Girişimsel Radyoloji (İntervansiyonel Radyoloji), görüntüleme tekniklerinin kullanıldığı minimally invaziv (mümkün olduğunca az invaziv) tıbbi prosedürlerin gerçekleştirildiği bir tıbbi uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanında, radyoloji uzmanları (intervansiyonel radyologlar) çeşitli görüntüleme yöntemlerini kullanarak hastaların vücut içindeki problemlerini teşhis etmek, tedavi etmek ve belirli işlemleri gerçekleştirmek için ince kateterler ve özel cihazlar kullanırlar.

Girişimsel radyolojik prosedürler, cerrahi müdahalelere kıyasla daha az invaziv ve daha az travmatik olabilir. Bu prosedürlerde, genellikle bir damara veya cilde küçük bir kesiden yerleştirilen kateterler kullanılarak iç organlara veya damarlara erişilir. Radyolojik görüntüleme cihazları (örneğin, anjiyografi, bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme) rehberlik ederek radyologlar, problemli bölgelere ulaşır ve teşhis veya tedavi için gerekli işlemleri gerçekleştirir.

Girişimsel radyoloji, bir dizi tıbbi durumun teşhis ve tedavisinde kullanılır. Örnekler arasında:

  1. Damar tıkanıklıklarının açılması veya genişletilmesi (anjiyoplasti ve stent yerleştirme).
  2. Kanama kaynaklarının tespiti ve tedavisi (embolizasyon).
  3. Tümörlerin tedavisi (tümör ablasyonu veya embolizasyonu).
  4. Safra kesesi taşlarının çıkarılması (kolesistektomi).
  5. Damar içi kateterler aracılığıyla ilaç enjeksiyonu veya diğer tedavilerin uygulanması.
  6. Vertebra kırıklarının tedavisi (vertebroplasti veya kifoplasti).
  7. Dolaşım sisteminin değerlendirilmesi ve tedavisi (girişimsel anjiyografi).

Girişimsel radyoloji, hastalara cerrahi prosedürlerden kaçınma ve daha hızlı iyileşme süreleri sağlayabilen etkili ve güvenli bir alternatif sunar. Ancak bu prosedürlerin uygulanması, deneyimli ve eğitimli bir intervensiyonel radyolog tarafından yapılmalıdır. Hastanın tıbbi durumu ve klinik ihtiyaçlarına göre, girişimsel radyoloji uzmanı veya diğer uzmanlık alanlarından doktorlar tarafından bu tür prosedürler önerilebilir.