DSA, Dijital Subtraksiyon Anjiyografi ( Digital Subtraction Angiography ) olarak adlandırılan bir tıbbi görüntüleme tekniğidir. Anjiyografi, kan damarlarının ve dolaşım sisteminin değerlendirilmesi amacıyla kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. DSA, geleneksel anjiyografi tekniklerine kıyasla daha gelişmiş ve dijital bir versiyonudur.

DSA, röntgen ışınlarının kullanıldığı bir tarama yöntemidir. İşlem sırasında, bir kateter aracılığıyla damar içine kontrast madde (renkli boya) enjekte edilir. Bu kontrast madde, kan damarlarının ve dolaşım sisteminin iç yapısını daha iyi görüntülemek için kullanılır. Damar içine verilen kontrast madde, röntgen cihazı tarafından alınan görüntülerde damarları belirginleştirir ve vasküler yapıların net bir şekilde görülmesini sağlar.

DSA’nın diğer radyolojik görüntüleme yöntemlerinden farkı, “subtraksiyon” adı verilen özel bir işlemi içermesidir. İlk olarak, kontrast maddenin enjekte edildiği an ve sonraki anlardaki röntgen görüntüleri dijital olarak kaydedilir. Sonra bu iki görüntü birbiriyle karşılaştırılır ve dijital olarak çıkarılır (subtrakte edilir). Bu sayede, önceki dönemlerde oluşan anatomik yapıların, kemiklerin ve diğer tıbbi yapılardan gelen arka plan görüntüleri çıkarılır ve sadece damarların, arterlerin ve damar sistemlerinin görüntüleri elde edilir. Bu, damarların ve vasküler patolojilerin daha net ve odaklanmış bir şekilde görüntülenmesine olanak tanır.

DSA, özellikle damar tıkanıklıkları, anevrizmalar, arteriyovenöz malformasyonlar gibi dolaşım sistemi bozukluklarının teşhisi, planlanması ve tedavisi için kullanılır. Ayrıca, beyin damarlarının ve koroner arterlerin değerlendirilmesinde ve girişimsel radyolojik prosedürlerin planlanmasında da önemli bir rol oynar.

Girişimsel radyoloji ve anjiyografi alanındaki ilerlemelerle birlikte, DSA’nın yanı sıra Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA) ve Bilgisayarlı Tomografi Anjiyografi (CTA) gibi diğer görüntüleme yöntemleri de dolaşım sistemi değerlendirmesi için kullanılmaktadır.