Beyin Kanaması Nedir Ve Çeşitleri Nelerdir?

Beyin kanaması, beyin dokusunun içinde veya beyin zarları arasında meydana gelen kanama durumudur. Beyin kanaması, kan damarlarının zedelenmesi, yırtılması veya patlaması sonucu oluşabilir. Bu durum, beyin içinde kan birikintisi oluşmasına ve beyin dokusunun zarar görmesine neden olur.

Beyin kanaması farklı türlerde olabilir:

 1. Intracerebral Kanama: Beyin dokusunun içine kan birikmesi durumudur. Bu tür kanamalar, beyin içindeki damarların yırtılması veya patlaması sonucu oluşabilir.
 2. Epidural kanama; Beyin yüzeyi ile kafatasının iç yüzeyi arasındaki epidural boşlukta meydana gelen kanamadır. Yani, kan beynin dura mater adı verilen sert zarı ile kafatasının iç yüzeyi arasında bir alanda birikir.
 3. Subdural kanama; Beyin ve beyin zarları (dura mater ve araknoid membran) arasındaki subdural boşlukta meydana gelen kanamadır. Subdural boşluk, beyin yüzeyi ile beyin zarları arasında yer alan ince bir boşluktur. Kanamanın bu alanda olması nedeniyle “subdural” terimi kullanılır.
 4. Subaraknoid Kanama: Beyin ve araknoid zar tabakaları arasında (subaraknoid boşluk) kan birikmesi durumudur. Genellikle beyin dokusu içinden geçen kan damarlarının zedelenmesi sonucu oluşur.
 5. Intraventriküler Kanama: Beyin ventriküllerinde (beyindeki sıvı dolu boşluklar) kan birikintisi oluşması durumudur.

Beyin kanamalarının bazı yaygın nedenler şunlardır:

– Yüksek tansiyon (hipertansiyon): Yüksek tansiyon, beyin damarlarının zayıflamasına ve yırtılmasına yol açabilir.

– Anevrizma: Beyindeki damarlarda oluşan anevrizmalar (baloncuk benzeri şişlikler) patlayabilir ve kanama yapabilir.

– Travma: Baş veya kafa bölgesine gelen darbeler, beyin kanamalarına neden olabilir.

– Kan sulandırıcı ilaçlar: Kan pıhtılarını önlemek için kullanılan ilaçlar beyin kanaması riskini artırabilir.

– Kanama bozuklukları: Kanın pıhtılaşma yeteneğini etkileyen genetik veya edinsel hastalıklar, beyin kanamalarına yol açabilir.

– Tümörler: Beyin içindeki tümörler, kanamalara neden olabilir.

– Ateroskleroz: Beyin damarlarında oluşan plaklar kanamalara zemin hazırlayabilir.

Beyin kanaması ciddi bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Kanamanın tespit edilmesi ve uygun tedavinin hızlı bir şekilde başlatılması, beyin dokusunun zararını sınırlamak ve komplikasyonları önlemek için önemlidir.

Beyin Kanaması Belirtileri Nelerdir?

Beyin kanaması belirtileri, kanamanın yeri, miktarı ve etkilediği beyin dokusunun türüne bağlı olarak değişebilir. Beyin kanaması semptomları, genellikle kanamanın oluştuğu bölgeye ve kanamanın şiddetine bağlı olarak hızla ortaya çıkabilir veya zamanla kötüleşebilir. Beyin kanamasının belirtileri şunlar olabilir:

 1. Şiddetli Baş Ağrısı: Aniden başlayan veya hızla artan şiddetli baş ağrısı, beyin kanamasının en yaygın belirtilerindendir. Bu baş ağrısı, migren veya diğer baş ağrılarından farklıdır ve genellikle çoğu hastada belirgindir.
 2. Bilinç Kaybı veya Şuur Bulanıklığı: Beyin kanaması, bilinç düzeyini etkileyebilir ve hastada hafif şuur bulanıklığından tamamen bilinç kaybına kadar değişen bir duruma yol açabilir.
 3. Felç: Beyin kanaması, beyin dokusuna ve sinirlere zarar vererek felce yol açabilir. Felç, vücudun bir bölümünün veya tümünün hareket ve hissini kaybetmesine neden olabilir. Felç, genellikle kanamanın yerine göre farklı vücut bölgelerini etkileyebilir.
 4. Konuşma Bozukluğu: Beyin kanaması, konuşma merkezlerine zarar vererek konuşma bozukluğuna yol açabilir. Hastada konuşma zorluğu, konuşma anlamının bozulması veya anlaşılamayan konuşma görülebilir.
 5. Denge Kaybı ve Koordinasyon Problemleri: Beyin kanaması, beyin ve beyin sapı ile ilgili alanlara zarar vererek denge kaybı ve koordinasyon bozukluklarına neden olabilir. Hasta yürümede zorluk çekebilir ve düşme riski artabilir.
 6. Bulantı ve Kusma: Beyin kanaması, beyin dokusunun etkilenen bölgesine bağlı olarak mide bulantısı ve kusmaya neden olabilir.
 7. Gözbebeklerinde Farklı Boyutlar: Beyin kanaması, göz pupillerinde farklı boyutlara yol açabilir. Bu durum anisokorya olarak adlandırılır.
 8. Bilinç ve Davranış Değişiklikleri: Beyin kanaması, beyindeki hasara bağlı olarak davranış değişikliklerine yol açabilir. Hasta, anksiyete, irritabilite, huzursuzluk, ajitasyon veya duygusal dengesizlikler yaşayabilir.

Beyin kanaması belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve belirtiler başka sağlık sorunlarıyla da ilişkili olabilir. Bu nedenle, beyin kanaması şüphesi olan veya belirtiler yaşayan bir kişi acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulması, doğru tanı ve tedavi için önemlidir.

Beyin Kanamasında Tanı Nasıl Koyulur?

Beyin kanaması tanısı, bir dizi klinik değerlendirme ve görüntüleme yöntemlerinin kullanılmasıyla konulur. Beyin kanaması tanısı, hastanın belirtileri, sağlık öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme sonuçlarına dayanarak yapılır. Beyin kanaması tanısını koymak için şu adımlar takip edilir:

 1. Sağlık Geçmişi ve Fizik Muayene: Hastanın sağlık geçmişi ve yaşadığı semptomlar hakkında detaylı bir bilgi alınır. Baş ağrısı, bilinç kaybı, felç, konuşma bozukluğu, denge kaybı gibi belirtiler sorulur. Aynı zamanda hastanın tansiyonu, nabzı, solunumu ve nörolojik muayenesi yapılır.
 2. Görüntüleme Yöntemleri:

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT veya CT): Beyin kanaması tanısında en sık kullanılan yöntemdir. BT taraması, beyin dokusunun kesitli görüntülerini elde etmeyi sağlar. Beyin kanaması durumunda, BT taraması genellikle kanamanın yerini, boyutunu ve şiddetini tespit etmeye yardımcı olur.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): Beyin kanaması tanısında ve değerlendirmesinde kullanılan bir diğer görüntüleme yöntemidir. MR, daha ayrıntılı ve daha net görüntüler sağlar ve beyin kanamasının yanı sıra diğer beyin lezyonlarını da tespit etmeye yardımcı olabilir.

 1. Lumbar Ponksiyon (Beyin Omurilik Sıvısı Testi): Subaraknoid kanama şüphesi olan hastalarda beyin omurilik sıvısı testi yapılabilir. Bu test, beyin omurilik sıvısının incelenmesiyle kanamanın varlığını veya diğer nedenleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

Beyin kanaması tanısı, hastanın semptomları, fizik muayene bulguları ve görüntüleme sonuçlarına dayanarak konulur. Tanıya ulaşmak ve uygun tedaviyi başlatmak için zamanında ve doğru bir şekilde tıbbi değerlendirme yapılması önemlidir. Beyin kanaması acil bir durumdur ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Hastanın en kısa sürede bir sağlık kuruluşuna başvurması hayati öneme sahiptir.

Beyin Kanamaları Nasıl Tedavi Edilir?

Beyin kanamalarının tedavisi, kanamanın türü, yerleşimi, boyutu ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Beyin kanamaları ciddi ve acil bir durumdur ve tedavi hemen başlamalıdır. Tedavi yöntemleri arasında şunlar bulunabilir:

 1. Hastane Yatışı: Beyin kanaması teşhisi konan hastalar hastanede acil olarak yatırılır. Hastaların durumu ve belirtileri yakından izlenir. Beyin kanamalarının tedavisi yoğun bakım ünitesinde yapılabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Beyin kanamalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, kanamayı durdurmaya ve beyin ödeminin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Kan pıhtılaşmasını artıran ilaçlar veya diğer uygun ilaçlar kullanılabilir.
 3. Kanama Kontrolü: Beyin kanamalarının kontrol altına alınması için gerekirse cerrahi müdahale yapılabilir. Beyin kanamalarının neden olduğu basınç ve şişmeyi azaltmak için kanamanın boşaltılması, kanamayı durduran damarların kapatılması veya diğer cerrahi prosedürler uygulanabilir.
 4. Beyin İçi Basıncın Azaltılması: Beyin kanamaları, beyin içi basıncının artmasına neden olabilir. Beyin içi basıncını azaltmak için çeşitli ilaçlar kullanılabilir.

Beyin kanamaları, beynin içindeki kan damarlarının patlaması veya yırtılması sonucu oluşan ciddi ve acil tıbbi durumlardır. Beyin kanamalarının tedavisi, vak’anın ciddiyetine ve nedenine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak, genellikle aşağıdaki tedavi yöntemleri kullanılır:

 1. Cerrahi Müdahale: Bazı durumlarda, beyin kanamasının nedenini ortadan kaldırmak ve kanamayı durdurmak için cerrahi müdahale gerekebilir. Bu müdahaleler, kanamayı kaynağından izole etmek veya kanamayı drenaj etmek (boşaltmak) amacıyla yapılabilir.
 2. Ventrikül Drenajı: Beyin kanamaları sonucu oluşan kafa içi basıncın azaltılması veya su kesecikleri içine olan kanın boşaltılması amacıyla, ventrikül drenajı uygulanabilir.
 3. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Beyin kanamaları, beyin hasarı ve sinir hasarına neden olabilir. Fizyoterapi ve rehabilitasyon, hastaların motor becerilerini, konuşma yeteneklerini ve diğer fonksiyonlarını geri kazanmalarına yardımcı olabilir.

Beyin kanamaları ciddi ve yaşamı tehdit edebilecek bir durumdur. Bu nedenle, tedaviye mümkün olan en kısa sürede başlamak önemlidir. Tedavi planı, hastanın durumuna ve beyin kanamasının şiddetine göre kişiye özel olarak düzenlenir. Acil tıbbi müdahale ve uzman sağlık ekibiyle çalışmak, hastanın iyileşme şansını artıran önemli faktörlerdir. Ayrıca, beyin kanamalarının önlenmesi için kişilerin sağlıklı yaşam tarzı seçimleri yapması, tansiyonun kontrol altında tutulması ve risk faktörlerinin yönetilmesi önemlidir.