Hibrit ameliyathane, geleneksel cerrahi müdahaleleri ve görüntüleme teknolojilerinin bir araya getirildiği, ileri teknolojiye sahip bir cerrahi ortamdır. Hibrit ameliyathane, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek karmaşık cerrahi prosedürleri gerçekleştirebildiği ve hastalara daha etkili ve güvenli tedavi seçenekleri sunabildiği bir cerrahi alan olarak kullanılır.

Hibrit ameliyathaneler, ileri görüntüleme cihazları ve endoskopik ekipmanlarla donatılmıştır. Bu cihazlar, ameliyat esnasında gerçek zamanlı olarak hastanın iç yapısını görüntülemeye ve cerrahi ekip için detaylı rehberlik sağlamaya yardımcı olur. Böylece cerrahlar, daha hassas ve güvenli cerrahi işlemler yapabilirler. Hibrit ameliyathaneler, özellikle karmaşık ve hassas beyin, kalp, damar veya kemik cerrahisi gibi alanlarda tercih edilir. Örneğin, beyin cerrahisinde, hibrit ameliyathaneler, anjiografi (damar görüntüleme) sistemleriyle bir araya getirilerek intrakraniyal anevrizmaların tedavisinde daha etkili sonuçlar elde edilmesine yardımcı olabilir. Kalp cerrahisinde ise, hibrit ameliyathaneler, anjiyografi ve stent yerleştirme gibi işlemlerin gerçekleştirilmesini kolaylaştırabilir.

Hibrit ameliyathaneler, farklı disiplinlerden uzmanların bir araya gelerek hastaya multidisipliner yaklaşımla hızlı ve etkili tedavi sağladığından, özellikle karmaşık ve nadir hastalıkların tedavisinde tercih edilir. Hibrit ameliyathaneler, modern cerrahi tekniklerin ve görüntüleme teknolojilerinin entegre edildiği gelişmiş bir cerrahi alandır ve hastalara daha iyi sonuçlar elde etme imkanı sunar.

Hibrit Ameliyathanelerde Hangi Cihazlar Bulunur?

Hibrit ameliyathaneler, geleneksel cerrahi yöntemlerin yanı sıra görüntüleme ve diğer ileri teknoloji cihazlarının entegre edildiği özel cerrahi ortamlardır. Bu ameliyathanelerde bulunan bazı yaygın cihazlar şunlardır:

 1. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Hibrit ameliyathanelerde MRG cihazları bulunabilir. MRG, ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak hastanın iç yapısını yüksek çözünürlüklü görüntülerle gösterir ve cerrahlara cerrahi işlem esnasında rehberlik eder.
 1. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT cihazları da hibrit ameliyathanelerde kullanılabilir O-Arm CT, nöroendoskopik cerrahi ve omurga cerrahisinde kullanılan bir görüntüleme cihazıdır. Bu sistem, ameliyat masasının yanına yerleştirilmiş hareketli bir C-brazo ve bununla entegre bir manyetik rezonans (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) cihazından oluşur. C-brazo, hastanın ameliyat masasının çevresinde dönebilir ve hareket edebilir, bu sayede hastanın çevresinde 3D görüntüler alınmasına olanak tanır.

O-Arm CT, nöroendoskopik cerrahide ve omurga cerrahisinde birkaç önemli rol oynar:

 1. Gerçek Zamanlı Görüntüleme: O-Arm CT sistemi, ameliyat sırasında gerçek zamanlı olarak 3D görüntülerin alınmasına olanak tanır. C-brazo, ameliyat masasının etrafında dönebilir ve hastanın iç yapısının detaylı bir şekilde görüntülenmesini sağlar.
 2. Hedef Bölge Belirleme: Nöroendoskopik ve omurga cerrahisinde, C-brazo ve O-Arm CT sistemi, cerrahların hedef bölgeyi doğru bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur. Bu sayede cerrahlar, hedeflenen yapıya daha hassas bir şekilde ulaşabilirler.
 3. Minimal İnvaziv Cerrahi: O-Arm CT sistemi, minimal invaziv cerrahiyi desteklemeye yardımcı olur. Daha küçük kesilerle ameliyatın gerçekleştirilmesi ve doğru hedefleme sayesinde, hastaların iyileşme süreci daha hızlı olabilir.
 4. Ameliyat Sonrası Değerlendirme: O-Arm CT sistemi, ameliyat sonrası değerlendirme için de kullanılabilir. Cerrahlar, ameliyat sonrasında hastanın iç yapısını tekrar görüntüleyerek tedavi sonuçlarını değerlendirebilirler.

 

O-Arm CT sistemi, özellikle karmaşık nöroendoskopik ve omurga cerrahisinde, cerrahların daha etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu görüntüleme sistemi, hastanın radyasyon maruziyetini ve cerrahi süresini de en aza indirirken, cerrahi planlamada ve gerçek zamanlı rehberlikte önemli bir rol oynar. O-Arm CT sistemi, gelişmiş teknoloji ve görüntüleme kabiliyetleriyle cerrahların cerrahi müdahalelerini daha başarılı hale getirebilir..

 1. Anjiyografi Sistemi: Anjiyografi, damarların görüntülenmesini sağlayan bir tekniktir. Hibrit ameliyathanelerde anjiyografi cihazları bulunabilir ve özellikle damar hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
 1. Endoskopik Cihazlar: Hibrit ameliyathanelerde endoskopik cihazlar kullanılır. Endoskoplar, küçük kesilerle vücuda yerleştirilerek iç yapılara ulaşmayı sağlar ve minimal invaziv cerrahi işlemler yapmaya yardımcı olur. Nöroendoskopi, beyin ve omurilik cerrahisinde kullanılan minimal invaziv bir cerrahi tekniktir. Bu yöntemde, ince ve esnek bir endoskop (nöroendoskop) kullanılarak, küçük kesilerle beyin veya omurilik içine girilir ve iç yapılar görüntülenir. Nöroendoskopi, daha geleneksel açık cerrahi yöntemlere göre daha az invaziv olduğu için, hastalara daha hızlı iyileşme süreci ve daha az komplikasyon riski sunar.

Nöroendoskopi, ameliyat sırasında şu amaçlarla kullanılabilir:

 1. Beyin veya Omurilik Tümörlerinin Çıkarılması: Nöroendoskop, beyin veya omurilikteki tümörleri görüntülemeye ve cerrahi olarak çıkarmaya yardımcı olur. Bu yöntem, tümörlerin hassas bölgelerde bulunduğu durumlarda ve geleneksel açık cerrahi riskli olduğunda tercih edilebilir.
 2. Hidrosefali Tedavisi: Hidrosefali, beyindeki sıvının normalden fazla birikmesine bağlı olarak kafa içi basıncının arttığı bir durumdur. Nöroendoskopi, hidrosefali tedavisinde, beyin ventriküllerine drenaj sistemleri yerleştirerek sıvının düzenlenmesine yardımcı olabilir.
 3. Kist ve Kisternların Drenajı: Beyinde veya omurilikte oluşan kistler veya kisternlar, nöroendoskop yardımıyla drenaj edilebilir.
 4. Araknoid Kistlerin Tedavisi: Araknoid kistler, beyin zarları arasında oluşan sıvı dolu keseciklerdir. Nöroendoskopi, bu kistlerin tedavisinde kullanılabilir.

Nöroendoskopi, cerrahın beynin veya omuriliğin içine endoskopu yerleştirerek gerçek zamanlı olarak iç yapılara ulaşmasını ve görüntülemesini sağlar. Bu yöntem, geleneksel açık cerrahiye kıyasla daha küçük kesilerle yapıldığı için, hastaların ameliyat sonrası iyileşme sürecini hızlandırabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir. Ancak, nöroendoskopi her zaman uygun değildir ve cerrahın hastanın durumunu ve ihtiyaçlarını değerlendirmesi gerekir. Uzman bir nöroşirürji uzmanı tarafından değerlendirilen hastalar için nöroendoskopi, uygun durumlarda başarılı sonuçlar elde edilen etkili bir cerrahi yöntemdir.

 1. Cerrahi Robotlar: Hibrit ameliyathanelerde robotik cerrahi sistemler bulunabilir. Cerrahi robotlar, cerrahlara daha hassas ve stabil bir şekilde işlem yapma imkanı sağlar. Henüz nöroşirurjide belirgin bir kullanım alanı yoktur. Ancak halen Genel Cerr., Kadın Doğum, Kalp Damar Cerr. Üroloji vs pek çok cerrahi bıranşın kullanım alanına girmiştir.
 1. Navigasyon ve Görüntüleme Sistemleri: Nöronavigasyon, cerrahi işlemlerde beyin veya omurilik gibi kompleks sinir yapılarına yönelik navigasyon ve rehberlik sistemlerinin kullanılmasıdır. Bu teknoloji, cerrahların ameliyat sırasında hassas ve güvenli bir şekilde hedef bölgelere ulaşmalarına yardımcı olur. Nöronavigasyon, ameliyatın daha doğru ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine, dokuların zarar görmesinin azaltılmasına ve sinir hasarının önlenmesine yardımcı olabilir.

Nöronavigasyon sistemi, ileri görüntüleme teknolojileriyle entegre çalışır. Bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MRG) gibi görüntüleme yöntemlerinden alınan kesitli görüntüler veya 3D rekonstrüksiyonlar, nöronavigasyon cihazına aktarılır. Bu görüntüler, cerrahi ekip tarafından gerçek zamanlı olarak izlenebilir ve cerrahın ameliyat sırasında hangi bölgede olduğunu ve hedeflenen yapıya ne kadar yakın olduğunu gösterir.

Nöronavigasyon sistemi, cerraha aşağıdaki gibi faydalar sağlayabilir:

 1. Daha Hassas ve Doğru Hedefleme: Nöronavigasyon, cerraha hedef bölgelere daha hassas ve doğru bir şekilde yönlendirme sağlar. Bu sayede, cerrah, küçük ve hassas yapıları etkilemeden istenilen hedefe ulaşabilir.
 2. Doku Koruma ve Azaltılmış Komplikasyonlar: Nöronavigasyon sistemi, cerraha doku koruma konusunda önemli bir rehberlik sağlar ve ameliyat sırasında olası hasarları azaltır. Bu da ameliyat sonrası komplikasyon riskini düşürebilir.
 3. Rehberlik ve Yönlendirme: Nöronavigasyon, cerraha gerçek zamanlı olarak yapılacak işlemi gösterir ve hedef bölgeye ulaşma sürecinde rehberlik eder. Cerrah, bu sistem sayesinde ameliyatı daha iyi planlayabilir ve yönlendirebilir.

Nöronavigasyon, nörolojik cerrahi, omurga cerrahisi ve kafa içi tümörler gibi karmaşık cerrahi prosedürlerde sıklıkla kullanılır. Bu teknoloji, cerrahların ameliyat sırasında daha etkili ve güvenli bir şekilde çalışmasına yardımcı olurken, hastaların iyileşme sürecini de olumlu yönde etkileyebilir.

 1. Nöromonitorizasyon cihazları; Nöromonitorizasyon cihazı, ameliyat sırasında hastanın sinir fonksiyonlarını izlemek ve değerlendirmek için kullanılan bir tıbbi cihazdır. Bu cihazlar, özellikle nörolojik cerrahi ve bazı diğer cerrahi prosedürler sırasında, sinir hasarını tespit etmek ve minimize etmek amacıyla cerrahi ekibin kullanımına sunulur. Nöromonitorizasyon cihazları, sinirlerin işleyişini takip etmek ve sinirsel işlevlerde oluşabilecek değişiklikleri saptamak için elektrofizyolojik yöntemleri kullanır. Bu cihazlar genellikle ameliyat sırasında veya anestezi altında hastanın kas reflekslerini, sinir iletim hızını ve sinir aktivitesini izlemeye yardımcı olur. Cihazın kullanımı, cerrahi ekip için önemli geribildirim sağlar ve sinirleri koruma konusunda önemli bir rol oynar.

Nöromonitorizasyon cihazları, aşağıdaki gibi farklı şekillerde kullanılabilir:

 1. Elektromiyografi (EMG): EMG, kas aktivitesini değerlendirmek için kullanılan bir nöromonitorizasyon tekniğidir. Ameliyat sırasında, cihaz elektrotlarını hastanın kaslarına yerleştirerek kasların sinirsel aktivitesini izler.
 2. Somatosensörik Uyarılmış Potansiyel (SSEP): SSEP, vücutta yer alan büyük sinirlerin iletim hızını ölçmek ve sinir fonksiyonlarını izlemek için kullanılır. Cihaz, uyarılmış potansiyel sinyallerini kaydederek sinirsel işlevlerdeki değişiklikleri tespit eder.
 3. Motor Uyarılmış Potansiyel (MEP): MEP, ameliyat sırasında spinal kord ve motor sinirlerin fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılır. Cihaz, beyinden gönderilen motor uyarıları ve kas tepkilerini kaydederek sinir hasarını tespit edebilir.

Nöromonitorizasyon cihazları, cerrahi sırasında sinir hasarını erken tespit ederek cerrahların sinirleri koruma konusunda daha dikkatli olmasını sağlar. Bu şekilde, cerrahi işlem sırasında olası sinir hasarları azaltılabilir veya önlenir. Nöromonitorizasyon cihazları, nörolojik cerrahi, omurga cerrahisi ve bazı diğer karmaşık cerrahi prosedürlerde önemli bir rol oynamaktadır.

 1. Flöresan mikroskop : Flöresan mikroskop, nöroşirurjide önemli bir rol oynayan ve birçok fayda sağlayan bir görüntüleme tekniğidir. Beyin tümörlerinin flöresan özelliğini artıran bir kontrast madde damar yoluyla verilir. Hastaya verildikten sonra, tümörün yer aldığı beyin dokusu flöresan ışık yaymaya başlar. Bu sayede;

– Tümörlerin sınırlarının daha hassas ve net bir şekilde görülebilmesi, tümörün tam olarak çıkarılmasını sağlar.

– Normal beyin dokusu ve tümör arasındaki sınırın belirlenmesi, cerrahi işlem sırasında sağlıklı dokunun korunmasını sağlar.

– Vasküler anormalliklerin ve damarların daha iyi görüntülenmesi, kanamaların ve damar hasarlarının önlenmesine yardımcı olur.

– Flöresan görüntüleme, geleneksel beyin cerrahisine göre daha az invazivdir ve hastanın iyileşme sürecini hızlandırabilir. 

Sonuç olarak, flöresan mikroskopunun nöroşirurjide kullanımı, cerrahların daha hassas, güvenli ve etkili müdahaleler yapmalarına olanak sağlar. Tümörlerin daha doğru bir şekilde çıkarılması ve vasküler yapıların daha iyi görüntülenmesi, hastaların tedavi sonuçlarının iyileştirilmesine ve ameliyat sonrası komplikasyonların azaltılmasına yardımcı olur.

Bu cihazlar, hibrit ameliyathanelerin özelliklerine ve kullanılacakları ameliyatların türüne bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hibrit ameliyathaneler, cerrahların daha güvenli, etkili ve hassas cerrahi işlemler gerçekleştirebilmelerine yardımcı olur ve özellikle karmaşık ve nadir hastalıkların tedavisinde tercih edilir.