Radial sinir, üst ekstremitede yer alan önemli bir periferik sinirdir. Kolda, dirsekten başlayarak bileğe doğru uzanır ve elin arkasındaki bölümleri, başparmak ve işaret parmağı yanındaki cilt ve kasları innerve eder. Radial sinir, kolun dış tarafında bulunan humerus kemiğinin alt kısmından geçerken, bu bölgede yaralanmalar veya hasarlar meydana gelebilir. Radial sinir yaralanması, radial sinire zarar veren bir travma veya basınç sonucunda oluşan sinir hasarı anlamına gelir. Bu tür yaralanmalar, kolda düşme, kola darbe alma, kola aşırı baskı uygulanması, kolda kırık veya çıkık gibi durumlarda ortaya çıkabilir. Ayrıca, uzun süre boyunca kolun aynı pozisyonda tutulması veya sıkıştırılması da radial sinirin hasar görmesine neden olabilir.

Radial Sinir Hasarının Belirtileri Nelerdir?

Radial sinir hasarının belirtileri, hasarın şiddetine ve yerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, radial sinir hasarının yaygın belirtileri ve semptomları sıralanmaktadır:

 1. Duyusal Değişiklikler: Radial sinir hasarı, kolda ve elde duyu kaybına neden olabilir. Bireyler uyuşma, karıncalanma veya hissizlik hissedebilirler. Özellikle başparmak ve işaret parmağı yanındaki bölge etkilenebilir.
 2. El ve Bilek Hareketlerinde Güçsüzlük: Hasarlı sinir, el ve bilek kaslarının gücünü etkileyebilir. Bu durum, elin ve bileğin normal hareketlerini yaparken güçlük yaşanmasına sebep olabilir.
 3. El Bileği ve Parmaklarda Düşme: Radial sinir hasarı, el bileği ve parmakların düşmesine neden olabilir. Etkilenen kol, bilek ve parmakların normal pozisyonundan düşük bir pozisyonda kalabilir.
 4. Toplanma (Wrist Drop): Radial sinir hasarı, özellikle koldaki radial sinirin yaralandığı noktada (özellikle humerus kemiğinin alt kısmı) kolun ön tarafında bulunan kasları etkileyerek bileği ve parmakları düşürmeye yol açabilir.
 5. İskeletsel Değişiklikler: Uzun süreli radial sinir hasarı, elde ve bilekte yapısal değişikliklere neden olabilir. Özellikle parmaklarda eklem sertliği ve eğrilik (kontraktür) gelişebilir.
 6. Ağrı: Bazı durumlarda, radial sinir hasarı ağrıya yol açabilir. El, bilek ve kolun etkilendiği bölgede ağrı ve rahatsızlık hissi oluşabilir.

Radial sinir hasarı, travma, basınç, yaralanma veya uzun süreli basınca maruz kalma gibi bir dizi nedenle meydana gelebilir. Eğer yukarıda bahsedilen belirtilerden herhangi biri sizde veya bir yakınınızda mevcutsa, derhal bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.

Radial Sinir Hasarında Tanı Nasıl Koyulur?

Radial sinir hasarının tanısı, hastanın semptomları, tıbbi öyküsü ve fizik muayenesi temel alınarak konulur. Tanı koymak için kullanılan yöntemler şunlardır:

 1. Tıbbi Öykü: Hastanın şikayetleri ve semptomları hakkında detaylı bir tıbbi öykü alınır. Hastanın hangi durumlarda, ne zaman ve nasıl bir yaralanma yaşadığı, semptomların başlama zamanı ve şiddeti gibi bilgiler önemlidir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, hastanın kol, el ve bileğini dikkatlice muayene eder. Radial sinir hasarının belirtileri olan duysal değişiklikler, el ve bilek güçsüzlüğü, bilek ve parmak düşmesi gibi bulgulara bakar.
 1. Elektromiyografi (EMG): Elektromiyografi, sinirlerin ve kasların elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. EMG, radial sinirin işlevselliğini değerlendirmek için kullanılabilir ve hasarın şiddetini ve yerini tespit etmeye yardımcı olur.

    4. Nörolojik Muayene: Nörolojik muayene, sinir sisteminin değerlendirilmesini içerir. Doktor, hastanın refleksleri, hissiyatı ve motor becerilerini değerlendirir. Bu muayene, sinir hasarının belirtilerini daha net bir şekilde göstermeye yardımcı olabilir

 1. Görüntüleme Testleri: Radial sinir hasarının nedenini belirlemek için bazen görüntüleme testleri de kullanılabilir. MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) veya ultrasonografi gibi testler, sinirin yapısal değişikliklerini veya hasarını tespit etmeye yardımcı olabilir.

Tanı, hastanın semptomlarına, fizik muayene bulgularına ve ek testlerin sonuçlarına dayanarak konulur. Radial sinir hasarının nedeni ve şiddeti, tanının ardından belirlenir. Tedavi, hasarın şiddetine ve türüne bağlı olarak değişebilir. Erken tanı ve tedavi, sinirin iyileşme şansını artırabilir ve fonksiyonların geri kazanılmasına yardımcı olabilir. Radial sinir hasarından şüpheleniyorsanız, bir doktora başvurmanız ve detaylı bir değerlendirme yapılması önemlidir.

Radial Sinir Hasarı Nasıl Tedavi Edilir?

Radial sinir hasarının tedavisi, hasarın şiddetine, türüne ve nedenine bağlı olarak değişir. Tedavi, hastanın semptomlarına, tıbbi durumuna ve yaşam tarzına uygun şekilde planlanır. İşte radial sinir hasarının tedavi seçenekleri:

 1. Konservatif Tedavi: Hafif radial sinir hasarları genellikle dinlenme, fizyoterapi ve ilaçlarla tedavi edilebilir. Dinlenme, hasarlı sinirin iyileşmesine yardımcı olabilir. Fizyoterapi, kas güçlendirme egzersizleri ve hareketleri öğretmek için kullanılabilir. Ayrıca, ağrıyı azaltmak ve enflamasyonu kontrol altına almak için nonsteroidal anti-enflamatuar ilaçlar (NSAID’ler) reçete edilebilir.
 1. Cerrahi Tedavi: Radial sinir hasarının cerrahi tedavi teknikleri, hasarın türüne ve ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, radial sinir hasarında uygulanan bazı cerrahi tedavi teknikleri sıralanmaktadır:
 2. Sinir Onarımı (Sinir Tamiri): Eğer radial sinir kesilmiş veya ciddi şekilde yaralanmışsa, sinir onarımı düşünülür. Bu işlemde, hasar görmüş sinirin uçları kesilir ve sağlıklı sinir uçları ile yeniden birleştirilir. Bu işlem sinirlerin doğal olarak büyüme kabiliyetini kullanarak iyileşmeyi hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 3. Sinir Grefti: Eğer hasarlı sinir uçları arasındaki mesafe çok uzunsa, doğrudan birleştirme mümkün olmayabilir. Bu durumda, hasarlı alana sinir grefti uygulanabilir. Sinir grefti, hasar görmüş bölgenin iyileşmesine yardımcı olmak için sağlıklı bir sinirin alınarak hasarlı bölgeye nakledilmesidir.
 4. Sinir Transferi: Radial sinir hasarı sonucu el ve kolun işlevselliğini geri kazanmak için bazı durumlarda başka bir sinirin transferi düşünülebilir. Bu işlemde, başka bir sinirin hasarlı sinire bağlanmasıyla el ve kolun hareketlerini kontrol etmek için yeni bir sinir yolunun oluşturulması amaçlanır.
 5. Tendon Transferi: Radial sinir hasarı sonucu el ve bilek hareketlerinde güçsüzlük veya düşme (wrist drop) meydana gelirse, bazı durumlarda tendon transferi uygulanabilir. Tendon transferi, güçlü bir tendonun hasarlı bir tendonun yerine taşınmasıyla el ve bilek hareketlerinin desteklenmesini sağlar.

 

Cerrahi tedavi yöntemi, hasarın türüne, hasarlı sinirin konumuna, hasarın ne kadar süredir mevcut olduğuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi planı, uzman bir cerrah tarafından dikkatlice değerlendirilir ve hastanın ihtiyaçlarına uygun olarak belirlenir. Cerrahi müdahale sonrası, rehabilitasyon ve fizyoterapi süreci, sinirin tam iyileşmesi ve fonksiyonların geri kazanılmasına yardımcı olur.

 1. El ve Kol Alçısı: Radial sinir hasarı sonucunda bilek düşmesi (wrist drop) meydana gelirse, el ve kolun desteklenmesi için bir alçı kullanılabilir. Alçı, bileği düz bir pozisyonda tutarak hasarlı sinirin iyileşmesine yardımcı olabilir.
 2. Elektrik Stimülasyonu: Sinir onarımını ve sinir iletimini teşvik etmek için elektrik stimülasyonu kullanılabilir. Elektrik stimülasyonu, hasarlı sinirin iyileşme sürecini hızlandırmaya yardımcı olabilir.
 3. Rehabilitasyon: Tedavi sürecinde fizyoterapi ve rehabilitasyon önemlidir. Fizyoterapi, kasların güçlenmesine, hareket açıklığının artmasına ve el fonksiyonlarının geri kazanılmasına yardımcı olabilir.

Radial sinir hasarı tedavisinde erken müdahale önemlidir. Tedavi, hasarın türüne ve şiddetine bağlı olarak farklılık gösterebilir ve hastanın durumuna göre kişiselleştirilir. Tedavi sürecinde hastanın doktorunun yönlendirmelerine uyması, düzenli takip ve rehabilitasyon programına katılması önemlidir. Tedavi süreci, bazen uzun sürebilir ve sabır gerektirebilir, ancak doğru tedavi ile sinir fonksiyonlarının iyileştirilmesi ve bazı durumlarda tamamen geri kazanılması mümkündür.

Ameliyat Sonrasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

Radial sinir hasarı sonrası cerrahi tedavi geçiren hastaların iyileşme sürecinde dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte cerrahi tedavi sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

 1. İyileşme ve Rehabilitasyon Programına Uyum: Cerrahi sonrası doktorunuz tarafından belirlenen iyileşme ve rehabilitasyon programına tam olarak uymak önemlidir. Fizyoterapi, el ve kol kaslarının güçlenmesi, hareket açıklığının artması ve el fonksiyonlarının geri kazanılması için kritik öneme sahiptir. Programa düzenli olarak katılarak ve verilen egzersizleri yaparak sinir ve kaslar üzerindeki etkileri maksimum düzeye çıkarabilirsiniz.
 2. Dikkatli Olmak: Cerrahi tedavi sonrası, hasar gören bölgeye aşırı yüklenmekten veya ani hareketlerden kaçınmak önemlidir. Özellikle el ve bileğin aşırı gerilmesinden veya sıkışmasından kaçınmak gerekir.
 3. Alçı veya Korse Kullanımı: Cerrahi sonrası doktorunuzun önerdiği süre boyunca alçı veya korse kullanmak, hasarlı bölgenin desteklenmesine ve iyileşme sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olabilir.
 4. Yara Bakımı: Cerrahi bölgedeki yara iyileşmesi önemlidir. Doktorunuzun önerdiği şekilde yara bakımını yapmak, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.
 5. Ağrı ve İltihap Kontrolü: Cerrahi sonrası oluşabilecek ağrı ve iltihabı yönetmek önemlidir. Doktorunuz tarafından reçete edilen ağrı kesicileri düzenli ve doğru şekilde kullanmak, ağrıyı kontrol altında tutabilir.
 6. Sigara ve Alkol Kullanımından Kaçınma: Sigara ve alkol tüketimi, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Cerrahi sonrasında sigara içmeyi ve alkol tüketmeyi bırakmak, iyileşme sürecini hızlandırabilir.
 7. Doktor Kontrollerine Uyum: Cerrahi sonrası düzenli olarak doktorunuzla takip ve kontrol randevularına gitmek önemlidir. Doktorunuz, iyileşme sürecini değerlendirecek ve gerektiğinde tedavi planını revize edecektir.

Radial sinir hasarı ve cerrahi tedavi süreci kişisel bir süreçtir ve hastaların durumlarına göre değişiklik gösterebilir. Doktorunuzun önerilerine ve talimatlarına tam olarak uymak, başarılı bir iyileşme ve fonksiyonların geri kazanılmasına yardımcı olacaktır. Ayrıca, cerrahi sonrası herhangi bir rahatsızlık, enfeksiyon veya komplikasyon yaşarsanız hemen doktorunuza başvurmanız önemlidir.