Serebral epidural kanama;  beyin zarları ile kafatası kemikleri arasında yer alan epidural boşluğa kanın sızmasıdır. Bu tür bir kanama, beyin ve kafatası arasındaki epidural boşluktaki damarların yaralanması veya patlaması sonucu oluşur. Damarların yaralanması genellikle travmatik bir baş yaralanması sonucunda meydana gelir. Serebral epidural kanama, intraserebral kanama gibi beyin içinde değil, beyin ve kafatası arasındaki dış boşlukta gerçekleşir. Kan, epidural boşlukta beyin dokusunu sıkıştırarak beyin baskısını artırabilir. Bu durum, ciddi bir tıbbi acil durumdur ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi gereken potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bir durumdur.

Serebral epidural kanamanın başlıca nedeni, travmatik bir baş yaralanmasıdır. Örneğin, trafik kazaları, düşmeler, spor yaralanmaları veya şiddetli darbeler sonucu kafatası kemiklerinde kırık veya çatlaklar oluşabilir ve bu da epidural boşluğu etkileyen kanamanın başlamasına yol açabilir.

Serebral Epidural Kanama Belirtileri Nelerdir?

Serebral epidural kanama, baş yaralanması sonucu oluşan bir durumdur ve belirtiler genellikle yaralanmadan sonraki saatlerde veya günlerde ortaya çıkar. Belirtiler, kanamanın büyüklüğüne, yerine ve hızına bağlı olarak değişebilir. İşte serebral epidural kanamanın yaygın belirtileri:

 1. Baş ağrısı: Serebral epidural kanama genellikle şiddetli baş ağrısı ile başlar. Başlangıçta hafif olabilir ancak zamanla giderek şiddetlenir. Özellikle başın yaralanmış olan kısmında yoğunlaşabilir.
 2. Bilinç değişiklikleri: Serebral epidural kanama, beyin baskısını artırabilir ve bilinç değişikliklerine neden olabilir. Hastada hafif uyku hali, sersemlik, ajitasyon veya konfüzyon görülebilir.
 1. Kusma: Baş ağrısı ile birlikte sıkça görülen bir belirtidir. Hastalar, şiddetli baş ağrısı ve bulantıya eşlik eden kusmalar yaşayabilirler.
 2. Nörolojik işlev kaybı: Epidural kanama, beyin dokusunu sıkıştırarak nörolojik işlevleri etkileyebilir. Hastalarda uyuşma, güçsüzlük, denge kaybı veya konuşma bozuklukları gibi nörolojik belirtiler görülebilir.
 3. Kramp (nöbet) geçirme: Nadir durumlarda, serebral epidural kanama nedeniyle nöbetler yaşanabilir.
 4. Pupilla (gözbebeği) değişiklikleri: Serebral epidural kanama, göz sinirlerine ve pupillalara da etki edebilir. Gözbebeklerinde anormal büyüme veya asimetri olabilir.

Eğer serebral epidural kanama şüphesi varsa veya yukarıda belirtilen belirtilerden herhangi biri mevcutsa, hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir. Serebral epidural kanama, acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike arz eden bir durumdur. Erken tanı ve tedavi, hastanın sağlığını korumak ve komplikasyonları önlemek için hayati öneme sahiptir. Baş yaralanmalarında her zaman ciddiye alınması ve profesyonel tıbbi bakımın alınması gereklidir.

Serebral Epidural Kanamada Tanı Nasıl Koyulur?

Serebral epidural kanama tanısı, belirtiler, hastanın tıbbi öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak konulur. Serebral epidural kanama şüphesi olan hastalara tanı koymak ve hızlı bir şekilde tedaviye başlamak, hastanın sağlığını korumak için önemlidir. İşte serebral epidural kanamanın tanısının anahtar unsurları:

 1. Tıbbi öykü ve fizik muayene: Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü dinler ve baş yaralanmasıyla ilgili bilgiler alır. Hastanın yaşadığı semptomlar, başlangıç zamanı, şiddeti ve süresi hakkında detaylı bilgi edinir. Fizik muayene sırasında, nörolojik işlevler, gözbebekleri, refleksler ve diğer vital bulgular incelenir.
 2. Görüntüleme yöntemleri:

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, serebral epidural kanamayı tespit etmek için yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Epidural kanama, kafatası kemikleri ile beyin zarları arasındaki boşlukta meydana geldiği için BT taraması bu tür kanamaları tespit etmek için oldukça etkilidir. Epidural kanama, BT taramasında karakteristik bir “biconvex” (iki taraflı yuvarlak) görünüm oluşturur.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, serebral epidural kanamayı daha ayrıntılı olarak görselleştirmeye yardımcı olabilir. Özellikle BT taramasında şüpheli durumlar varsa veya epidural kanamanın detaylı görüntülenmesi gerekiyorsa MRG kullanılabilir.

Serebral epidural kanama tanısının doğrulanması için görüntüleme yöntemleri, özellikle BT taraması, genellikle ilk tercih edilen ve sıklıkla yeterli olan yöntemlerdir. Bu görüntüleme yöntemleri sayesinde doktorlar kanamanın büyüklüğünü, yeri ve etkilediği beyin yapılarını değerlendirebilir. Tedavi süreci, doğru tanının konulmasına dayanarak planlanır ve hastanın sağlığını korumak ve iyileşme sürecini optimize etmek için uygun tedavi yöntemleri uygulanır.

Serebral Epidural Kanamada Tedavi Prensipleri Nelerdir?

Serebral epidural kanama tedavi prensipleri, kanamanın şiddeti, hastanın genel sağlık durumu ve semptomlarına göre değişebilir. Hemen belirtmek gerekir ki, serebral epidural kanama ciddi bir tıbbi acil durumdur ve hızlı bir şekilde tedavi edilmesi hayati önem taşır. İşte serebral epidural kanama tedavisinin temel prensipleri:

 1. Acil Tıbbi Müdahale: Serebral epidural kanama, acil tıbbi müdahale gerektiren hayati tehlike arz eder. Hasta derhal en yakın sağlık kuruluşuna veya acil servise başvurmalıdır.
 2. İleri Değerlendirme: Hastanın durumu stabil hale getirildikten sonra, ileri değerlendirme ve tanı için görüntüleme yöntemleri kullanılmalıdır. Bilgisayarlı Tomografi (BT) taraması, serebral epidural kanamayı tespit etmek için en sık kullanılan yöntemdir.
 1. Cerrahi Müdahale: Serebral epidural kanamada, kanamanın nedeni olan kan damarlarındaki yaralanmaların ve sızıntıların durdurulması için cerrahi müdahale gerekebilir. Kanamanın nedeni olarak anevrizma veya arteriovenöz malformasyon gibi vasküler anormallikler saptanırsa, bu anormalliklerin düzeltilmesi amacıyla cerrahi operasyonlar yapılabilir.
 2. İlaç Tedavisi: Epidural kanama sonucunda beyin dokusu sıkışabilir ve ödem (şişme) oluşabilir. Bu durumu yönetmek için kortikosteroidler ve diüretik ilaçlar gibi ilaçlar kullanılabilir.
 3. İzlem ve Destekleyici Bakım: Hastanın durumu düzelene kadar izlem ve destekleyici bakım sağlanır. Kan basıncı ve diğer vital işlevler düzenli olarak izlenir.
 4. Komplikasyonların Yönetimi: Serebral epidural kanama sonrasında ortaya çıkabilecek komplikasyonlar, özellikle beyin dokusundaki basıncın artması nedeniyle oluşabilir. Beyin ödemi, beyin sıkışması ve enfeksiyon gibi komplikasyonlar hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmelidir.
 5. Rehabilitasyon: Kanama sonrasında hastanın nörolojik fonksiyonlarını ve günlük yaşam aktivitelerini yeniden kazanması için rehabilitasyon programları uygulanabilir.

Serebral epidural kanama tedavisindeki yaklaşım, hastanın durumuna göre bireysel olarak belirlenir. Tedavi süreci, hastanın sağlık durumu, kanamanın boyutu ve yeri, cerrahi müdahale gerekip gerekmediği gibi faktörlere göre değişebilir. Hızlı ve etkili müdahale, hastanın sağlığının korunması ve komplikasyonların önlenmesi açısından kritik öneme sahiptir. Tedavi süreci, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir ve uzman bir sağlık ekibi tarafından yönlendirilmelidir.