Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), yaygın bir psikiyatrik bozukluktur ve anksiyete bozuklukları arasında yer alır. OKB, tekrarlayan, rahatsız edici ve zorlayıcı düşünceler (obsesyonlar) ile bu düşünceleri engellemek veya azaltmak için yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya ritüeller (kompulsiyonlar) arasındaki sıkıntılı bir döngüyle karakterizedir.

Obsesyonlar, kişinin kontrolü altında olmayan sürekli düşünceler, görüntüler, dürtüler veya takıntılı düşünce kalıplarıdır. Bu düşünceler genellikle kişinin korkuları, endişeleri veya rahatsız edici konuları ile ilgilidir. Örneğin, kirlilik, bulaşma, zarar verme, simetri veya düzen gibi obsesyonlar yaygın olabilir. Kişi bu obsesyonlarla karşılaştığında rahatsızlık ve anksiyete duyar.

Kompulsiyonlar ise obsesyonlardan kaçınma veya rahatlama amacıyla yapılan tekrarlayıcı davranışlar veya zihinsel eylemlerdir. Örneğin, sürekli elleri yıkama, sayma, kontrol etme, düzenleme veya belirli ritüelleri uygulama gibi kompulsiyonlar OKB’li kişilerde yaygındır. OKB, kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu durum, bozukluğun zaman alıcı ve sıkıntılı olmasından kaynaklanır. Ayrıca, OKB’li kişiler obsesyon ve kompulsiyonlarını bastırmak için çaba harcamaktan dolayı yoğun bir gerginlik ve kaygı yaşayabilirler.

Obsesif-kompulsif bozukluğun nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır, ancak genetik, nörokimyasal, çevresel ve psikososyal faktörlerin bir kombinasyonunun rol oynadığı düşünülmektedir. Tedavide genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve antidepresan ilaçlar kullanılır. Bu tedavi yöntemleri, obsesyonlar ve kompulsiyonlar üzerinde olumlu etkiler gösterir ve OKB semptomlarının yönetilmesine yardımcı olur.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) Belirtileri Nelerdir?

Obsesif-kompulsif bozukluğun (OKB) belirtileri, obsesyonlar ve kompulsiyonlar olarak iki ana grupta toplanabilir. OKB belirtileri, kişinin düşünce ve davranışlarında sürekli ve tekrarlayıcı olarak kendini gösterir ve kişinin günlük yaşamını ve işlevselliğini olumsuz yönde etkileyebilir. İşte OKB’nin temel belirtileri:

 1. Obsesyonlar:

– Kirlenme veya bulaşma korkusu: Mikrop bulaşacağı veya hastalık kapılacağı korkusuyla sürekli olarak elleri yıkama, temizlik yapma, nesneleri dezenfekte etme gibi davranışlar.

– Zarar verme veya kazaya uğrama korkusu: Kendi kendine ya da başkalarına zarar verme veya bir kaza geçirme korkusu ile sürekli olarak olumsuz düşüncelerin zihinde canlandırılması.

– Simetri ve düzen korkusu: Her şeyin belirli bir düzen ve simetriye sahip olması gerektiği takıntısıyla sürekli olarak nesneleri düzenleme veya simetriyi kontrol etme davranışları.

– Cinsel, dinî veya agresif düşünceler: Anksiyeteye neden olan cinsel içerikli, dini veya agresif düşüncelerle mücadele etme çabaları.

 1. Kompulsiyonlar:

– Elleri sürekli yıkama, temizlik yapma veya dezenfekte etme.

– Sayma, tekrar etme veya belirli ritüelleri belli sayıda yapma.

– Özel şekillerde veya düzende düzenleme veya yerleştirme.

– Kontrol etme davranışları: Kapıların kilitli olup olmadığını, ocağın kapalı olup olmadığını sürekli kontrol etme.

– Düzgün ve simetrik olması için tekrarlayan hareketler yapma.

– Zihinsel kompulsiyonlar: Takıntılı düşüncelerle başa çıkmak için zihinsel olarak belirli eylemleri yapma veya belirli kelimeleri tekrarlama.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) Tanısı Nasıl Koyulur?

Bu belirtiler, OKB’li kişilerde genellikle günlük yaşamı etkileyen ve yoğun anksiyeteye neden olan zorlayıcı düşünceler ve tekrarlayıcı davranışlar olarak kendini gösterir. OKB belirtileri, kişiden kişiye değişebilir ve bazen semptomlar dönemsel olarak şiddetlenebilir veya hafifleyebilir. OKB tanısı konması için bu belirtilerin en az bir saat süreyle kişinin günlük yaşamını engellemesi veya bozması gerekmektedir. Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tanısı, bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından detaylı bir değerlendirme süreciyle konulur. Bu değerlendirme süreci, hastanın semptomları, tıbbi geçmişi ve belirtilerin günlük yaşam üzerindeki etkisini anlamayı amaçlar. OKB tanısı için izlenen adımlar şunlardır:

 1. Klinik Değerlendirme: Hastanın semptomları ve belirtileri hakkında detaylı bir anamnez alınır. Obsesyonlar ve kompulsiyonlar hakkında spesifik sorular sorulur ve bu belirtilerin süresi, sıklığı, şiddeti ve günlük yaşam üzerindeki etkileri değerlendirilir.
 1. DSM-5 Kriterleri: Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından yayınlanan “Mental Bozuklukların Tanısal ve Sayımsal El Kitabı” (DSM-5), OKB’nin tanı kriterlerini belirler. Psikiyatrist veya klinik psikolog, hastanın belirtilerini DSM-5 kriterlerine göre değerlendirir.
 2. Obsesyon ve Kompulsiyonların Tanımlanması: Hastanın obsesyonlarını ve kompulsiyonlarını anlamak için detaylı bir inceleme yapılır. Bu, obsesyon ve kompulsiyonların belirli bir düzeni veya teması olup olmadığını anlamaya yardımcı olabilir.
 3. Diğer Hastalıkların Dışlanması: Obsesif-kompulsif bozukluğun başka bir tıbbi veya psikiyatrik hastalığın belirtileriyle karıştırılmaması için diğer hastalıkların dışlanması önemlidir. Depresyon, anksiyete bozuklukları, tik bozuklukları ve diğer ruhsal durumlar OKB ile benzer belirtilere sahip olabilir.
 4. Psikiyatrik Değerlendirme: OKB tanısı, psikiyatrik değerlendirmenin ardından bir psikiyatrist veya klinik psikolog tarafından konulur. Bu uzmanlar, hastanın semptomlarına dayanarak uygun bir tanı koyabilir ve tedavi planı oluşturabilir.

OKB tanısı koyulduktan sonra, tedavi süreci başlar. Obsesif-kompulsif bozukluğun tedavisinde, bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve antidepresan ilaçlar gibi çeşitli terapötik yaklaşımlar kullanılır. Bu tedaviler, hastanın obsesyon ve kompulsiyonlarını yönetmede etkili olabilir ve yaşam kalitesini artırabilir. Tedavi sürecinde düzenli takip ve destek, hastanın iyileşme sürecine yardımcı olur.

Obsesif-Kompulsif Bozukluk (OKB) Nasıl Tedavi Edilir?

Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB), çeşitli tedavi yöntemleri ile yönetilebilir ve semptomların azaltılmasına veya kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. OKB’nin tedavisinde genellikle bilişsel davranışçı terapi (BDT) ve antidepresan ilaçlar kullanılır. Ayrıca, bazı durumlarda diğer tedavi seçenekleri de düşünülebilir. İşte OKB’nin tedavi yöntemleri:

 1. Bilişsel Davranışçı Terapi (BDT): BDT, OKB’nin tedavisinde en etkili ve yaygın kullanılan psikoterapi yöntemidir. Bu terapi, obsesyon ve kompulsiyonlarla başa çıkmak için olumsuz düşünce kalıplarını ve zararlı davranışları değiştirmeyi hedefler. BDT, hastanın düşünce ve davranışlarını sorgulayarak obsesyonlara ve kompulsiyonlara bağlı anksiyeteyi azaltmaya çalışır. Kişi, yanlış inançlarını tanımayı, obsesyon ve kompulsiyon döngüsünü kırmayı ve sağlıklı başa çıkma stratejileri geliştirmeyi öğrenir.
 1. Antidepresan İlaçlar: Serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI’lar) ve trisiklik antidepresanlar, OKB tedavisinde yaygın olarak kullanılan ilaçlardır. Bu ilaçlar, beyindeki serotonin düzeylerini artırarak obsesyon ve kompulsiyonlara bağlı anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilir. Antidepresan ilaçlar, belirtilerin kontrol altına alınmasında etkili olabilir ve tedavi sürecini destekleyebilir.
 2. Dijital Terapi ve Uygulamalar: Teknoloji destekli terapi, OKB tedavisinde giderek artan bir şekilde kullanılmaktadır. Dijital terapi ve mobil uygulamalar, hastaların obsesyon ve kompulsiyonlarla başa çıkma becerilerini geliştirmelerine yardımcı olabilir ve terapinin daha erişilebilir hale gelmesine katkıda bulunabilir.
 3. Cerrahi Tedavi : Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) tedavisinde nadiren cerrahi yöntemler kullanılmaktadır. Cerrahi tedavi, OKB semptomları tedavi edici ilaçlara ve psikoterapiye dirençli olan, yaşamı ciddi şekilde etkileyen ve diğer tedavi seçeneklerinin etkili olmadığı nadir vakalarda düşünülmektedir. OKB’de cerrahi tedavi için iki temel yöntem kullanılmaktadır:
 1. Odaklanmış Cerrahi (Cingulotomi veya Kapsülotomi): Odaklanmış cerrahi, OKB’nin tedavisinde en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. Bu prosedürde, beyin içindeki belirli bölgelere yönelik cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Genellikle anterior singulotomi veya kapsülotomi olarak adlandırılan bu yöntemde, beyin içindeki belli sinir lifleri veya bağlantılar kesilerek obsesyon ve kompulsiyon semptomlarının kontrol edilmesi hedeflenir.
 2. Derin Beyin Stimülasyonu (Deep Brain Stimulation – DBS): DBS, OKB’nin tedavisinde daha yeni bir cerrahi tedavi yöntemidir. Bu prosedürde, beyin içine elektrotlar yerleştirilir ve bu elektrotlar belirli beyin bölgelerine düzenli elektrik akımları gönderilir. Elektrotların yerleştirilmesi ve elektrik akımlarının düzenlenmesi, obsesyon ve kompulsiyonların azaltılması veya kontrol altına alınması amacıyla yapılır.

OKB tedavisi, hastanın semptomlarına ve durumuna göre özelleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavi sürecinde hastanın iyi bir klinik takip altında olması ve düzenli olarak terapi seanslarına katılması önemlidir. Tedaviye erken dönemde başlamak ve uzman bir sağlık profesyoneli tarafından düzenli takip sağlamak, tedavi başarısını artırabilir ve OKB ile yaşam kalitesini iyileştirebilir.