Tremor, bir hastalık değil, bir semptomdur. Tremor, vücudun bir veya birden fazla bölgesinde ritmik veya istemsiz olarak meydana gelen titreme veya sallanma hareketleridir. Bu hareketler, genellikle ellerde, kollarda, başta, ses tellerinde veya diğer vücut bölgelerinde görülebilir.

Tremor, çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve farklı tiplere sahip olabilir. Temel olarak iki ana kategoride sınıflandırılabilir:

 1. Hareket Halindeki Tremor: Hareket halindeyken ortaya çıkan ve genellikle bir görev veya aktivite sırasında artan tremor türüdür. Örneğin, bir eli tutarken veya bir nesneyi taşırken ellerde titreme meydana gelebilir.
 2. Dinlenme Tremoru: Dinlenme durumundayken ortaya çıkan ve dinlenme pozisyonundayken belirgin hale gelen tremor türüdür. Özellikle Parkinson hastalığı ile ilişkilendirilen bir türdür.

Tremorun nedenleri arasında şunlar bulunabilir:

– Esansiyel Tremor: En yaygın tremor türüdür ve genellikle ellerde ortaya çıkar. Stres, yorgunluk, duygusal durum veya el hareketleri sırasında artabilir.

– Parkinson Hastalığı: Dopamin üreten beyin hücrelerinin hasar görmesi sonucu ortaya çıkan ve dinlenme tremoruna neden olan bir nörolojik hastalıktır.

– Hiperaktif Tiroid (Hipertiroidizm): Tiroid bezinin aşırı aktif çalışması sonucu titreme ortaya çıkabilir.

– Bazı İlaçlar: Titreme, bazı ilaçların yan etkisi olarak da meydana gelebilir.

– Alkol Yoksunluğu: Aşırı alkol tüketen kişilerde alkol bırakıldığında el titremeleri görülebilir.

– Sinir Sistemi Bozuklukları: Sinir sistemi hastalıkları veya beyin lezyonları tremorlara neden olabilir.

Tremor, yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilen bir semptom olabilir ve tedavi edici müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılır. Tremorun nedeni, semptomların şiddeti ve etkilenen bölgeler göz önünde bulundurularak uygun bir tedavi planı oluşturmak için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.

Tremor Hastalığının Tanısı Nasıl Koyulur?

Tremor hastalığının tanısı, hastanın semptomları, tıbbi geçmişi, fiziksel muayene ve gerekli tetkiklerle birlikte bir uzman tarafından konulur. Tremor hastalığının tanısında aşağıdaki adımlar ve yöntemler kullanılır:

 1. Hastanın Öyküsü ve Semptomların Değerlendirilmesi: Hastadan semptomların ne zaman başladığı, nasıl sıklıkla meydana geldiği, hangi bölgelerde görüldüğü ve semptomların diğer aktivitelerle ilişkisi gibi bilgiler alınır.
 2. Fizik Muayene: Bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı, hastanın titreme şiddetini, yerini ve tipini belirlemek için fizik muayene yapar. Ayrıca, diğer nörolojik bulguları ve hastalığın belirtileri hakkında daha fazla bilgi edinmek için hastanın genel sağlık durumu değerlendirilir.
 1. Nörolojik Değerlendirme: Nörolojik muayene, hastanın kas tonusu, refleksler, koordinasyon ve diğer sinir sistemi işlevlerinin değerlendirilmesini içerir. Bu, tremorun nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.
 2. Laboratuvar Testleri: Tremorun nedenini tespit etmek için bazı laboratuvar testleri yapılabilir. Kan testleri, tiroid fonksiyon testleri veya diğer tıbbi testler, altta yatan hormonal, metabolik veya diğer nedenleri dışlamak veya belirlemek için kullanılabilir.
 3. Görüntüleme Çalışmaları: Beyin ve sinir sistemi yapısını incelemek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları gibi görüntüleme çalışmaları istenebilir. Bu, tremorun nedenini belirlemeye ve diğer nörolojik durumları dışlamaya yardımcı olabilir.
 4. Diğer Testler: Bazı durumlarda, daha spesifik nedenleri belirlemek için elektromyografi (EMG) ve sinir iletim testleri gibi ek testler yapılabilir.

Tremor hastalığının tanısı, hastanın semptomlarına, tıbbi geçmişine, fiziksel muayene ve tetkik sonuçlarına dayanarak konulur. Tanı konusunda kesin bir sonuca varmak için bir nörolog veya nöroşirurji uzmanı tarafından yapılan kapsamlı değerlendirme ve incelemeler önemlidir.

Tremor Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

Tremor hastalığının tedavisi, tremorun nedenine, semptomların şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Tedavi, semptomları azaltmaya veya kontrol altına almaya yönelik olabilir. Tremor hastalığının tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. İlaç Tedavisi: Esansiyel tremor gibi bazı tremor türlerinde, doktorlar genellikle titremeleri azaltmak veya kontrol altına almak için ilaçlar reçete eder. Beta blokerler, antikonvülsanlar ve benzodiazepinler gibi ilaçlar titremeyi hafifletmede etkili olabilir. Ancak, her hasta için en uygun ilaç ve dozaj belirlemek için deneme yanılma yöntemi uygulanabilir.
 2. Davranışsal Tedavi: Stres ve yorgunluğun tremoru artırabileceği göz önünde bulundurularak, hastalar rahatlamayı ve stresi azaltmayı amaçlayan davranışsal tedavi yöntemlerini (relaksasyon egzersizleri, yoga vb.) deneyebilirler.
 3. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Fizyoterapi, el ve kol kaslarının güçlendirilmesine ve hareketin daha etkili kontrolüne yardımcı olabilir.
 4. Botulinum Toksin Enjeksiyonları: Bazı tremor türleri, özellikle odaklanmış distonilerde, botulinum toksin enjeksiyonlarıyla tedavi edilebilir. Bu tedavi, belirli kas gruplarının istemsiz kasılmalarını geçici olarak engellemeye yardımcı olur.
 1. Cerrahi Tedaviler: Tremor hastalığının cerrahi tedavi yöntemleri, tremor semptomlarının tedaviye dirençli olduğu durumlarda ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkilediği durumlarda düşünülebilir. Tremorun en yaygın cerrahi tedavi yöntemleri şunlardır:
 2. Derin Beyin Stimülasyonu (Deep Brain Stimulation – DBS): Derin beyin stimülasyonu, beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi düzenlemek için kullanılan etkili bir nöroşirurjikal tedavi yöntemidir. DBS tedavisinde, beyine elektrotlar yerleştirilir ve bu elektrotlar belirli beyin bölgelerine düzenli elektrik akımları gönderir. Tremorlu hastalarda, özellikle esansiyel tremor veya Parkinson hastalığı gibi hareket halindeki tremorlarda DBS, semptomları önemli ölçüde azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir.
 3. Talamotomi: Talamotomi, tremorun tedavisinde kullanılan bir nöroşirurjikal prosedürdür. Bu işlemde, talamus adı verilen beyin bölgesi hedef alınarak cerrahi olarak tahrip edilir. Bu, tremor semptomlarını azaltmak için anormal aktiviteyi düzenlemeye yardımcı olabilir. Ancak, talamotomi genellikle eski bir tedavi yöntemi olarak kabul edilir ve günümüzde DBS gibi daha az invaziv ve daha hassas yöntemler tercih edilmektedir.
 4. Focused Ultrasound (Odaklanmış Ultrason): Focused ultrasound (odaklanmış ultrason), tremor hastalığının tedavisinde yeni bir gelişme olan non-invaziv bir cerrahi tedavi yöntemidir. Ultrason dalgalarının odaklandığı belli bir beyin bölgesi tahrip edilerek tremor semptomları kontrol altına alınabilir.

Tremor hastalığına yönelik cerrahi tedavi yöntemleri, hastanın durumuna ve semptomlarının şiddetine bağlı olarak değişebilir. Cerrahi müdahale düşünülmeden önce, hastanın tam bir değerlendirmesinin yapılması ve tedavi seçeneklerinin riskleri ve faydaları hakkında detaylı bir şekilde bilgilendirilmesi önemlidir. Cerrahi tedavi, tedaviye yanıt vermeyen veya ilaçlara uygun şekilde yanıt alınamayan ciddi tremor vakalarında düşünülmelidir ve karar verme süreci bir nöroşirurji uzmanı ile birlikte yapılmalıdır.

Tremor hastalığının tedavisi, hastanın özel durumu ve semptomlarına bağlı olarak değişir. Tedaviye yanıt, hastadan hastaya farklılık gösterebilir ve bazen birden fazla tedavi yönteminin kombinasyonu gerekebilir. Tedavi sürecinde bir nörolog veya nöroşirurji uzmanıyla düzenli olarak iletişim halinde olmak ve tedavi planını gözden geçirmek önemlidir.