler alınmalıdır. Bu önlemler, ameliyat sonrası komplikasyonları önlemeye ve sağlıklı bir iyileşme sağlamaya yardımcı olur. İşte beyin AVM ameliyatları sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

 1. Hastanede Takip ve Gözlem: Ameliyat sonrasında hastanede kalış süresi, ameliyatın karmaşıklığına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Hastanın ameliyat sonrası dönemde düzenli olarak takip edilmesi ve doktor tarafından gözlenmesi önemlidir. Gerekli tıbbi testler ve görüntüleme yöntemleri ile hastanın durumu izlenir.
 2. İzlem ve Kontroller: Ameliyat sonrası dönemde hastanın düzenli takip edilmesi ve kontrolleri ihmal edilmemelidir. Doktor tarafından belirlenen randevulara katılmak ve tıbbi tavsiyelere uymak önemlidir.
 3. İlaç Tedavisi: Doktor tarafından reçete edilen ilaçların düzenli olarak kullanılması ve dozların aksatılmadan alınması önemlidir. Ağrı kesiciler, antibiyotikler veya diğer ilaçlar, ameliyat sonrası dönemde reçete edilebilir.
 4. İyileşme Süreci: Beyin AVM ameliyatları sonrasında iyileşme süreci bireyden bireye farklılık gösterebilir. Ameliyat sonrası yorgunluk, baş ağrısı, kafa içi basınç değişiklikleri gibi belirtiler normal olabilir. Bu süreçte hasta, dinlenmeye ve vücudunun ihtiyaçlarını karşılamaya özen göstermelidir.
 5. Fiziksel Aktivite ve İşlerin Düzenlenmesi: Ameliyat sonrası dönemde hastanın ağır fiziksel aktivitelerden kaçınması ve istirahat etmesi önemlidir. Ameliyatın türüne ve komplikasyonlara bağlı olarak, doktorun önerdiği süre boyunca iş, okul ve diğer günlük faaliyetlerin düzenlenmesi gerekebilir.
 6. Beslenme ve Hidrasyon: Ameliyat sonrası dönemde hastanın yeterli beslenme ve sıvı alımına özen göstermesi önemlidir. Vücut, iyileşme sürecindeki enerji ve besin ihtiyaçlarını karşılamak için doğru beslenmeye ihtiyaç duyar.
 7. İletişim ve Destek: Ameliyat sonrası süreçte hastanın ve ailesinin doktor ile düzenli iletişimde olması ve sorularını sormaktan çekinmemesi önemlidir. Ayrıca, psikolojik ve duygusal destek almak için uygun profesyonel yardım sağlanabilir.

Her hasta ve ameliyat farklı olduğundan, hastanın doktorunun talimatlarına uygun davranması ve ameliyat sonrası süreci dikkatle yönetmesi önemlidir. Ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılması ve başarılı bir iyileşme süreci için doktorun tavsiyeleri dikkate alınmalıdır.