Menenjioma, beyin ve omurilik çevresinde bulunan meninks adı verilen zarların hücrelerinden kaynaklanan bir tümör türüdür. Meninks, beyin ve omuriliği koruyan üç tabakadan oluşan zarlardır. Menenjiomalar genellikle iyi huylu (iyi diferansiye) tümörlerdir ve yavaş büyüme eğilimindedirler. Nadiren, kötü huylu (kötü diferansiye – Atipik ) olan menenjiomalar da görülebilir, bu türler daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimine sahiptirler.

Menenjiom tipleri:

 1. Meningothelial Menenjioma (Meningothelial Tümör): Bu menenjioma türü, meninks hücrelerinden köken alır ve menenjiomaların en yaygın ve en iyi huylu (iyi diferansiye) türüdür. Genellikle düzenli ve iyi sınırlı bir tümördür.
 2. Fibroblastik Menenjioma (Fibrous Meningioma): Bu tür menenjioma, fibroblast adı verilen bağ dokusu hücrelerinden kaynaklanır. Yavaş büyüme eğilimindedir ve genellikle iyi huylu bir tümördür.
 3. Transitional (Übergangsel) Menenjioma: Transitional menenjioma, menenjiyal hücreler ve fibroblastik hücreler arasındaki geçiş bölgesinden kaynaklanır.
 4. Psammomatos Menenjioma (Psammomatous Meningioma): Bu tür menenjioma, içinde psammom cisimcikleri olarak adlandırılan mineralize yapılar içeren bir tümördür.
 5. Angiomatöz Menenjioma (Angiomatous Meningioma): Bu menenjioma türü, anjiyom adı verilen kan damarları içeren bir yapıya sahiptir.
 6. Secretory Menenjioma: Bu tür menenjioma, salgılayıcı hücreler içerir ve tümör içinde sıvı birikmesine neden olabilir.
 7. Microcystic Menenjioma: Bu menenjioma türü, tümör içinde mikrokistik yapılar içeren bir tümördür.
 8. Metaplazik Menenjioma (Metaplastic Meningioma): Bu tür menenjioma, dönüşmüş (metaplazi) hücreler içerebilir ve bazen kalsifikasyon içerir.

Menenjiomalar, bazen yerleştikleri/köken aldıkları bölgeye göre de isimlendirilebilirler:

– Skull Base Menenjiomalar: Kafatasının tabanında (skull base) bulunan menenjiomalar. Bu tür tümörler genellikle cerrahi müdahale açısından zorlu olabilirler.

– Convexity Menenjiomalar: Beyin kabuğunun (cerebral cortex) dış yüzeyinde bulunan menenjiomalar.

– Parasagittal ve Falx Menenjiomalar: Beyin yarımkürelerinin arasında yer alan falx ve parasagittal bölgede bulunan menenjiomalar.

Menenjiomaların Belirtileri Nelerdir?

Menenjiomlar, beynin veya omuriliğin meninks tabakasından kaynaklanan tümörlerdir. Klinik belirtiler, menenjiomun büyüklüğüne, konumuna ve etkilediği sinir yapılarına bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıda, menenjiomun yaygın klinik belirtilerini bulabilirsiniz:

 1. Baş ağrısı: Menenjiomlar genellikle baş ağrısına neden olur. Baş ağrısı genellikle kademeli olarak kötüleşebilir ve özellikle sabahları daha belirgin olabilir.
 2. Bulantı ve kusma: Beyindeki tümör basıncının artması, mide bulantısına ve kusmaya yol açabilir.
 3. Nörolojik belirtiler: Menenjiomlar, beynin veya omuriliğin çevresindeki sinir yapılarına baskı yapabilir. Bu nedenle, tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak çeşitli nörolojik belirtiler ortaya çıkabilir, örneğin:

   – Görme problemleri: Çift görme, görme alanında kayıp veya bulanık görme.

   – İşitme sorunları: İşitme kaybı, kulak çınlaması (tinnitus) veya denge sorunları.

   – Motor fonksiyon bozuklukları: Güçsüzlük, kas kontrolünde zorluk, dengesizlik.

   – Konuşma bozuklukları: Hafif veya ciddi konuşma güçlüğü.

   – Uyuşma ve karıncalanma: Vücudun belirli bölgelerinde uyuşma ve karıncalanma hissi.

 1. Sara Nöbetleri: Menenjiomlar bazı durumlarda nöbetlere yol açabilir. Daha önce nöbet geçirmemiş bir kişide aniden başlayan nöbetler, tıbbi bir değerlendirme gerektirir.
 2. Hormonal belirtiler: Hipofiz bezini etkileyen menenjiomlar, hormonların düzenlenmesini etkileyebilir ve hormonal belirtilere neden olabilir. Bu durumda, hormon düzeyleri dengesizleşebilir ve çeşitli semptomlar ortaya çıkabilir.

Menenjiomlar, bazen belirtiler oluşturmadan da tesadüfen tespit edilebilirler. Ancak yine de herhangi bir belirti veya semptomun varlığında, bir nöroloğa veya beyin cerrahına başvurmanız önemlidir.

Menenjiomlarda Tanı Nasıl Koyulur?

Menenjiom tanısı, genellikle bir nörolog veya beyin cerrahı tarafından yapılır. Tanı aşamasında çeşitli adımlar izlenir ve bunlar şunları içerebilir:

 1. Hastanın Öyküsü: Hastanın semptomları ve sağlık durumu hakkında detaylı bir tıbbi öykü alınır. Baş ağrısı, nörolojik belirtiler, hormonal değişiklikler veya diğer semptomlar gibi şikayetler üzerinde odaklanılır.
 2. Fizik Muayene: Nörolojik muayene yapılır. Doktor, hastanın refleksleri, kas gücü, duyu fonksiyonları, denge ve koordinasyon gibi nörolojik işlevlerini değerlendirecektir.
 3. Görüntüleme Testleri: Menenjiomların teşhisi için en önemli adımlardan biri, beynin veya omuriliğin görüntülenmesi amacıyla kullanılan MRI (manyetik rezonans görüntüleme) veya CT (bilgisayarlı tomografi) taramalarıdır. Bu görüntüleme yöntemleri, tümörün büyüklüğünü, yerleşimini ve etkilediği bölgeleri gösterir.
 4. Biyopsi: Nadiren, görüntüleme testleriyle kesin teşhis sağlanamazsa veya tümörün doğası belirsizse, cerrahi bir işlemle menenjiom dokusunun bir örneği alınabilir. Bu doku örneği patoloji laboratuvarında incelenerek kesin teşhis konulabilir.
 5. Hormonal Testler: Eğer menenjiomun hipofiz bezini etkilediği düşünülüyorsa, hormon düzeylerinin değerlendirilmesi için hormonal testler yapılabilir.

Menenjiomun doğasını anlamak için bu tanısal adımların tümü veya bir kısmı kullanılabilir. Tanı, bir uzman tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme sonucunda konulur. Tanı sonucunda menenjiomun türü, büyüklüğü ve konumu belirlenir. Bu bilgiler, tedavi planlamasında ve hastanın prognozunun tahmininde önemli bir rol oynar. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastaların sağlığını koruma ve iyileşme şansını artırabilir.

Menenjiomlar Nasıl Tedavi Edilir?

Menenjiomların tedavi prensipleri, tümörün büyüklüğü, konumu, türü, hastanın yaşı ve genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Genellikle, menenjiomlar iyi huylu tümörler olduğu için tedavi yaklaşımı, tümörün belirtilere veya sinir dokusuna olan etkisine bağlı olarak şekillenir. İşte menenjiomların tedavi prensipleri:

 1. Takip ve Gözlem: Bazı menenjiomlar çok yavaş büyüyebilir ve belirtilere neden olmazlar. Bu durumda, doktorlar hastayı düzenli olarak izlemeyi ve tümörün büyüme hızını takip etmeyi tercih edebilirler. Gözlemle tedavi, düşük büyüme hızına ve semptomsuzluğa sahip küçük menenjiomlar için yaygın bir yaklaşımdır.
 2. Cerrahi Müdahale: Menenjiomlar belirli bir boyuta veya belirli bir konuma ulaştığında veya semptomlara neden olduğunda cerrahi tedavi düşünülebilir. Menenjiomlarda uygulanan cerrahi tedavi teknikleri, tümörün boyutu, konumu, yayılımı ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir. Beyin cerrahları, menenjiomları tedavi etmek için çeşitli cerrahi yöntemler kullanabilirler. İşte menenjiomlarda yaygın olarak uygulanan cerrahi tedavi teknikleri:
 3. Açık Cerrahi (Kraniotomi): Bu yöntemde, beyin cerrahları, kafatasının belirli bir bölgesinde küçük bir kesi yaparlar ve kafatasını açarak beyin dokusuna erişim sağlarlar. Menenjiom, beyin doku yüzeyine yakınsa veya daha büyükse, genellikle bu yöntem tercih edilir. Tümör, çevreleyen normal beyin dokusundan ayrılarak tamamen çıkarılır.
 4. Endoskopik Cerrahi: Endoskopik yöntemler, kafatası kemiklerinde büyük bir kesi yapmadan, küçük deliklerden endoskop adı verilen esnek bir cihazla tümöre erişim sağlamak için kullanılır. Bu yöntem, menenjiomun küçük ve erişimi zor olduğu durumlarda tercih edilebilir.
 5. Stereotaktik Biyopsi: Menenjiomun doğası hakkında kesin bir teşhis yapmak için, nadiren, tümörün örneği almak için stereotaktik biyopsi uygulanabilir. Bu işlemde, tümörün konumu,
 6. Radyoterapi: Cerrahi müdahale tamamen mümkün olmayan veya tümörün tekrarlaması riski olan durumlarda radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerini hedef alır ve büyümelerini engeller.
 7. Radyocerrahi ( Gamma Knife veya CyberKnife ): Gama Knife veya CyberKnife gibi yüksek hassasiyetli radyoterapi yöntemleri, cerrahi olmadan da menenjiomları hedef alabilir. Bu yöntemlerde, yoğunlaştırılmış ışınlar, tümör hücrelerine zarar verirken çevredeki sağlıklı dokulara minimal etki yapar.
 8. Hormonal Tedavi: Menenjiom, hipofiz bezi üzerinde etkiliyse ve hormon düzeylerini etkiliyorsa, hormonal tedavi yöntemleri de düşünülebilir.
 9. Kemoterapi: Menenjiomlar genellikle kemoterapiye iyi yanıt vermezler. Bu nedenle, kemoterapi tedavisi nadiren kullanılır ve genellikle diğer tedavi yöntemleriyle birlikte düşünülür.

Tedavi prensipleri, her hastanın durumuna göre bireyselleştirilir. Tedavi planlaması için hastanın nörolojik durumu, yaşam kalitesi, tümörün büyüklüğü ve konumu gibi birçok faktör dikkate alınır. Tedavi planını yaparken, hastanın tümörle ilişkili riskleri ve potansiyel faydaları anlamak için multidisipliner bir yaklaşım benimsenir. Hastanın durumu ve tedavi seçenekleri hakkında karar verirken, hasta ve ailesi ile iyi iletişim kurulması önemlidir.