Klivus kordoması, nadir görülen ve genellikle kafatasının tabanında yerleşen bir tümör türüdür. Klivus, beyin sapı ve omurilik arasında bulunan kafatasının tabanındaki bir bölgedir. Klivus kordoması, notokord adı verilen embriyonik bir yapıdan türetilir ve genellikle yavaş büyüyen bir tümördür. Klivus kordoması, çoğunlukla genç erişkinler veya orta yaşlı yetişkinlerde görülür, ancak daha nadir durumlarda çocuklarda da ortaya çıkabilir. Bu tür tümörler, kafatasının tabanında yer aldığından, yakındaki sinir yapıları ve beyin sapı ile ilişkili olabilir ve bu nedenle cerrahi tedavisi oldukça zor ve karmaşık olabilir.

Klivus kordoması genellikle belirti vermeden büyüyebilir ve uzun süre fark edilmeyebilir. Ancak büyüdükçe, çevre dokulara ve sinirlere baskı yaparak belirli semptomlara neden olabilir. Bu semptomlar, baş ağrısı, yüzde uyuşma, çift görme, denge bozukluğu, işitme kaybı ve yutma güçlüğü gibi nörolojik belirtiler olabilir.

Klivus kordomasının tedavisi karmaşık ve zorlu olabilir ve hastalar multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmelidir. Bu ekip, nöroşirurji, radyasyon onkolojisi ve diğer uzmanlardan oluşabilir. Erken teşhis ve tedavi, kordoma tümörünün prognozunu ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Klivus Kordoması Belirtileri Nelerdir?

Klivus kordoması, kafatasının tabanında yerleşen bir tümör olduğu için, belirtiler genellikle kafa tabanı ve çevre dokulara baskı yapması nedeniyle ortaya çıkar. Ancak, klivus kordomasının belirtileri tümörün boyutuna, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, klivus kordoması yavaş büyüyen bir tümör olduğu için belirtiler bazen uzun süre fark edilmeden kalabilir. İşte klivus kordoması belirtilerinden bazıları:

 1. Baş Ağrısı: Klivus kordoması, kafa tabanındaki sinirlere ve çevre dokulara baskı yaparak baş ağrısına neden olabilir. Bu baş ağrısı genellikle kronik ve sürekli olabilir.
 2. Yüzde Uyuşma veya Karıncalanma: Tümör, yüzde uyuşma, karıncalanma veya hissizlik gibi nörolojik belirtilere yol açabilir.
 3. 3. Çift Görme: Klivus kordoması, kafa tabanındaki sinirleri etkileyerek çift görme (diplopi) gibi görme bozukluklarına neden olabilir.
 4. İşitme Kaybı: Tümör, işitme sinirlerine baskı yaparak işitme kaybına neden olabilir.
 5. Yutma Güçlüğü: Klivus kordoması, kafa tabanındaki sinirleri etkileyerek yutma güçlüğüne ve konuşma bozukluklarına yol açabilir.
 6. Denge Bozukluğu ve Koordinasyon Problemleri: Tümörün beyin sapına etkisi, denge bozukluğu ve koordinasyon problemleri gibi nörolojik semptomlara neden olabilir.

Klivus kordoması belirtileri, tümörün büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişebilir ve hastaların semptomları farklılık gösterebilir. Kafatasının tabanındaki tümörlerin teşhisi ve tedavisi karmaşık olabilir ve hastalar multidisipliner bir ekiple yönetilmelidir.

Klivus Kordomasında Tanı Nasıl Koyulur?

Klivus kordomasının tanısı, genellikle görüntüleme yöntemleri ve doku biyopsisine dayanır. Tanı, birçok uzmanın katkı sağladığı bir multidisipliner yaklaşım gerektirebilir.

 1. Görüntüleme Yöntemleri: Klivus kordomasının teşhisinde en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemleri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıdır. MRG ve BT taramaları, kafatasının tabanındaki tümörün boyutunu, konumunu ve etkilediği yapıları görselleştirmeye yardımcı olur.
 2. MRG Görüntüleme: MRG, yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini elde etmeye yardımcı olur. Klivus kordomasının MRG’sinde, tümörün kafatasının tabanında bulunan klivus bölgesindeki büyüklüğü, yayılımı ve çevre yapılarla ilişkisi net bir şekilde görülebilir.
 3. BT Taraması: BT taraması, kemik dokuların daha ayrıntılı görüntülerini sağlar. Klivus kordoması için BT taraması, kafatasının tabanındaki kemiklerdeki değişiklikleri ve tümörün kemik yapısını daha iyi değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 4. Doku Biyopsisi: Görüntüleme sonuçları, klivus bölgesindeki tümörle ilgili olası bir kordoma tanısı koymak için yeterli olabilir. Ancak bazı durumlarda, kesin tanı için doku biyopsisi gerekebilir. Biyopsi, tümörden doku örneklerinin alınması ve patolojik incelemesi ile gerçekleştirilir. Patoloji uzmanları, alınan doku örneklerini mikroskop altında inceleyerek kordoma hücrelerini teyit eder.

Klivus kordoması, kafa tabanındaki kritik yapılarla ilişkili olduğu için, tanı ve tedavi süreci özenle yönetilmelidir. Tanı aşamasında elde edilen tüm veriler, hastanın genel sağlık durumu ve tümörün yayılımı göz önünde bulundurularak tedavi planı belirlenir. Tanı konulduktan sonra, hastanın tedavisi bir multidisipliner ekiple işbirliği içinde yönetilmelidir, bu ekip nöroşirurji, radyasyon onkolojisi ve diğer uzmanlardan oluşabilir.

Klivus Kordoması Nasıl Tedavi Edilir?

Klivus kordomasının tedavisi, tümörün yerleşim yerine, boyutuna, yaygınlığına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Klivus kordoması, genellikle yavaş büyüyen bir tümör olmasına rağmen, kafatasının tabanında yerleştiği için tedavisi oldukça zorlu olabilir. Tedavi genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi ve bazen kemoterapiyi içeren multidisipliner bir yaklaşımla yönetilir. İşte klivus kordomasının tedavi yöntemleri:

 1. Cerrahi Müdahale: Klivus kordomasının tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem cerrahi müdahaledir. Ameliyat sırasında, tümör ve çevresindeki etkilenmiş dokular mümkün olduğunca eksiksiz olarak çıkarılmaya çalışılır. Ancak klivus bölgesindeki tümörler genellikle karmaşık ve çevredeki önemli yapılarla ilişkili olduğu için tamamen çıkarılması mümkün olmayabilir. Cerrahi müdahale, semptomları hafifletmek, tümörün boyutunu azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak için önemli bir adımdır.

Cerrahi müdahaleler, klivus bölgesindeki tümörlerin karmaşıklığı nedeniyle uzmanlaşmış bir nöroşirurji, kulak burun boğaz cerrahisi veya kafa taban cerrahisi ekibi tarafından yapılmalıdır.Klivus kordomasının tedavisinde cerrahi müdahale, tümörün yerleşim yeri, boyutu ve yayılımına bağlı olarak çeşitli cerrahi yöntemler kullanılabilir. Klivus bölgesindeki tümörler, çevredeki önemli yapılarla ilişkili olduğu için cerrahi müdahale karmaşık ve zorlu olabilir. İşte klivus kordomasında uygulanan bazı cerrahi yöntemler:

 1. Endoskopik Endonazal Yaklaşım: Endoskopik endonazal cerrahi, burun boşluğundan girilerek klivus bölgesine ulaşmak için kullanılan bir cerrahi yöntemdir. Bu yaklaşım, kafatasının tabanındaki tümörlere ulaşmada minimal invaziv bir yöntem olarak kullanılır. Endoskopik endonazal cerrahi, çevredeki sinir ve damarları koruyarak tümörü çıkarmaya çalışır.
 2. Transsfenoidal Yaklaşım: Transsfenoidal cerrahi, sinüsler aracılığıyla burun boşluğundan veya burun delikleri üzerinden klivus bölgesine erişmeyi sağlar. Bu yöntem, kafatasının tabanında yer alan hipofiz bezine ulaşmak için sıklıkla kullanılan bir yaklaşımdır. Klivus kordoması gibi tümörlerin çıkarılmasında da kullanılabilir.
 3. Transkraniyal Yaklaşım: Transkraniyal cerrahi, kafatasının tabanından yapılan bir kafa ameliyatıdır. Bu yöntem, klivus bölgesinde yer alan tümörlerin çıkarılmasında kullanılabilir. Transkraniyal yaklaşım, tümörün büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişiklik gösterebilir ve çevre dokuları korumak için özenle planlanmalıdır.
 4. Rekonstrüktif Cerrahi: Klivus kordoması tümörünün çıkarılması, çevredeki dokuları etkileyebileceği için rekonstrüktif cerrahi gerekebilir. Tümörün çıkarılmasından sonra, beyin sapı ve omurilik gibi kritik yapılarla ilişkili boşluğu doldurmak ve kafa tabanının stabilitesini sağlamak için rekonstrüktif cerrahi işlemleri uygulanabilir.
 1. Radyoterapi: Klivus kordomasının tedavisinde cerrahi müdahale genellikle radyoterapi ile birleştirilir. Radyoterapi, ameliyat öncesi veya sonrasında uygulanabilir. Radyasyon, tümör hücrelerini yok ederek ve tümörün büyümesini kontrol altına alarak cerrahi sonrası olası kalıntı tümörleri ortadan kaldırmaya yardımcı olabilir. Klivus bölgesindeki tümörlerin radyoterapisi, çevredeki önemli yapıları korumak için hassas bir planlama gerektirir.
 2. Kemoterapi: Klivus kordomasının tedavisinde kemoterapi nadiren kullanılır. Ancak bazı durumlarda, radyoterapi veya cerrahi müdahaleye ek olarak kemoterapi de uygulanabilir.
 3. İmplant Radyoterapisi: Bazı durumlarda, klivus kordomasının tedavisi için ameliyat sırasında tümör bölgesine kalıcı bir radyasyon kaynağı (brakiterapi) yerleştirilebilir. Bu yöntem, tümör dokusunu doğrudan hedeflemek için kullanılır.

Klivus kordomasının tedavisi karmaşık ve multidisipliner bir ekip tarafından yönetilmelidir. Bu ekip, nöroşirurji, radyasyon onkolojisi, medikal onkoloji ve diğer uzmanlardan oluşabilir. Hastanın tedavi planı, tümörün boyutuna, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre özelleştirilir. Erken teşhis ve tedavi, klivus kordomasının prognozunu ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir. Hastaların düzenli takip edilmesi de önemlidir, çünkü tedavi sonrası takip, nüks riskini izlemek ve komplikasyonları önlemek için gereklidir.