Tethered ( Gergin ) cord sendromu, omuriliğin normalden düşük bir seviyede (omurların normalden düşük bir yerinde) bağlı olduğu ve normalde serbestçe hareket edebileceği şekilde omurilik kanalında düzgün hareket edemediği bir durumdur. Bu durumda, omuriliği çevreleyen dokuların sıkışması ve gerilmesi meydana gelebilir.

Tethered cord sendromu doğuştan olabilir veya sonradan gelişebilir. Doğuştan olan durumda, fetüsün gelişimi sırasında omurilik normalden düşük bir seviyede bağlanır. Sonradan gelişen tethered cord sendromu ise daha sonra yaşanan bir durum olabilir ve genellikle omurilik bölgesindeki cerrahi müdahaleler veya yaralanmalar sonrasında ortaya çıkabilir.

Tethered Kord Sendromu Tanısı Nasıl Koyulur?

Tethered cord sendromu tanısı genellikle bir nöroloji uzmanı veya nöroşirurji uzmanı tarafından yapılır. Tanı, çeşitli klinik değerlendirmeler ve görüntüleme testleri ile konulabilir. Aşağıda, tethered cord sendromu tanısının konulmasında kullanılan yaygın yöntemler bulunmaktadır:

 1. Klinik Değerlendirme: Hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları üzerine detaylı bir hikaye alınır ve fiziksel muayene yapılır. Hastanın yaşadığı semptomlar, hastalığın şiddeti ve omurilik bölgesindeki anormalliklerin tespit edilmesi açısından önemlidir.
 2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRI): MRI, tethered cord sendromunun en etkili tanı yöntemlerinden biridir. MRI, omuriliğin ve sinirlerin detaylı görüntüsünü sağlayarak omurilikteki düşük bağlanma (tethering) veya diğer yapısal anormallikleri gösterir.
 1. Ultrasonografi: Tethered cord sendromu fetal dönemde tanınabilir. Gebeliğin erken dönemlerinde fetüsün ultrasonografi ile değerlendirilmesiyle omurilikteki anomalileri tespit etmek mümkündür.
 2. Elektromiyografi (EMG): EMG testi, omurilik ve sinirlerin elektriksel aktivitesini ölçmek için kullanılır. Bu test, omurilik ve sinirlerin fonksiyonlarını değerlendirmede yardımcı olabilir.

Tanı koymak için, klinik değerlendirme ve görüntüleme testlerinin bir arada kullanılması önemlidir. Tethered cord sendromu tanısı konduktan sonra, tedavi süreci başlar ve cerrahi veya diğer tedavi seçenekleri değerlendirilir. Erken teşhis ve tedavi, ilerleyen komplikasyonların önlenmesine ve hastanın yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, herhangi bir şüpheli semptom veya belirti fark edildiğinde, bir uzmana başvurmak ve gerekli testlerin yapılmasını sağlamak önemlidir.

Tethered Kord Sendromu Nasıl Tedavi Edilir?

Tethered cord sendromu tedavisi, hastanın semptomlarına, omurilikteki anormalliklerin şiddetine ve hastanın yaşına göre değişebilir. Bu durumda tedavi, bir nöroşirurji uzmanı veya nöroloji uzmanı tarafından planlanmalı ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Tethered cord sendromu tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 1. Cerrahi Müdahale: Tethered cord sendromunun ana tedavi yöntemi, omuriliği düzeltmeyi ve serbest bırakmayı amaçlayan cerrahi müdahaledir. Cerrahi, omuriliği düzgün bir şekilde yerine yerleştirmek ve serbestçe hareket etmesine izin vermek için omurilik çevresindeki bağlar veya dokuların gevşetilmesini içerebilir. Cerrahi, omuriliği sıkıştıran yapılardan kaynaklanan semptomların azaltılmasına ve omurilik ve sinirler üzerindeki baskının azaltılmasına yardımcı olabilir.

Tethered cord sendromu ameliyat yöntemleri şunları içerebilir:

 1. Tethering Kesisi (Tethering Release): Bu yöntemde, omurilik çevresindeki bağlar veya doku yapışıklıkları kesilir ve omurilik serbest bırakılır. Bu, omuriliğin normal hareketine ve pozisyonuna geri dönmesini sağlar.
 2. Dural Plasti (Dural Plasty): Bu teknikte, omuriliği çevreleyen dura mater adı verilen zarın kesilmesi ve gerektiğinde dikilmesi veya genişletilmesiyle omuriliğin daha fazla alan elde etmesi sağlanır.
 3. Lipom Enükleasyonu: Bazı tethered cord sendromu vakalarında, omuriliği çevreleyen yağlı dokunun fazla büyümesi (lipom) olabilir. Bu durumda, lipomun omurilik üzerine olan baskısını azaltmak için lipomun cerrahi olarak çıkarılması gerekebilir.
 4. Laminektomi: Bu yöntemde, omuriliği korumak için omurlardaki bir parça (lamina) çıkarılabilir. Bu, omuriliği sıkıştıran yapıları serbest bırakmak için uygulanabilir.

Her cerrahi işlem gibi, tethered cord sendromu ameliyatları da riskler taşır. Cerrahiden sonra enfeksiyon, kanama, omurilikte hasar gibi komplikasyonlar oluşabileceği için cerrahi riskler ve faydaları dikkatlice değerlendirilmelidir. Bu nedenle, hastaların cerrahi seçenekler hakkında uzmanlarıyla detaylı bir şekilde görüşmeleri ve karar vermeleri önemlidir.

 1. Semptomatik Tedavi: Tethered cord sendromuna bağlı semptomları tedavi etmek için semptomatik tedaviler uygulanabilir. Örneğin, ağrı yönetimi için ilaçlar, mesane ve bağırsak işlev bozuklukları için ilaçlar veya diğer tedaviler kullanılabilir.
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Fizik tedavi, kas gücünü artırmak, hareketliliği iyileştirmek ve günlük aktivitelerde destek sağlamak için kullanılabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon programları hastanın bireysel ihtiyaçlarına göre düzenlenir.
 3. Uzun Süreli Takip ve İzlem: Tethered cord sendromu olan hastaların düzenli olarak doktor kontrollerine gitmeleri önemlidir. Uzun süreli takip ve izlem, tedavinin etkinliğini değerlendirmeye ve hastanın gelişimini izlemeye yardımcı olur.

Tethered cord sendromu tedavisi, hastalığın özelliklerine, semptomların şiddetine ve hastanın sağlık durumuna göre değişebilir. Tedavi, uzman bir sağlık ekibi tarafından oluşturulmalı ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Erken tanı ve tedavi, ilerleyen komplikasyonların önlenmesine ve hastanın yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Tethered cord sendromu ameliyatı sonrasında hastaların özenli bir şekilde bakım ve rehabilitasyon sürecini takip etmeleri önemlidir. Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Yara Bakımı: Cerrahi kesinin iyileşmesi için yara bakımı önemlidir. Ameliyat bölgesinin temiz ve kuru tutulması, enfeksiyon riskini azaltır. Doktorunuzun talimatlarına uygun olarak yara pansumanı ve bakımı yapılmalıdır.
 2. İlaç Kullanımı: Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun reçete ettiği ilaçları düzenli olarak kullanmalısınız. Ağrı kontrolü için verilen ilaçları düzenli olarak almak önemlidir. Aynı zamanda doktorunuzun talimatlarına göre antibiyotik veya diğer ilaçları kullanmalısınız.
 3. Hareket ve Aktivite: Cerrahi sonrası dönemde aşırı hareketlerden kaçınılmalıdır. Doktorunuzun önerdiği şekilde hareket etmeli ve aktiviteleri kademeli olarak artırmalısınız. Özellikle ağır kaldırmaktan ve zorlayıcı egzersizlerden uzak durmalısınız.
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Cerrahi sonrası fizik tedavi ve rehabilitasyon programına katılmak önemlidir. Bu programlar, kas gücünü artırmak, hareketliliği desteklemek ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.
 5. Düzenli Kontroller: Cerrahi sonrası düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Doktorunuzun tavsiye ettiği sıklıkta kontrolleri takip etmek, ameliyat sonrası iyileşmeyi izlemeye ve olası sorunları erken tespit etmeye yardımcı olur.
 6. Mesane ve Bağırsak İşlevleri: Tethered cord sendromu, mesane ve bağırsak işlevlerini etkileyebilir. Bu nedenle, ameliyat sonrası dönemde mesane ve bağırsak işlevlerini düzenlemeye yardımcı olacak tedbirleri almalısınız.
 7. Destekleyici Hizmetler: Tethered cord sendromu ameliyatı sonrasında psikososyal destek ve eğitim hizmetlerine ihtiyaç duyulabilir. Destekleyici gruplara katılmak, danışmanlık almak ve eğitim programlarına katılmak, hastaların ve ailelerin ameliyat sonrası sürecini desteklemeye yardımcı olabilir.

 

Ameliyat sonrası dönemde dikkatli olmak ve doktorunuzun önerilerine uygun davranmak, iyileşme sürecini olumlu yönde etkileyebilir. Ayrıca, herhangi bir endişe, sorun veya belirti fark edildiğinde derhal doktora başvurmak da önemlidir. Tethered cord sendromu ameliyatı sonrası izlenecek doğru bir rehabilitasyon süreci, hastanın daha iyi bir yaşam kalitesine kavuşmasına yardımcı olabilir.