Parkinson hastalığı, sinir sistemindeki bir bozukluk nedeniyle ortaya çıkan kronik ve ilerleyici bir nörolojik hastalıktır. Bu hastalık, beyinde dopamin adı verilen bir nörotransmitterin üretiminde ve iletimindeki bozukluklarla ilişkilidir. Dopamin, beyinde hareket kontrolünde önemli bir rol oynar. Parkinson hastalığında, beyinde yer alan substantia nigra adı verilen bir yapıda dopamin üretimi azalır veya tamamen durur. Dopamin eksikliği, beyindeki hareket kontrolü merkezlerini etkiler ve hareketlerin düzenlenmesini zorlaştırır.

Parkinson hastalığının nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak genetik faktörler ve çevresel etmenlerin birleşimi ile ortaya çıkabileceği düşünülmektedir. Yaşlılık, aile öyküsü ve bazı çevresel toksinlerin hastalığın riskini artırabileceği bilinmektedir.

Parkinson Hastalığının Belirtileri Nelerdir?

Parkinson hastalığı, sinir sistemindeki dopamin üretimindeki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar ve genellikle hareket kontrolünde sorunlara yol açar. Hastalığın ana semptomları şunlardır:

 1. Tremor (Titreme): Dinlenme halinde ellerde, kol ve bacaklarda ritmik titreme şeklinde kendini gösterir. En sık görülen semptomlardan biridir. Hasta ellerini dinlenme halindeyken bile hafifçe titreyebilir.
 2. Bradykinezi: Hareketlerin yavaşlaması ve azalması. Hasta günlük yaşam aktivitelerini gerçekleştirirken yavaş hareket edebilir, örneğin yürümek ve giyinmek zorlaşabilir.
 3. Rigidite (Kas Sertliği): Kaslarda sertlik, gerginlik ve esneklik kaybı hissi. Hareket etmekte zorluk çeken hastalarda bu sertlik hissi belirgin olabilir.
 4. Postural İstikrarsızlık: Hasta ayakta dururken ve yürürken dengeyi sağlamakta güçlük çekebilir, düşme riski artabilir.
 1. Akinesia: Hareket başlatma veya durdurma güçlüğü. Hasta hareket etmeyi başlatmakta zorlanabilir veya bir kez başladığında durdurmakta güçlük çekebilir.
 2. Mikrografi: Yazı yazarken yazının küçülmesi ve kısaltılması.
 3. Maske Yüz: Yüz kaslarında sertlik ve ifade eksikliği, hasta yüz ifadesinin azalması nedeniyle maske takmış bir yüz ifadesi sergileyebilir.
 4. Konuşma Değişiklikleri: Konuşmada hız ve tonun azalması, anlaşılabilirlikte zorluk.
 5. Depresyon ve Anksiyete: Parkinson hastalığı olan kişilerde depresyon ve anksiyete görülme olasılığı daha yüksektir.

Parkinson hastalığındaki belirtiler hastadan hastaya değişebilir ve hastalığın ilerleyen evrelerinde daha belirgin hale gelebilir. Herhangi bir kişide bu belirtilerden bir veya birkaçının görülmesi, otomatik olarak Parkinson hastalığı olduğu anlamına gelmez. Doğru bir tanı için bir nöroloji uzmanına başvurmak ve detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir. Parkinson hastalığının erken dönemlerinde belirtiler genellikle hafif olabilir ve hastalık ilerledikçe daha belirgin hale gelir. Tedavi ve destekleyici tedbirlerle, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve semptomları kontrol altında tutmak mümkündür.

 1. Nörolojik Muayene: Bir nörolog veya nöroloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen nörolojik muayene, hastanın kas gücü, refleksler, koordinasyon, denge ve diğer nörolojik işlevlerini değerlendirmeyi içerir. Parkinson hastalığındaki tipik bulgular, nörolojik muayene sırasında tespit edilebilir.
 2. Ayrıntılı Gözlem: Parkinson hastalığının tanısında hastanın kas sertliğini ve hareket azlığını değerlendirmek için belirli hareketleri yapması istenebilir. Ayrıca, hastanın belirli hareketlerini gözlemleyerek belirtilerin ortaya çıkması gözlenebilir.
 3. Görüntüleme Yöntemleri: Parkinson hastalığının teşhisi için genellikle radyolojik görüntüleme yöntemleri kullanılmaz. Ancak, diğer hastalıkların ayırıcı tanısında veya diğer nörolojik sorunları tespit etmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları istenebilir.
 4. Bazal Gangliyon Nükleer Görüntüleme (Single-Photon Emission Computed Tomography – SPECT): Bu görüntüleme yöntemi, dopaminerjik sinirlerin aktivitesini değerlendirerek Parkinson hastalığının teşhisine ve diğer nörodejeneratif hastalıkların ayırıcı tanısına yardımcı olabilir.

Parkinson hastalığının kesin tanısı koymak için genellikle belirtilerin ve semptomların birkaç ay boyunca devam etmesi ve ilerlemesi beklenir. Tanı, bir nöroloji uzmanı veya Parkinson hastalığı alanında uzmanlaşmış bir doktor tarafından konulur. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastalığın ilerlemesini yavaşlatmada ve semptomların yönetilmesinde önemlidir.

Parkinson Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Parkinson hastalığı, şu anda kesin bir tedavisi olmayan kronik ve ilerleyici bir hastalıktır. Ancak, tedavi yöntemleri hastalığın semptomlarını yönetmeyi ve yaşam kalitesini artırmayı hedefler. Parkinson hastalığı tedavisinde kullanılan yöntemler şunlardır:

1. İlaç Tedavisi: Parkinson hastalığının semptomlarını kontrol altına almak için çeşitli ilaçlar kullanılır. Levodopa ve karbidopa gibi dopamin yükseltici ilaçlar, hastalığın en belirgin semptomu olan hareket yavaşlamasını ve sertliği azaltmada etkili olabilir. Dopamin agonistleri ve MAO-B inhibitörleri gibi diğer ilaçlar da dopamin seviyelerini artırmak veya etkisini artırmak amacıyla kullanılabilir.

 1. Fizyoterapi ve Egzersiz: Fizyoterapi ve düzenli egzersiz, kas sertliğini azaltmada ve hareketlerin daha kontrollü ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesine yardımcı olabilir. Fizyoterapistler, hastaların günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için uygun egzersiz programları ve hareket teknikleri sağlar.

3. Konuşma ve Beslenme Terapisi: Parkinson hastalığında konuşma ve yutma güçlükleri olabilir. Konuşma terapisi, konuşmayı düzeltmeye ve anlaşılırlığı artırmaya yardımcı olabilir. Beslenme terapisi ise yutma güçlüğü yaşayan hastaların beslenme durumunu düzenlemeye yardımcı olabilir.

 1. Cerrahi Tedavi: Parkinson hastalığının ileri evrelerinde ve ilaç tedavisine yeterli yanıt alınamayan veya ilaçların yan etkileri nedeniyle zorlanan hastalarda cerrahi tedavi düşünülebilir. Parkinson hastalığında kullanılan cerrahi tedavi yöntemleri şunlardır:
  • Derin Beyin Uyarımı (Deep Brain Stimulation – DBS): DBS, Parkinson hastalığı tedavisinde en sık kullanılan cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde beyin derinlerine elektrotlar yerleştirilir ve elektrotlar, beynin hareket kontrolü ile ilişkili bazal ganglion adı verilen bölgelerine elektriksel uyarılar gönderir. Bu uyarılar, anormal beyin aktivitesini düzenleyerek Parkinson semptomlarını azaltabilir.
  • Subtalamic Nükleus Lezyonu: Bu yöntemde, beyinde Parkinson hastalığının etkilediği bir bölge olan subtalamic nükleus adı verilen yapıda lezyonlar (zararlar) oluşturulur. Lezyonların oluşturulmasıyla beynin bu bölgesindeki anormal aktivite engellenerek Parkinson semptomları azalabilir.
  • Pallidotomi: Pallidotomi, beyindeki globus pallidus adı verilen bir yapıda lezyon oluşturmayı içeren bir cerrahi işlemdir. Bu yöntem, bazı hastalarda Parkinson semptomlarını iyileştirebilir.

Cerrahi tedavi, Parkinson hastalığındaki semptomları tedavi etmeyi veya yönetmeyi amaçlar. Hangi cerrahi yöntemin uygulanacağı, hastanın semptomları, hastalığın ilerleme durumu ve diğer sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahaleler genellikle anestezi altında gerçekleştirilir ve uzman nöroşirurjiler tarafından yapılır. Herhangi bir cerrahi tedavi planlanması öncesinde, hastanın tıbbi geçmişi ve mevcut durumu dikkatlice değerlendirilir ve cerrahi tedavi için uygun aday olup olmadığı değerlendirilir. Tedavinin başarısı ve hastanın iyileşme süreci, cerrahi müdahaleye verilen tepkiye ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

 1. Destekleyici Tedbirler: Parkinson hastalığı tedavisinde yaşam kalitesini artırmak için hastaya ve ailesine destekleyici tedbirler sunulur. Bu tedbirler, günlük yaşamda kolaylık sağlamak, ev düzenlemeleri yapmak ve hastanın bağımsızlığını korumaya yönelik olabilir.

Her hastanın Parkinson hastalığı farklı seyrederek semptomları ve ihtiyaçları farklı olabilir. Tedavi, bir nöroloji uzmanı tarafından hastanın durumuna uygun şekilde planlanmalı ve düzenli olarak takip edilmelidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile hastalığın ilerlemesi yavaşlatılabilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Hastalığın ilerlemesiyle tedavi planları ve ilaç dozları da ayarlanabilir, bu nedenle hastanın düzenli takibi önemlidir.