İntraserebral kanama, beyin dokusu içerisinde meydana gelen kanamadır. Beyin, vücut fonksiyonlarını düzenleyen ve kontrol eden merkezi sinir sisteminin önemli bir parçasıdır. İntraserebral kanama, beyin içindeki damarların yırtılması veya patlaması sonucu oluşur ve bu durum, çevre dokulara zarar vererek ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İntraserebral kanamanın en yaygın nedeni, yüksek tansiyon (hipertansiyon) veya arteriyoskleroz gibi damar hastalıklarıdır. Bu tür hastalıklar, damar duvarının zayıflamasına ve kanamanın ortaya çıkmasına neden olabilir. Başka bir neden de beyin anevrizmalarıdır. Anevrizma, bir damarın balon şeklinde genişlemesi ve zayıflamasıdır. Anevrizma patladığında, beyin dokusu içine kan sızabilir.

İntraserebral Kanama Belirtileri Nelerdir?

İntraserebral kanama belirtileri, kanamanın şiddeti ve etkilediği beyin bölgesine göre değişebilir. Aşağıda sıralanan belirtiler, genellikle bu tür bir kanama durumunda görülen yaygın semptomlardır:

 1. Ani ve şiddetli baş ağrısı: İntraserebral kanamanın en sık görülen belirtilerinden biri, aniden ortaya çıkan ve yoğun bir baş ağrısıdır. Bu baş ağrısı, hasta için oldukça rahatsız edici ve dayanılmaz olabilir.
 2. Bilinç değişiklikleri: Kanama, beyindeki normal işlevleri etkileyerek bilinç değişikliklerine neden olabilir. Hastalarda hafif uyku hali, şaşkınlık, konfüzyon, ajitasyon veya bilinç kaybı görülebilir.
 1. Konuşma güçlüğü veya anlama bozukluğu: Beyindeki dil merkezini etkileyen kanamalar, konuşma güçlüğüne veya anlama bozukluğuna neden olabilir. Hastalar, konuşurken kelime bulmakta zorlanabilir veya anlaşılmayan konuşma tarzına sahip olabilir.
 2. Yüzde ve vücudun diğer bölgelerinde uyuşma veya güçsüzlük: Kanamanın olduğu bölgeye bağlı olarak, vücudun bir tarafında uyuşma veya güçsüzlük meydana gelebilir. Örneğin, kanama beynin motor bölgelerini etkiliyorsa, bir tarafın kol ve bacağında güçsüzlük ortaya çıkabilir.
 3. Dengesizlik ve yürüme güçlüğü: İntraserebral kanama, denge merkezini etkileyerek dengesizlik ve koordinasyon sorunlarına yol açabilir. Hasta, yürümekte zorlanabilir veya istemsiz hareketler sergileyebilir.
 4. Görme sorunları: Kanamanın beynin görme merkezini etkilemesi durumunda, görme sorunları oluşabilir. Hasta, çift görme, görme alanında kayıp veya görme keskinliğinde azalma gibi şikayetler yaşayabilir.

Özellikle risk faktörleri (örn. yüksek tansiyon, damar hastalıkları) taşıyan kişilerde bu tür belirtiler, ani bir şekilde ortaya çıktığında ciddi bir sağlık sorununa işaret edebilir. İntraserebral kanama, acil tıbbi müdahale gerektiren potansiyel olarak hayati tehlike arz eden bir durumdur. Eğer yukarıda belirtilen semptomlarla karşılaşıyorsanız veya böyle bir durumdan şüpheleniyorsanız hemen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmanız önemlidir. Erken tanı ve tedavi, olası komplikasyonları önlemek ve hastanın iyileşme şansını artırmak için kritik öneme sahiptir.

İntraserebral Kanama Tanısı Nasıl Koyulur?

İntraserebral kanama tanısı, belirtiler ve semptomlar, hastanın tıbbi öyküsü, fizik muayene ve görüntüleme yöntemleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak konulur. Tanı, hastanın durumunun ciddiyetine bağlı olarak hızlı ve etkili bir şekilde yapılmalıdır. İşte intraserebral kanama tanısının anahtar unsurları:

 1. Tıbbi öykü ve fizik muayene: Doktor, hastanın tıbbi öyküsünü ve mevcut şikayetlerini dinler. Baş ağrısı, bilinç değişiklikleri, konuşma güçlüğü, güçsüzlük, görme sorunları gibi belirtiler hakkında detaylı bilgi alır. Fizik muayene sırasında, nörolojik işlevleri değerlendirir ve uyuşma, güçsüzlük veya koordinasyon bozuklukları gibi bulgulara bakar.
 1. Görüntüleme yöntemleri:

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, beyin içindeki kanamayı hızlı bir şekilde tespit etmek için yaygın olarak kullanılan bir görüntüleme yöntemidir. Kanamayı, beyin dokusundan farklı görüntü sağlayan yoğunluk farkları sayesinde tespit etmeye yardımcı olur.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, daha ayrıntılı görüntüler elde etmek için kullanılabilir ve bazen BT taramasının yetersiz kaldığı durumlarda tercih edilebilir.

 1. Kan testleri: Kanama nedenini belirlemek ve kanama pıhtılaşma faktörlerini değerlendirmek için kan testleri yapılabilir.
 2. Lomber ponksiyon (beyin omurilik sıvısı analizi): Bazen, beyin içi kanama nedeniyle kanamanın beyin omurilik sıvısına (beyin sıvısı) sızıp sızmamış olduğunu belirlemek için lomber ponksiyon yapılabilir.

İntraserebral kanama şüphesi olan hastalara tanı koymak ve ciddiyetini değerlendirmek için yukarıdaki yöntemlerin bir veya birkaçı kullanılabilir. Erken tanı, hastanın uygun tedaviyi almasını sağlamak ve komplikasyonları önlemek açısından son derece önemlidir.

İntraserebral Kanamada Tedavi Prensipleri Nelerdir?

İntraserebral kanamada tedavi prensipleri, kanamanın şiddeti, boyutu, hastanın genel sağlık durumu ve neden olduğu semptomlara göre değişebilir. Tedavi yaklaşımları, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre bireysel olarak belirlenir. Ancak genel olarak, intraserebral kanama tedavi prensipleri şunları içerir:

 1. Acil tedavi: İntraserebral kanama ciddi bir tıbbi acil durumdur ve hemen tıbbi müdahale gerektirir. Hastaneye ulaşım ve tanının hızlı bir şekilde yapılması hayati önem taşır.
 2. Monitörizasyon: Hastanın durumu yakından izlenir. Kan basıncı, solunum, kalp atışları, bilinç seviyesi, nörolojik işlevler ve diğer vital bulgular düzenli olarak takip edilir.
 1. Cerrahi müdahale: Bazı durumlarda, kanamanın nedeni olan anevrizma veya arteriovenöz malformasyon gibi vasküler anormalliklerin cerrahi olarak düzeltilmesi gerekebilir. Cerrahi müdahale, kanamanın tekrarlamasını önlemeye veya basıncı azaltmaya yardımcı olabilir.
 2. Medikal tedavi: İntraserebral kanama tedavisinde medikal yöntemler de kullanılır. Kan basıncını kontrol etmek için antihipertansif ilaçlar, beyin ödemi ve iltihaplanmayı azaltmak için kortikosteroidler gibi ilaçlar kullanılabilir.
 3. İzlem ve rehabilitasyon: İntraserebral kanama sonrasında hastanın durumu iyileşmeye başladığında, izlem ve rehabilitasyon süreci önem kazanır. Rehabilitasyon, nörolojik fonksiyonların ve günlük yaşam becerilerinin geri kazanılmasına yardımcı olabilir.
 4. Semptomatik tedavi: Hastanın belirtileri ve semptomlarına yönelik destekleyici tedaviler uygulanır. Örneğin, beyin ödemi varsa, beyin dokusunu rahatlatmak ve basıncı azaltmak için diüretik ilaçlar kullanılabilir.
 5. Kanama önleyici tedbirler: İntraserebral kanamanın nedeni olarak hipertansiyon veya kan pıhtılaşma bozukluğu gibi durumlar tespit edilmişse, hastanın bu risk faktörlerini kontrol etmeye yönelik tedbirler alınabilir.

Tedavi prensipleri, hastanın durumuna göre değişebilir ve çoklu disiplinler arası bir yaklaşım gerektirebilir. İntraserebral kanama tedavisinde erken müdahale, hastanın iyileşme şansını artırır ve olası komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur. Hastanın durumu ve tedavi yanıtı, tedavi sürecindeki yönetimi etkileyen önemli faktörlerdir. Bu nedenle, hastanın tedavisini takip etmek ve yönlendirmek için uzman bir sağlık ekibi gereklidir.