Omurga enfeksiyonu, omurganın kemikleri, diskleri veya yumuşak dokularını etkileyen enfeksiyonel bir durumdur. Omurga enfeksiyonu, diğer adıyla spondilodiskit veya spondilitlere, bakteri veya nadiren mantarlar neden olur. Enfeksiyon, bakteri veya mantarların omurgadaki bir yaralanma, cerrahi müdahale gibi doğrudan oluşabildiği gibi, kan dolaşımı yoluyla veya diğer enfeksiyon odaklarından (örneğin üriner sistem enfeksiyonu, solunum yolu enfeksiyonu) yayılması sonucu da oluşabilir.

Omurga enfeksiyonları iki ana şekilde görülebilir:

 1. Vertebral Osteomiyeliti (Spondilit): Omurga kemiklerinin enfeksiyonu olarak da bilinir. Omurga kemiklerinin enfeksiyonu, omurga kemiğinin içine yerleşen bakteriler veya mantarlar nedeniyle oluşur. Bu enfeksiyon omurga kemiklerinin yapısal bütünlüğünü bozabilir ve deformiteye neden olabilir.
 2. İntervertebral Disk Enfeksiyonu (Spondilodiskit): Omurga diskleri ve çevreleyen omurga kemiklerinin enfeksiyonu olarak adlandırılır. Bu enfeksiyon omurgadaki disklerin iltihaplanmasına ve tahrip olmasına yol açabilir.

Omurga enfeksiyonu, ciddi bir sağlık sorunudur ve erken tanı ve tedavi gerektirir. Belirtileri ve şiddeti enfeksiyonun yerine ve yayılımına bağlı olarak değişebilir. Omurga enfeksiyonları, acil tıbbi müdahale gerektiren ciddi bir durumdur. Omurga enfeksiyonları, tedavi sürecinde hasta tarafından düzenli olarak takip edilmeli ve uygun tedavi planına uyumu sağlanmalıdır. Erken tanı ve tedavi, komplikasyon riskini azaltabilir ve hastanın daha hızlı iyileşmesine yardımcı olabilir.

Omurga Enfeksiyonu Belirtileri Nelerdir?

Omurga enfeksiyonu belirtileri, enfeksiyonun tipine, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir. Bu belirtiler aynı zamanda omurga enfeksiyonunun lokalizasyonuna (omurga kemikleri, diskler veya yumuşak dokular) bağlı olarak da değişebilir. Omurga enfeksiyonu belirtileri şunlar olabilir:

 1. Şiddetli Bel veya Boyun Ağrısı: Enfeksiyon genellikle bel veya boyun bölgesinde şiddetli ve sürekli ağrıya neden olur. Ağrı genellikle dinlenmeyle veya gece artabilir.
 2. Hareket Kısıtlılığı: Omurga enfeksiyonu, omurga hareketlerini kısıtlayabilir ve normal aktiviteleri yapmayı zorlaştırabilir.
 3. Ateş ve Titreme: Enfeksiyonun neden olduğu vücutta genellikle ateş yükselmesi ve titreme görülebilir.
 4. Yorgunluk ve Halsizlik: Omurga enfeksiyonları, vücutta yaygın bir enfeksiyonun neden olduğu yorgunluk ve halsizlik hissine yol açabilir.
 5. İştah Kaybı ve Kilo Kaybı: Enfeksiyon, iştah kaybına neden olabilir ve hastada kilo kaybı gözlemlenebilir.
 6. Deride Kızarıklık ve Hassasiyet: Enfeksiyonlu bölgede ciltte kızarıklık, şişlik veya hassasiyet olabilir.
 7. Nörolojik Belirtiler: Nadiren, omurga enfeksiyonu omuriliği ve sinir köklerini etkileyerek nörolojik belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler felç, duyu kaybı, idrar veya bağırsak kontrolünün kaybı gibi olabilir.

Omurga enfeksiyonu belirtileri, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve enfeksiyonun şiddetine bağlı olarak değişebilir. Bu belirtilerden bir veya daha fazlası varsa, özellikle ciddi bel veya boyun ağrısı, ateş ve nörolojik belirtiler varsa, derhal bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Omurga enfeksiyonu, erken tanı ve tedavi gerektiren ciddi bir durumdur ve hastanın sağlık durumunu hızlı bir şekilde iyileştirmek için acil tıbbi müdahale gerekebilir. Tedavi genellikle uzun sürebilir ve hastanede yatışı gerektirebilir. Tedavi sürecinde hastanın düzenli olarak takip edilmesi ve tedavi planına uyum göstermesi önemlidir.

Omurga Enfeksiyonunun Tanısı Nasıl Koyulur?

Omurga enfeksiyonunun tanısı için çeşitli klinik değerlendirmeler ve görüntüleme yöntemleri kullanılır. Tanı, hastanın belirtileri, fizik muayene bulguları ve laboratuvar testleri ile desteklenir. Omurga enfeksiyonunun tanısını koymak için genellikle şu adımlar takip edilir:

 1. Sağlık Geçmişi ve Fizik Muayene: Hastanın sağlık geçmişi alınır ve belirtileri değerlendirilir. Şiddetli bel veya boyun ağrısı, ateş, nörolojik belirtiler (felç, duyu kaybı), hareket kısıtlılığı gibi belirtiler sorgulanır. Fizik muayene sırasında doktor, enfeksiyonlu bölgede hassasiyet, şişlik veya kızarıklık gibi bulgulara bakar.
 2. Laboratuvar Testleri:

   – Tam Kan Sayımı (Hematolojik Testler): Omurga enfeksiyonu, vücuttaki beyaz kan hücrelerinin sayısında artışa ve diğer kan parametrelerinde değişikliklere neden olabilir.

   – Eritrosit Sedimentasyon Hızı (ESH) veya C-reaktif Protein (CRP) Testi: Bu testler, vücutta iltihaplanmanın olup olmadığını değerlendirmeye yardımcı olur. Omurga enfeksiyonu durumunda, ESH ve CRP düzeyleri yükselebilir.

 1. Görüntüleme Yöntemleri:

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT veya CT): Omurga enfeksiyonu tanısında en sık kullanılan görüntüleme yöntemidir. BT taraması, omurga kemikleri ve yumuşak dokular hakkında kesitli görüntüler elde etmeyi sağlar. Omurga kemiklerinde iltihaplanma veya hasar, CT taraması ile görülebilir.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR): MR, omurga enfeksiyonları için daha ayrıntılı ve hassas görüntüler sağlar. Omurga diskleri ve çevreleyen yumuşak dokuların iltihaplanması, MR taraması ile daha iyi değerlendirilebilir.

 1. Bakteri veya Mantar Kültürü: Hastanın kanından veya enfeksiyonlu bölgeden alınan örnekler, bakteri veya mantarların neden olduğu enfeksiyonu teyit etmek için laboratuvar kültürlerine gönderilebilir.

Omurga enfeksiyonu tanısı, hastanın semptomları, fizik muayene bulguları ve görüntüleme sonuçlarına dayanarak konulur. Tanıya ulaşmak için hastanın sağlık durumu ve belirtileri dikkate alınmalıdır.

Omurga Enfeksiyonları Nasıl Tedavi Edilir?

Omurga enfeksiyonları, enfeksiyonun tipine, şiddetine, hastanın genel sağlık durumuna ve enfeksiyonun yerine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri gerektirebilir. Omurga enfeksiyonlarının tedavisi genellikle uzun sürebilir ve hastanın hastanede yatışını gerektirebilir. Tedavi, enfeksiyonun nedenini kontrol altına almak ve komplikasyonları önlemek amacıyla erken dönemde başlatılmalıdır. Omurga enfeksiyonları tedavisinde kullanılan temel yöntemler şunlardır:

1. Antibiyotik veya Antifungal İlaçlar: Omurga enfeksiyonlarının çoğunluğu bakteriler tarafından neden olunur ve antibiyotiklerle tedavi edilir. Bakteri enfeksiyonu teşhis edildiğinde, uygun antibiyotikler belirlenir ve genellikle uzun süreli antibiyotik tedavisi uygulanır. Nadiren mantar kaynaklı enfeksiyonlar olduğunda antifungal ilaçlar kullanılır.

 1. Cerrahi Müdahale: Büyük veya komplike omurga enfeksiyonları durumunda, cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi işlem, enfekte dokuların çıkarılması, abselerin boşaltılması ve omurganın stabilizasyonu için yapılabilir.
 2. Boşaltma veya Drenaj: Omurga enfeksiyonunun neden olduğu abselerin boşaltılması veya drenajı, enfeksiyonun kontrol altına alınmasına ve baskı altındaki dokuların rahatlamasına yardımcı olabilir.
 3. 4. İntravenöz Sıvı Tedavisi: Enfeksiyonla mücadele etmek ve hastanın hidrasyonunu sağlamak için intravenöz yolla sıvı tedavisi uygulanır.
 4. Nörolojik İzlem ve Destek: Omurga enfeksiyonları, omurilik ve sinir köklerine zarar verebilir ve nörolojik belirtilere neden olabilir. Bu nedenle, nörolojik belirtileri olan hastalar nörolojik izlem ve destek alır.

Omurga enfeksiyonlarının tedavisi, enfeksiyonun türüne ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi planı, hastanın durumuna ve enfeksiyonun yayılımına göre belirlenir. Tedavi süreci boyunca hastanın düzenli olarak takip edilmesi ve tedavi planına uyumu sağlanmalıdır. Tedavi edilmemiş veya geç tedavi edilmiş omurga enfeksiyonları, ciddi komplikasyonlara ve kalıcı hasarlara neden olabilir. Bu nedenle, omurga enfeksiyonu belirtileri gösteren bir kişi acilen bir sağlık kuruluşuna başvurmalı ve uygun tedavi almalıdır.