Peroneal sinir hasarı, peroneal sinirin zarar görmesi veya yaralanması durumudur. Peroneal sinir, alt ekstremite (bacağın alt kısmı) kaslarını ve cildini innerve eden bir sinirdir. Diz bölgesinde başlar ve bacak dış tarafından aşağıya doğru ilerler, ayak bileği ve ayak üzerinden devam eder. Bu sinir, bacağın dış tarafında yer alan kasları kontrol eder ve ayak bileği ve ayak üzerindeki duyu iletimini sağlar.

Peroneal sinir hasarı, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve farklı semptomlara neden olabilir. Bazı yaygın nedenler şunlardır:

 1. Travmalar: Bacağa yönelik travmalar, örneğin spor yaralanmaları, kaza sonucu darbeler veya cerrahi müdahaleler, peroneal sinir hasarına neden olabilir.
 2. Basınç ve Sıkışmalar: Uzun süreli bacakta oturma veya yatma pozisyonu gibi nedenlerle peroneal sinir sıkışabilir ve zarar görebilir.
 3. Diz Yaralanmaları: Diz çevresinde meydana gelen yaralanmalar veya kırıklar peroneal sinirin etkilenmesine yol açabilir.
 4. Omurga Problemleri: Omurgada meydana gelen disk herniasyonu veya spinal stenoz gibi durumlar, sinire baskı yaparak hasara neden olabilir.

Peroneal Sinir Hasarı Belirtileri Nelerdir?

Peroneal sinir hasarı, peroneal sinirin zarar görmesi veya yaralanması nedeniyle bacağın alt kısmında ortaya çıkan semptomlardır. Peroneal sinir, alt ekstremite (bacağın alt kısmı) kaslarını ve cildini innerve eden bir sinirdir. Hasar, sinirin belirli bölgelerini etkilediğinde farklı semptomlar ortaya çıkabilir. Tibial sinirle karıştırılmaması için önceki cevapta belirtilenler hariç, peroneal sinir hasarının yaygın belirtileri şunlardır:

 1. Ayak Bileği Düşüklüğü (Drop Ayak): Peroneal sinir hasarı, ayak bileği üzerindeki önemli kaslara zarar verdiğinde, ayak bileği düşüklüğü veya drop ayak olarak adlandırılan durum ortaya çıkabilir. Drop ayak, ayak bileğinin normal pozisyonuna kıyasla düşük veya sarkık bir şekilde durmasına neden olur ve yürümeyi zorlaştırır.
 2. Ayak ve Ayak Bileği Zayıflığı: Peroneal sinir hasarı, ayak bileği ve ayak kaslarında güçsüzlüğe neden olabilir. Bu durum, ayak bileği ve ayak kaslarında zayıf reflekslerle ve yürümede güçlüklerle kendini gösterebilir.
 3. Ayak ve Ayak Bileği Duyusunda Azalma: Peroneal sinir hasarı, ayak ve ayak bileği bölgesinde uyuşma, karıncalanma veya hissizliğe neden olabilir. Bu, sinirin etkilendiği bölgedeki duyu kaybına işaret eder.
 4. Ayak ve Ayak Bileği Hareketlerinde Bozulma: Peroneal sinir hasarı, ayak bileği ve ayak parmaklarının hareketlerini etkileyebilir. Ayak bileğini bükme, ayak parmaklarını kaldırma veya yayma yeteneğinde azalma veya kayıplar görülebilir.

Peroneal sinir hasarı belirtileri, hasarın şiddetine ve hasarın yeri bağlı olarak değişebilir. Bazı vakalarda semptomlar hafif olabilirken, diğer vakalarda daha belirgin olabilir.

Peroneal Sinir Hasarında Tanı Nasıl Koyulur?

Peroneal sinir hasarının tanısı, tıbbi öykü, fizik muayene ve görüntüleme testleri kullanılarak konulur. Tanı sürecinde şu adımlar izlenebilir:

 1. Tıbbi Öykü: Sağlık uzmanı, hastanın şikayetlerini, semptomların başlangıcını, şiddetini ve süresini değerlendirmek için detaylı bir tıbbi öykü alır. Hastanın geçmişte yaşadığı travmalar, hastalıklar veya omurga problemleri gibi önemli bilgiler de not edilir. Ayrıca, hastanın mesleği veya yaşam tarzı gibi faktörler de göz önünde bulundurulabilir, çünkü bu tür faktörler peroneal sinir hasarı riskini artırabilir.
 2. Fizik Muayene: Peroneal sinir hasarı şüphesi olan hastaların bacakları ve ayakları fiziksel olarak muayene edilir. Refleksler, kas gücü ve kas tonusu gibi sinir fonksiyonları değerlendirilir. Ayak bileği düşüklüğü (drop ayak), ayak ve ayak bileği hareketlerinde bozulma, duyu kaybı ve kas güçsüzlüğü gibi belirtiler araştırılır.
 1. Elektromiyografi (EMG) ve Nöronografik İnceleme: Bu testler, sinirlerin çalışma durumunu değerlendirmeye yardımcı olabilir. Elektromiyografi, kaslara yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla sinirlerin elektriksel aktivitesini değerlendirirken, nöronografik inceleme sinirsel iletim hızını ölçerek sinir hasarının şiddetini belirlemeye yardımcı olur.
 1. Görüntüleme Yöntemleri:

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, omurga ve sinirlerin detaylı görüntülerini sağlayarak peroneal sinir hasarının altında yatan nedenleri tespit etmeye yardımcı olabilir.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT) veya X-ışını: Omurga veya alt ekstremiteyi etkileyen kırıklar veya diğer yapısal problemleri tespit etmek için kullanılabilir.

Tanı, hastanın semptomları ve tıbbi öyküsü ile desteklenen fizik muayene bulguları ve görüntüleme testlerinin sonuçlarına dayanır.

Peroneal Sinir Hasarında Tedavi Prensipleri Nelerdir?

Peroneal sinir hasarında tedavi, hasarın nedenine, şiddetine ve semptomların ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Tedavi süreci, hastanın durumu ve ihtiyaçlarına uygun olarak bireyselleştirilir. Peroneal sinir hasarında uygulanabilecek tedavi prensipleri şunlardır:

 1. Konservatif (Non-invaziv) Tedavi:

   – İlaç Tedavisi: Ağrıyı ve iltihabı kontrol etmek için nonsteroid anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler), ağrı kesiciler ve kas gevşetici ilaçlar kullanılabilir.

   – Fizik Tedavi: Fizyoterapistler, hastalara peroneal sinir hasarıyla başa çıkmalarına yardımcı olacak egzersizler ve hareket terapileri önerebilir. Bu tedavi, kasların güçlenmesini, esnekliğin artmasını ve bacakların hareket açıklığını iyileştirir.

 1. Ayak Bileği Ateli: Ayak bileği düşüklüğü olan hastalara özel ayak bileği ateli veya destekleyici cihazlar kullanılabilir. Bu tür cihazlar, yürüme sırasında ayak bileğinin daha iyi desteklenmesine yardımcı olur ve düşük ayak bileği durumunu düzeltir.
 2. İlaç İnfiltrasyonları: Eğer inflamasyon veya ağrı belirginse, doktorlar hasarlı bölgeye steroid enjeksiyonları veya sinir blokları yapabilir. Bu tedavi, ağrının hafifletilmesine ve inflamasyonun azaltılmasına yardımcı olabilir.
 1. Cerrahi Müdahale: Peroneal sinir hasarı ciddi ve nedeni düzeltilmeyen durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi, sinirdeki baskıyı azaltmayı, siniri onarmayı veya sinirin başka bir bölgeye taşınmasını amaçlayabilir.
 2. Destekleyici Tedavi: Peroneal sinir hasarının altta yatan bir hastalık veya durumla ilişkili olduğu durumlarda, altta yatan nedenin yönetimi de önemlidir. Örneğin, omurga problemleri veya altta yatan tıbbi durumlar uygun şekilde tedavi edilmelidir.

Tedavi süreci, hasarın nedenine, şiddetine ve semptomların ciddiyetine göre belirlenir ve bir sağlık ekibi tarafından yönlendirilir. Tedavinin amacı, semptomların iyileştirilmesi, sinir fonksiyonunun desteklenmesi ve hastanın işlevselliğini artırmaktır. Tedavi sırasında, hastanın doktoruyla düzenli iletişim halinde olması ve tedavi planına bağlı kalarak sağlık durumunu izlemesi önemlidir. Peroneal sinir hasarı, zaman içinde iyileşebilecek hafif vakalardan ciddi ve uzun süreli sorunlara yol açabilecek daha şiddetli vakalara kadar değişebilir. Erken teşhis ve uygun tedavi, hastanın iyileşme şansını artırabilir ve komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.