Metastatik Omurga Tümörü Nedir?

Metastatik omurga tümörleri, başka bir organdaki kanserlerin (örneğin akciğer, meme, prostat, böbrek, tiroid kanseri vb.) kanser hücreleri kan veya lenfatik sistem yoluyla omurgaya ulaşması sonucu oluşur.  Metastatik omurga tümörleri, omurganın farklı bölgelerinde ortaya çıkabilir ve omurilik veya omuriliği saran zarları etkileyebilir. Omurga, kan dolaşımı ile kolayca ulaşılabilir bir bölge olduğundan, metastatik tümörlerin omurgada görülme olasılığı yüksektir.

Metastatik omurga tümörleri, omurgada kırılma veya omurilikte sıkışma nedeniyle bel ağrısı, boyun ağrısı, kas güçsüzlüğü, bacaklarda uyuşma, karıncalanma gibi semptomlara neden olabilir. Tümörler omurilik veya omurilik zarlarına baskı yaparak sinirleri etkileyebilir ve nörolojik belirtilere yol açabilir. Ayrıca omurganın yapısal bütünlüğünü bozarak kırıklara ve omurga eğriliğine (skolyoz) neden olabilir.

En sık omurga metastazı yapan tümörler,

 1. Akciğer Kanseri: Akciğer kanseri, diğer organlara metastaz yapma eğilimi olan kanserlerden biridir. Akciğer kanseri hücreleri kan yoluyla omurgaya ulaşabilir ve omurga metastazlarına neden olabilir.
 2. Meme Kanseri: Meme kanseri, kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir ve diğer organlara metastaz yapabilme potansiyeline sahiptir. Meme kanseri hücreleri omurgaya yayılarak omurga metastazları oluşturabilir.
 3. Prostat Kanseri: Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanserlerden biridir ve sıklıkla kemiklere, özellikle omurgaya metastaz yapar.
 4. Renal Hücreli Kanser: Böbrek kanseri, genellikle renal hücreli kanser, kemiklere ve omurgaya metastaz yapma eğilimindedir.
 5. Malign Melanom: Melanom, cilt kanseri türüdür ve diğer organlara metastaz yapabilme potansiyeline sahiptir. Melanom hücreleri omurgaya ulaşarak omurga metastazları oluşturabilir.
 6. Kolorektal Kanser: Kolon veya rektum kanseri, kan yoluyla omurgaya metastaz yapabilen kanserlerden biridir.
 7. Tiroid Kanseri: Tiroid kanseri de omurgaya metastaz yapabilme potansiyeli olan kanser türlerinden biridir.

Bu liste, omurga metastazı yapan kanserlerin bazı örneklerini içermektedir. Ancak neredeyse tüm kanserler, vücuttaki diğer organlardan omurgaya metastaz yapabilir. Bu nedenle, kanser tanısı konulan herhangi bir hastada omurga metastazları açısından dikkatli bir izlem yapılması ve gerektiğinde uygun tedavi planlamasının yapılması önemlidir.

Metastatik Omurga Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Metastatik omurga tümörlerinin belirtileri, omurgadaki tümörlerin boyutu, konumu ve etkilediği yapılar gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu tür tümörler, omurgada sıkışma veya sıkışma nedeniyle sinir köklerini veya omuriliği etkileyebilir. Metastatik omurga tümörlerinin bazı yaygın belirtileri şunlardır:

 1. Bel veya Boyun Ağrısı: Omurgadaki tümörler nedeniyle sıklıkla bel veya boyun bölgesinde ağrı oluşur. Bu ağrı, zamanla kötüleşebilir ve dinlenmeyle azalmayabilir.

 

 1. Nörolojik Belirtiler: Omurgadaki tümörler, sinirleri veya omurilik dokusunu sıkıştırabilir, bu da nörolojik belirtilere neden olabilir. Bacaklarda veya kollarda güçsüzlük, uyuşma, karıncalanma veya his kaybı görülebilir. Omurilik baskısı nedeniyle idrar veya bağırsak kontrolünde sorunlar ortaya çıkabilir.
 2. Hareket Kısıtlılığı: Omurgadaki tümörler, omur kemiğinin yapısını etkileyerek kişinin hareketliliğini kısıtlayabilir.
 3. Omurga Eğriliği: Omurgadaki tümörler, kemiklerin yapısını etkileyerek omurga eğriliğine (skolyoz) neden olabilir.
 4. Kemik Kırıkları: Metastatik omurga tümörleri, omur kemiklerinin zayıflamasına ve kırılmalarına neden olabilir.
 5. İdrar veya Bağırsak Problemleri: Omurilik baskısı, idrar ve bağırsak fonksiyonlarını etkileyebilir ve idrar yapma veya dışkılama sorunlarına yol açabilir.
 6. Duygusal ve Psikolojik Etkiler: Ağrı, fonksiyon kaybı ve kanser teşhisiyle birlikte metastatik omurga tümörleriyle ilişkili stres ve duygusal zorluklar yaşanabilir.

Bu belirtiler, metastatik omurga tümörlerinin varlığını düşündürebilir, ancak bu belirtiler tek başına kanseri kesin olarak teşhis etmeye yetmez. Tanı için detaylı bir değerlendirme yapmak amacıyla doktor tarafından fizik muayene, görüntüleme testleri (MRI, CT taramaları vb.), kan testleri ve gerekirse biyopsi gibi tetkikler yapılmalıdır.

Metastatik Omurga Tümörlerinin Tanısı Nasıl Koyulur?

Metastatik omurga tümörlerinin tanısı, hastanın öyküsü, fizik muayene bulguları ve görüntüleme testleri ile konulur. Tanı sürecinde aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Hastanın Öyküsü: Hastanın şikayetleri ve sağlık durumu hakkında detaylı bir öykü alınır. Ağrı, hareket kısıtlılığı, nörolojik belirtiler, idrar ve bağırsak fonksiyonlarındaki değişiklikler gibi önemli belirtiler ve semptomlar hakkında bilgi edinilir.
 2. Fizik Muayene: Omurga ve çevresindeki dokuların muayenesi yapılır. Fizik muayene sırasında omurga eğriliği, hassasiyet, baskı noktaları ve nörolojik muayene yapılır.
 3. Görüntüleme Testleri: Metastatik omurga tümörlerinin tanısında en yaygın kullanılan yöntemler manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ve bilgisayarlı tomografi (BT), PET/CT taramalarıdır. Bu görüntüleme yöntemleri, omurgadaki tümörleri, tümörlerin boyutunu, yayılımını ve etkilediği yapıları ayrıntılı olarak gösterir.
 1. Radyografi : Omurgada kırık olup olmadığını belirlemek için standart röntgen (x-ray) çekilebilir.
 2. Biyopsi: Görüntüleme testleriyle tespit edilen omurga tümörlerinin kanser metastazı olup olmadığını kesin olarak belirlemek için, doktorlar genellikle bir biyopsi yapar. Biyopsi, tümörden bir doku örneği alınması ve laboratuarda incelenmesi işlemidir.

Metastatik omurga tümörlerinin tanısı, hastanın semptomlarına, fizik muayene bulgularına ve görüntüleme testlerine dayanarak konulur. Tanısal süreçte, diğer potansiyel nedenler de dikkate alınarak hastanın genel durumu ve tıbbi geçmişi değerlendirilir. Tanı konulduktan sonra, hastanın durumuna ve kanserin türüne göre uygun tedavi planlaması yapılır. Tedavi, hastanın yaşam kalitesini artırmayı ve semptomları kontrol altına almayı hedefler.

Metastatik Omurga Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Metastatik omurga tümörlerinin tedavisi, tümörlerin türü, yayılımı, büyüklüğü, hastanın genel sağlık durumu ve semptomların şiddetine bağlı olarak bireyselleştirilir. Tedavinin amaçları arasında tümör büyümesini kontrol altına almak, semptomları hafifletmek, nörolojik işlevleri korumak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak bulunur. Metastatik omurga tümörlerinin tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi Müdahale: Metastatik omurga tümörlerinde uygulanan cerrahi yöntemler, tümörün boyutu, konumu, omurilik veya sinirler üzerindeki etkisi ve hastanın genel sağlık durumu gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Cerrahi müdahalelerin amacı, tümörü çıkarmak veya azaltmak, omurilik veya sinirler üzerindeki baskıyı hafifletmek, stabilizasyon sağlamak ve semptomları hafifletmektir. Metastatik omurga tümörlerinde yaygın olarak uygulanan cerrahi yöntemler şunlardır:
 1. Dekompresyon Cerrahisi: Bu cerrahi yöntemde, omurgada sıkışmış omurilik veya sinir köklerini serbest bırakmak için tümörün çevresindeki baskı azaltılır. Bu yöntem, omurilik veya sinirler üzerindeki baskıya bağlı olarak ortaya çıkan nörolojik belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.
 2. Stabilizasyon Cerrahisi: Metastatik omurga tümörleri, omurga kemiklerinin zayıflamasına ve kırılmalara neden olabilir. Stabilizasyon cerrahisi, omurga bütünlüğünü sağlamak ve kırık omur kemiklerini sabitlemek için kullanılır. Cerrahi müdahalede, vida, çubuk veya plaklar kullanılabilir.
 3. Vertebroplasti ve Kifoplasti: Bu prosedürler, omur kemiğindeki metastatik tümörler nedeniyle oluşan kırıkları tedavi etmek için kullanılabilir. Vertebroplasti ve kifoplasti, kırık omur kemiklerine sementasyon malzemesi enjekte edilerek kemiğin stabilizasyonu sağlar.
 4. Tümör Çıkarma: Bazı durumlarda, metastatik omurga tümörleri tamamen çıkarılabilir. Ancak tümörün çıkartılması bazen riskli olabilir, özellikle tümörün omuriliği veya sinirleri etkilediği durumlarda.

Cerrahi müdahale seçeneği, tümörün özellikleri, hastanın genel sağlık durumu, omurgadaki tümörlerin sayısı ve konumu gibi bir dizi faktöre bağlı olarak belirlenir. Cerrahiye ek olarak, radyoterapi, kemoterapi veya hedefe yönelik ilaç tedavisi gibi diğer tedavi yöntemleri de metastatik omurga tümörlerinin tedavisinde kullanılabilir. Tedavi planlaması, bir tümör kuruluşu veya omurga cerrahisi uzmanı tarafından yapılmalı ve hastanın ihtiyaçlarına uygun şekilde özelleştirilmelidir.

 1. Radyoterapi: Radyoterapi, kanser hücrelerinin öldürülmesi veya büyümesinin kontrol altına alınması için yüksek enerjili ışınlar kullanılmasıdır. Metastatik omurga tümörlerinin tedavisinde radyoterapi, tümörleri küçültmek, semptomları hafifletmek ve omurilik veya sinirler üzerindeki baskıyı azaltmak için kullanılabilir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini kontrol altına almak için kullanılan ilaç tedavisidir. Kemoterapi, metastatik omurga tümörlerinin tedavisinde sistematik olarak kullanılabilir. Kemoterapi, vücudun farklı bölgelerine yayılmış olan kanser hücrelerini hedef almak için tüm vücutta etki gösterebilir.
 3. Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı metastatik omurga tümörlerinin tedavisinde, kanser hücrelerinin büyüme ve yayılmasını hedefleyen özel ilaçlar kullanılabilir. Bu tür ilaçlar, kanser hücrelerinin belirli hedefleri üzerinde etki göstererek tedavi etkisini artırabilir.

Metastatik omurga tümörlerinin tedavisi, genellikle multidisipliner bir yaklaşımla yapılır ve onkologlar, nörologlar, radyoterapistler, cerrahlar ve diğer uzmanlar arasında işbirliği gerektirir. Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumu, tümörün yayılım derecesi ve hastanın tercihleri dikkate alınarak oluşturulur. Metastatik omurga tümörlerinin tedavisi, hastanın yaşam kalitesini ve fonksiyonel durumunu iyileştirmeye yönelik bir yaklaşım benimser.

Ameliyatı Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Metastatik omurga tümör ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. İzlem ve Kontroller: Ameliyat sonrası dönemde düzenli takip kontrollerine gitmek önemlidir. Doktorunuzun önerdiği randevuları düzenli olarak takip etmelisiniz. Bu kontrollerde omurganızın iyileşme süreci ve genel sağlık durumunuz değerlendirilir.
 2. Yara Bakımı: Ameliyat sonrası dikişlerinizin ve kesinizin bakımını düzenli olarak yapmalısınız. Doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde yara bakımını yapmalısınız.
 3. İlaç Kullanımı: Doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Ameliyat sonrası dönemde bazı ilaçların düzenli kullanımı gerekebilir. Ağrı kesiciler, antibiyotikler veya diğer ilaçlar, iyileşme sürecini ve rahatsızlığınızı yönetmek için kullanılabilir.
 4. Hareket ve Fiziksel Aktivite: Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun önerdiği şekilde hareket etmelisiniz. Aşırı zorlayıcı aktivitelerden kaçınmalı ve doktorunuzun izin verdiği fiziksel aktiviteleri yavaşça yeniden başlatmalısınız.
 5. Fiziksel Terapi: Fiziksel terapi ve rehabilitasyon, omurganızın gücünü ve hareketliliğini geri kazanmaya yardımcı olabilir. Doktorunuzun önerisi doğrultusunda fiziksel terapi programlarına katılmak önemlidir.
 6. İş ve Aktiviteler: Ameliyat sonrası dönemde iş ve günlük aktiviteleri yavaşça yeniden başlatmalısınız. Doktorunuzun önerilerine göre hareket etmelisiniz.
 7. Dikkatli Hareket Etme: Ameliyat sonrası dönemde aşırı hareketlerden kaçınmak ve omurganızı korumak için dikkatli hareket etmek önemlidir. İstirahat etmek ve gerektiğinde yardım almak güvenliğiniz açısından önemlidir.
 8. Sağlıklı Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenme, omurga tümörü ameliyatı sonrası iyileşme sürecini destekler. Doktorunuzun önerdiği diyeti takip etmek önemlidir.
 9. Duygusal Destek: Ameliyat sonrası dönemde hastalıkla başa çıkmak ve duygusal destek almak önemlidir. Aile ve arkadaşlarınızla konuşmak veya bir destek grubuna katılmak size yardımcı olabilir.

Ameliyat sonrası dönemde oluşabilecek herhangi bir komplikasyon veya endişe durumunda hemen doktorunuza başvurmalısınız. Ameliyat sonrası dikkatli bakım ve tedavi uyumu, hastaların daha iyi bir iyileşme süreci geçirmesine ve sağlıklı bir yaşam tarzına dönmesine yardımcı olacaktır.