Omurganın primer tümörleri, doğrudan omurgayı oluşturan yapılardan  kaynaklanan tümörlerdir. Başka yerden kaynaklanıp omurgaya sıçrama yapmış olanlara ise metastatik  tümör denir.

Primer tümörler, omurganın kemik, disk veya omurilik doku yapılarından kaynaklanabilir. Bu tümörler benign (iyi huylu) veya malign (kötü huylu) olabilir. İşte bazı kemik dokusu kaynaklı tümörlerin örnekleri:

 1. Osteokondrom: En yaygın iyi huylu kemik tümörüdür. Genellikle gençlerde görülür ve büyüyebilir.
 2. Osteosarkom: En sık görülen kötü huylu kemik tümörüdür. Genellikle gençlerde ve genç yetişkinlerde ortaya çıkar.
 3. Kondrosarkom: Kıkırdak dokusundan kaynaklanan malign bir kemik tümörüdür.
 4. Ewing sarkomu: Çocuklarda ve gençlerde sıkça görülen agresif bir kemik tümörüdür.
 5. Fibrom: Kemikte sıkça görülen iyi huylu tümörlerden biridir.
 6. Dev hücreli tümör: Genellikle diz, kol ve el bileği gibi büyük eklemler yakınında bulunan iyi huylu veya kötü huylu olabilen kemik tümörüdür.
 7. Kemik iliği tümörleri: Plazmasitom ve multipl miyelom gibi kemik iliğinden kaynaklanan tümörlerdir.

Omurganın primer tümörleri nadir görülen tümörlerdir. Bu tümörlerin belirtileri ve tedavisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, omurganın hangi bölgesini etkilediğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir.

Primer Omurga Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Omurganın primer tümörlerinin belirtileri, tümörün tipine, büyüklüğüne, omurganın hangi bölgesini etkilediğine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Aşağıda, omurganın primer tümörlerinde görülebilecek yaygın belirtiler sıralanmıştır:

 1. Sırt veya boyun ağrısı: En yaygın belirtidir ve omurga bölgesindeki tümörlü dokuların neden olduğu ağrı şeklinde hissedilebilir. Bu ağrı, zamanla artabilir ve dinlenmeyle azalmayabilir.
 2. Nörolojik belirtiler: Omurilik veya sinir köklerine baskı yapan tümörler, uyuşma, karıncalanma, güçsüzlük, dengesizlik ve koordinasyon kaybı gibi nörolojik belirtilere neden olabilir.
 3. Hareket kısıtlılığı: Omurganın etkilendiği bölgede hareket kısıtlılığı veya sınırlılığı olabilir.
 4. Eğrilik veya deformite: Omurga tümörleri, omurga kemiklerinde deformitelere ve eğriliğe neden olabilir.
 5. Hassasiyet: Omurga tümörlerine bağlı olarak, etkilenen bölgede dokunma veya baskı ile artan hassasiyet hissedilebilir.
 6. İdrar veya bağırsak problemleri: Omurilik tümörleri, idrar ve bağırsak kontrolünde zorluklara neden olabilir.
 7. Kilo kaybı: Tümörün büyüklüğüne bağlı olarak, hastada kilo kaybı olabilir.

Omurganın primer tümörleri, metastatik tümörlerden farklı olarak, genellikle omurgada kendiliğinden ortaya çıkar ve omurgada ağrı ve nörolojik belirtiler gibi belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler, omurga bölgesindeki tümörün boyutu, konumu ve etkilenen yapılarla doğrudan ilişkilidir. Primer omurga tümörleri nadir görülen tümörlerdir ancak bu belirtilerden herhangi biri veya kombinasyonu fark edildiğinde, hemen tıbbi değerlendirme ve tanı için uzman bir sağlık ekibine başvurmak önemlidir. Erken tanı ve uygun tedavi, hastanın sağlık durumunu ve yaşam kalitesini olumlu yönde etkilemeye yardımcı olur.

Primer Omurga Tümörlerinin Tanısı Nasıl Koyulur?

Omurganın primer tümörlerinin tanısı için bir dizi klinik değerlendirme ve görüntüleme yöntemi kullanılır. Tanı süreci, hastanın belirtileri, fizik muayene bulguları ve görüntüleme sonuçlarına dayanır. Omurganın primer tümörlerinin tanısı şu şekilde konabilir:

 1. Hastanın Öyküsü ve Fizik Muayene: Hastanın belirtileri, hastalık öyküsü ve fizik muayene bulguları doktorunuz için önemli ipuçları sağlar. Omurga ağrısı, nörolojik belirtiler, hareket kısıtlılığı ve diğer belirtiler doktorunuzun tümör olasılığını düşünmesini sağlayabilir.
 1. Görüntüleme Yöntemleri:

   – Röntgen: Omurga tümörlerinin tanısında ilk adım genellikle röntgen çekimidir. X-ışınları, omurganın yapısını ve olası tümör lezyonlarını görselleştirmeye yardımcı olur.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, omurganın daha detaylı bir görüntüsünü sağlar ve yumuşak dokuları, omuriliği ve sinir köklerini görselleştirmeye yardımcı olur. Tümörlerin boyutu, yerleşimi ve omurga dokularına etkisi MRG ile daha net görülebilir.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taramaları, omurganın kemik yapısını daha ayrıntılı olarak gösterir ve omurga tümörlerini tespit etmeye yardımcı olur.

   – Miyelografi: Omurilik sıvısı içeren bir kontrast madde enjekte edildikten sonra radyografiler çekilir. Bu yöntem, omurilik üzerindeki baskıyı veya sıkışmayı görmeye yardımcı olur.

 1. Biyopsi: Eğer görüntüleme yöntemleri tümör hakkında net bir teşhis koymada yeterli değilse, doktor bir biyopsi yapabilir. Biyopsi, tümör dokusundan örnek alınarak patoloji laboratuvarında incelenmesiyle tümörün iyi huylu veya kötü huylu olduğunun belirlenmesini sağlar.

Omurganın primer tümörlerinin tanısı, hastanın şikayetleri, fizik muayene, radyolojik görüntüleme ve gerekli durumlarda biyopsi gibi yöntemlerin kombinasyonuyla konulur. Doğru ve erken tanı, uygun tedavi stratejilerinin belirlenmesi ve hastanın sağlığının korunması açısından önemlidir.

Primer Omurga Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Omurganın primer tümörlerinin tedavisi, tümörün tipine, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna göre özelleştirilir. Tedavi planı, tümörün iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olmasına, yayılım derecesine ve omurga dokularına olan etkisine bağlı olarak belirlenir. Omurganın primer tümörlerinin tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi: İyi huylu omurga tümörleri genellikle cerrahi olarak çıkarılabilir. Cerrahi müdahale, tümörün tamamen veya mümkün olan en büyük ölçüde çıkarılmasını hedefler. Kötü huylu tümörlerde de cerrahi, tümörün mümkün olduğunca çıkarılması için uygulanabilir. Cerrahi, omurganın stabilizasyonu için de kullanılabilir ve omurilik veya sinirler üzerindeki baskının azaltılması için gerekebilir. Omurganın primer tümörlerinde uygulanan ameliyat yöntemleri, tümörün tipine, boyutuna, konumuna ve omurganın diğer yapılarına olan etkisine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, omurganın primer tümörlerinde yaygın olarak uygulanan ameliyat yöntemleri sıralanmıştır:
 2. Tümör Rezeksiyonu (Eksizyon): İyi huylu tümörlerde ve bazı kötü huylu tümörlerde, tümörün tamamen çıkarılması hedeflenir. Tümörün etkilediği omurga dokuları, sağlıklı dokularla birlikte cerrahi olarak çıkarılır.
 3. Laminektomi: Omurilik üzerinde baskı yapan tümörlerde, omuriliği sıkıştıran kısım için omurganın arka kısmında (lamina) bir kısmın çıkarılması gerekebilir. Bu işleme laminektomi denir ve omuriliğin basınç altından çıkarılmasını sağlar.
 4. Koruyucu Stabilizasyon: Tümörün omurganın stabilitesini tehlikeye atması durumunda, ameliyat sırasında omurgada stabilizasyon sağlamak için çeşitli implantlar kullanılabilir. Bu implantlar, omur kemiklerini birleştirerek stabiliteyi sağlamak için kullanılır.
 5. Kemik Greftleri: Tümörün çıkarılmasının ardından oluşan boşluğun doldurulması ve omurganın stabilitesini sağlamak için kemik greftleri kullanılabilir. Greftler, hastanın kendi kemiklerinden veya donör kemiklerinden alınabilir.
 6. Omurga Rekonstrüksiyonu: Tümörün omurganın yapısına ve stabilitesine ciddi zarar vermesi durumunda, omurga rekonstrüksiyonu yapılabilir. Bu prosedürde, tümörle birlikte çıkarılan omurga bölümleri, özel implantlar ve çubuklar kullanılarak yeniden inşa edilebilir.
 1. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili radyasyon kullanılarak kanser hücrelerinin yok edilmesini hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, tümörün çıkarılmasının mümkün olmadığı veya tam olarak çıkarılamadığı durumlarda veya tümörün yayılımını önlemek amacıyla kullanılabilir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini öldürmek veya büyümelerini engellemek için ilaçlar kullanılarak yapılan bir tedavi yöntemidir. Omurganın primer tümörleri için kemoterapi, kötü huylu tümörlerin tedavisinde yaygın olarak kullanılmaz, ancak bazı durumlarda kullanılabilir.
 3. İmmünoterapi: İmmünoterapi, vücudun kendi bağışıklık sisteminin kanser hücrelerini tanıyıp saldırmasını hedefler. Omurganın primer tümörlerinde immünoterapi, bazı özel durumlarda denenebilen yeni bir tedavi yöntemidir.

Tedavi planı, hastanın genel sağlık durumuna, tümörün tipine ve evresine bağlı olarak belirlenir. Tedavi planının belirlenmesi sırasında hastanın yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumu da dikkate alınır. Tedavi sürecinde hastaların fizik tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması, iyileşme sürecini destekleyebilir ve omurganın işlevini ve hareketliliğini artırabilir. Tedavi sonrası düzenli takip kontrolleri ve hastalığın izlenmesi, hastanın sağlık durumunun takibi ve olası nükslerin tespit edilmesine yardımcı olur. Omurganın primer tümörlerinin tedavisi, uzman bir sağlık ekibi tarafından planlanmalı ve uygulanmalıdır.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Omurga tümörü ameliyatları sonrası dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Bu dönemde hastaların iyileşme sürecini desteklemek ve olası komplikasyonları önlemek için aşağıdaki hususlara dikkat etmek önemlidir:

 1. Doktorun Talimatlarına Uymak: Ameliyat sonrası dönemde doktorunuzun verdiği talimatlara tam olarak uymak çok önemlidir. İlaçlarınızı düzenli olarak almak, pansumanları düzenli yapmak ve kontrolleri aksatmamak iyileşme sürecini olumlu yönde etkiler.

 

 1. İstirahat ve Hareket: Ameliyat sonrasında belirli bir süre istirahat etmek ve aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak önemlidir. Doktorunuzun belirlediği şekilde hareket etmek ve kaldırma sınırlamalarına uymak, omurganın iyileşmesine yardımcı olur.
 2. Yara Bakımı: Ameliyat bölgesindeki yara bakımını düzenli olarak yapmak, enfeksiyon riskini azaltır. Yara bakımında doktorunuzun talimatlarını izlemek önemlidir.
 3. Beslenme ve Hidrasyon: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek, vücudunuzun iyileşme süreci için gerekli olan besinleri almanıza yardımcı olur. Ayrıca yeterli miktarda su içmek de önemlidir.
 4. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Ameliyat sonrasında fizik tedavi ve rehabilitasyon programına katılmak, omurganın gücünü ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olur. Fizik tedavi sürecindeki egzersizleri düzenli olarak yapmak iyileşmeyi hızlandırır.
 5. Düzenli Takip Kontrolleri: Doktorunuzun belirlediği periyotlarda düzenli olarak takip kontrollerine gitmek, iyileşme sürecini izlemek ve olası komplikasyonları erken teşhis etmek açısından önemlidir.
 6. Sigara ve Alkol Tüketiminden Kaçınma: Sigara ve alkol tüketimi, doku iyileşmesini olumsuz etkileyebilir ve komplikasyon riskini artırabilir. Bu nedenle ameliyat sonrasında bu maddelerden uzak durmak önemlidir.
 7. Duygusal ve Psikolojik Destek: Ameliyat sonrasında duygusal ve psikolojik destek almak, hastanın iyileşme sürecini daha iyi yönetmesine yardımcı olur.

Ameliyat sonrası dönem, her hastanın özgün ihtiyaçlarına göre yönetilmelidir. Bu nedenle, ameliyat sonrası takip ve tedavi planı, uzman bir sağlık ekibi tarafından hastanın durumu göz önünde bulundurularak özelleştirilmelidir. İyileşme sürecinde doktorunuzla iletişim halinde kalmak ve onun talimatlarına uymak, başarılı bir iyileşme sürecinin anahtarıdır.