Syringomyelia / Siringomiyeli;  omurilikte bir sıvı dolu boşluk oluşmasıyla karakterize bir durumdur. Bu durum, omurilikteki sıvı dolaşımını sağlayan kanalın ( central canal ) genişlemesi sonucu meydana gelir ve bu bu sıvı dolu genişleyen alana syrinx adı verilir. Syrinx zaman içerisinde büyürse, omurilik çevresindeki sinir liflerine baskı yaparak zamanla sinir hasarına ve işlev bozukluğuna neden olabilir. Syringomyelia, çoğunlukla boyun ve sırt bölgesinde bulunan omurilikte ortaya çıkar. Bu boşluklar, omurilik çevresindeki sinir liflerine baskı yaparak zamanla sinir hasarına ve işlev bozukluğuna neden olabilir.

Syringomyelia Belirtileri Nelerdir?

Syringomyelia’nın belirtileri, omurilikteki syrinx keselerinin büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir. Belirtiler genellikle  omurilikteki normal doku ve sinir liflerini sıkıştırması veya tahrip olması sonucu ortaya çıkar.  Ana belirtiler şunlardır:

 1. Ağrı: Boyun, omuzlar, sırt ve kollar bölgesinde ağrı meydana gelir. Sırtta ve kol bölgesinde yaygın, kronik ağrılar hissedilebilir.
 2. Uyuşma ve Karıncalanma: Omuzlardan başlayarak ellerde ve kollarda uyuşma, karıncalanma veya zayıf hisler ortaya çıkabilir.
 3. Kas Zayıflığı: Siringomlar omurilikteki sinir liflerini etkilediğinde, kol ve bacaklardaki kas gücü azalabilir ve zayıflık meydana gelebilir.
 4. Denge Problemleri: Omurilik hasarı, dengede güçlükler ve koordinasyon sorunlarına neden olabilir, bu da yürüme ve diğer günlük aktivitelerde zorluklara yol açabilir.
 5. El Becerilerinde Azalma: Parmaklardaki hassasiyet ve kas zayıflığı nedeniyle el becerileri azalabilir. Nesneleri tutmak, düğme iliklemek veya günlük işleri yapmak zorlaşabilir.
 6. Sıcaklık Duygusu Bozuklukları: Siringomlar, sıcaklık duyularını etkileyerek sıcak ve soğuk hislerinin düzeltilmesini güçleştirebilir. Sıcaklık değişikliklerine karşı vücudun normal tepkileri etkilenebilir.

Syringomyelia’nın semptomları zamanla kötüleşebilir ve farklı bölgelerde omurilikte daha fazla hasara neden olabilir. Belirtiler bazen diğer nedenlerle de ilişkilendirilebileceğinden, tanı genellikle bir nörolog tarafından yapılan kapsamlı bir değerlendirme ve görüntüleme testleri ile konulur. Erken tanı, tedavi seçeneklerinin daha etkili olmasına ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle, siringomyelia şüphesi durumunda hemen tıbbi yardım almak önemlidir.

Syringomyelia Tanı Nasıl Koyulur?

Syringomyelia’nın tanısı için bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı tarafından kapsamlı bir değerlendirme yapılır. Tanı süreci, semptomların ve hastanın tıbbi geçmişinin dikkatli bir şekilde incelenmesi ve fizik muayene ile başlar. Ayrıca, tanı için çeşitli görüntüleme ve diagnostik testler de kullanılır. Tanı koymak için izlenen adımlar şunlardır:

 1. Anamnez (Hikaye Alımı): Doktor, hastanın semptomlarını ve bu semptomların başlama sürecini, şiddetini ve sıklığını anlamak için hastanın ayrıntılı bir hikayesini alır. Hastanın geçmiş sağlık durumu, travma öyküsü ve ailesel durum gibi önemli bilgiler de değerlendirilir.
 2. Fizik Muayene: Doktor, hastanın sinir sistemini değerlendirmek için nörolojik muayene yapar. Kas gücü, refleksler, duyu ve koordinasyon gibi nörolojik işlevler incelenir.
 1. Görüntüleme Testleri:
 2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Syringomyelia tanısı genellikle MRG kullanılarak konulur. MRG, omurilikteki anormal sıvı dolu boşlukları (siringomlar) ve etkilediği diğer yapıları detaylı olarak gösterir.
 3. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, omuriliğin yapısını ve bazı durumları değerlendirmede kullanılabilir, ancak MRG siringomları daha iyi görüntüler.
 4. Diğer Testler: Tanıyı desteklemek ve diğer nedenleri dışlamak için kan testleri ve elektromiyografi (EMG) gibi ek testler yapılabilir.

Syringomyelia’nın tanısı, semptomların nedenlerinin diğer durumlarla karıştırılmaması ve tedavinin zamanında başlaması için doğru bir şekilde konulmalıdır. Tanı konulduktan sonra, tedavi planı belirlenir ve semptomların kontrol altına alınması ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesi için uygun yöntemler seçilir. Bu nedenle, siringomyelia şüphesi durumunda bir nörologa danışmak önemlidir.

Syringomyelia Nasıl Tedavi Edilir?

Syringomyelia tedavisinin yaklaşımı, siringomun boyutu, konumu, semptomların şiddeti ve hastanın genel sağlık durumu gibi birçok faktöre bağlı olarak değişir. Tedavi seçenekleri, siringomun büyüme hızı ve semptomların ilerlemesi üzerine odaklanır ve genellikle şu şekillerde olabilir:

 1. Cerrahi Müdahale: Siringom büyükse, semptomlar ciddiyse veya hızlı ilerliyorsa, cerrahi müdahale tedavi seçeneği olarak düşünülebilir. Cerrahi, siringomun içindeki sıvıyı boşaltmak veya sıvının akışını düzenlemek için yapılabilir. Bu işlem, siringomun omurilik üzerindeki basıncını azaltarak semptomların hafifletilmesine ve ilerlemenin durdurulmasına yardımcı olabilir. Syringomyelia tedavisi için kullanılan ameliyat yöntemleri şunlar olabilir:
 2. Dekompressiyon Ameliyatı (Posterior Fossa Dekompressiyon): Bu yöntemde, beyincik bölgesinin arka kısmında bulunan kemikleri ve dokuları çıkarmak veya yeniden şekillendirmek suretiyle basıncı azaltmaya çalışılır. Bu, siringomun beyincikten gelen sıvının akışını engellemesini önlemeyi amaçlar.
 1. Siringoperitoneal Shunt Ameliyatı: Bu yöntemde, siringomun içerdiği sıvının, vücudun farklı bir bölgesine yönlendirilmesi amacıyla ince bir tüp (shunt) yerleştirilir. Sıvı genellikle karın boşluğuna veya kalbe doğru yönlendirilir. Bu sayede sıvının birikerek basınca yol açması engellenmeye çalışılır.
 2. Syringosubarachnoid Shunt Ameliyatı: Bu yöntemde, sıvının omurilik zarları (subaraknoid boşluk) içine yönlendirilmesi amaçlanır. Bu tür bir shunt, sıvının omurilik çevresindeki boşluklarda emilmesine yardımcı olabilir.
 1. Endoskopik Tedavi: Gelişen teknolojiyle birlikte, endoskopik yöntemlerle siringomyelia tedavisi de mümkün hale gelmiştir. Endoskopik olarak siringomun içeriğini boşaltmak veya shunt yerleştirmek için daha az invaziv yaklaşımlar kullanılabilir.

Syringomyelia tedavisi, bireyin semptomlarına, siringomun boyutuna ve konumuna, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak kişiselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirir. Tedavi planı, bir nörocerrah veya uzman doktor tarafından belirlenmelidir. Ameliyat dışında, semptomların yönetimi için ilaçlar veya diğer tedavi yöntemleri de kullanılabilir.

 1. İlaç Tedavisi: Ağrıyı hafifletmek ve diğer semptomları kontrol altına almak için bazı durumlarda ağrı kesiciler, antiinflamatuar ilaçlar veya sinir ağrılarını yönetmek için diğer ilaçlar reçete edilebilir.
 2. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Fizik tedavi, kas gücünü artırmak, koordinasyonu geliştirmek ve günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmak için uygulanabilir.
 3. Siringomun Altında Yatan Nedenin Tedavisi: Syringomyelia’nın altında yatan bazı nedenler, örneğin tümörler veya Chiari malformasyonu gibi diğer yapısal sorunlar varsa, bu temel nedenin tedavisi gerekebilir.

Tedavi planı, hastanın semptomlarına ve durumuna özgü olarak belirlenir. Bu nedenle, bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı ile işbirliği yapmak önemlidir. Siringomyelia, erken teşhis ve uygun tedavi ile semptomların kontrol altına alınması ve hastalığın ilerlemesinin engellenmesi açısından daha iyi sonuçlar elde edilebilir. Ancak, her hasta farklı olduğundan tedavi yöntemleri kişiye özgü olarak değerlendirilmelidir.