Radyocerrahi (Radyasyon Cerrahisi veya Radiosurgery ), cerrahi kesiyi veya invaziv girişimi gerektirmeyen, yüksek dozda radyasyon kullanarak tümörleri tedavi etmek için kullanılan bir tıbbi prosedürdür. Bu tedavi, kanserli hücreleri hedef alarak onları kontrol altına almak veya yok etmek amacıyla yüksek enerjili radyasyon ışınlarını kullanır. Radyocerrahi, tümör hücrelerine çok hassas bir şekilde odaklanarak çevre sağlıklı dokuları en aza indirgemeyi hedefler. Geleneksel radyoterapiden farklı olarak, radyocerrahi, yüksek dozda radyasyonun tümörün içine maksimum etkiyle odaklanmasına imkan tanır. Bu nedenle, birçok radyocerrahi prosedürü, çevredeki normal dokulara zarar vermeden daha yüksek radyasyon dozları sağlayabilir.

Radyocerrahi, özellikle küçük boyutlu tümörlerin tedavisinde, cerrahi müdahaleye uygun olmayan tümörlerin kontrol altına alınmasında ve bazı nörolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Tümörlerin hassas yerleşimlerine (örneğin, beyinde) veya diğer organlara yakın bölgelerde olduğu durumlarda da radyocerrahi tercih edilebilir. Bu prosedür ayrıca kanserli hücrelerin tekrarlayan tümörler olarak geri dönmesini önlemek için kullanılabilir.

Radyocerrahi, lineer hızlandırıcılar veya radyoterapi cihazları gibi özel cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Bu cihazlar, yoğun radyasyon ışınları üretir ve bu ışınlar, tümörün hassas olarak belirlenen alanlarına yoğunlaştırılır. Radyocerrahi, geleneksel cerrahiye göre daha az invaziv olabilir, daha kısa iyileşme süresi sağlayabilir ve bazı durumlarda hastanın hastanede yatış süresini azaltabilir. Ancak, her hastanın durumu farklı olduğundan, tedavi seçenekleri ve planları doktor tarafından hastanın özelliklerine göre belirlenmelidir.

Radyocerrahi, kanser tedavisinde önemli bir alternatif yöntem olarak kabul edilmektedir ve kanser hastalarının tedavi planı oluşturulurken multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Bu nedenle, bir radyocerrahi uzmanı, onkologlar ve diğer sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından hastanın durumuna göre tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir.