Brakial pleksus; omuz ve kolun hareket ve hissetme yeteneğini sağlayan bir sinir ağıdır. Bu sinir ağı, omurilikten çıkan spinal sinirlerin birleşerek oluşturduğu karmaşık bir sinir demetidir. “Brakial” kelimesi, “kol” anlamına gelirken, “pleksus” ise birçok sinirin bir araya gelerek bir sinir ağı oluşturması anlamına gelir.

Brakial pleksus, boyun bölgesi ve omuz eklemi arasında bulunur. Omurilikten çıkan C5, C6, C7, C8 ve T1 spinal sinirlerinin dalları, brakial pleksusta birleşerek kolların sinirsel kontrolünü sağlar. Bu sinirler, omuz ve kolda motor (hareket) ve duyu (hissetme) işlevlerini kontrol eder. Brakial pleksusun yaralanması, omuz ve kolun sinirsel işlevini etkiler ve kolun güçsüzleşmesine, uyuşukluğa ve hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu yaralanma genellikle travmatik bir olay sonucu meydana gelir, örneğin trafik kazaları, spor yaralanmaları veya doğum sırasında bebeğin omuzunun sıkışması gibi durumlarda oluşabilir.

Brakial pleksus yaralanmaları, sinir köklerinin gerilmesi, ezilmesi, kopması veya parçalanması gibi farklı şekillerde olabilir ve tedavi edilmediğinde kalıcı hasara yol açabilir. Tedavi, rehabilitasyon, fizyoterapi ve bazı durumlarda cerrahi müdahaleyi içerebilir. Erken teşhis ve tedavi, brakial pleksus yaralanmalarının prognozunu iyileştirir ve hastanın yaşam kalitesini artırır.

Brakial Pleksus Yaralanma Belirtileri Nelerdir?

Brakial pleksus yaralanması belirtileri, yaralanmanın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Yaralanmanın nedeni ve hasarın yeri, semptomların şiddetini etkileyebilir. Brakial pleksus yaralanmasının yaygın belirtileri şunlardır:

 1. Kol ve Omuzda Güçsüzlük: Brakial pleksus yaralanması sonucu kol ve omuzdaki kaslarda güçsüzlük meydana gelebilir. Kol gücü azalabilir ve bazı hareketleri yapmak zorlaşabilir.
 2. Duyu Kaybı: Brakial pleksus yaralanmasında, kol ve elde hissetme kaybı, uyuşma veya karıncalanma yaşanabilir. Parmaklarda ve elde his kaybı gibi duyu değişiklikleri ortaya çıkabilir.

3. Kol ve Omuzda Ağrı: Yaralanmaya bağlı olarak kol ve omuzda ağrı meydana gelebilir. Bu ağrı, omuz hareketleri veya kolun kullanımı sırasında artabilir.

 1. Kol ve Omuzda Hareket Kısıtlılığı: Brakial pleksus yaralanması sonucu kol ve omuzda hareket kısıtlılığı olabilir. Kolun tamamen veya kısmen hareket ettirilememesi durumu söz konusu olabilir.
 2. Kol ve Omuzda Asimetrik Görünüm: Yaralanmaya bağlı olarak kol ve omuzda asimetrik görünüm oluşabilir. Bu, kaslarda zayıflama veya atrofiye (küçülme) bağlı olarak ortaya çıkabilir.
 3. Denge Problemleri: Bazı brakial pleksus yaralanmaları, denge ve koordinasyonu etkileyerek hastalarda denge sorunlarına yol açabilir.
 4. His ve Hareket Kaybı: Ciddi brakial pleksus yaralanmalarında, kol ve elde tamamen his ve hareket kaybı yaşanabilir.

Brakial pleksus yaralanmaları, hafif, orta veya şiddetli olabilir. Hafif yaralanmalarda bazı semptomlar hafif ve geçici olabilirken, şiddetli yaralanmalarda kalıcı ve daha belirgin semptomlar görülebilir.

Brakial Pleksus Yaralanmasında Tanı Nasıl Koyulur?

Brakial pleksus yaralanmasının tanısı, hastanın semptomları, tıbbi öyküsü ve fizik muayenesi ile konulur. Tanıyı doğrulamak ve yaralanmanın şiddetini belirlemek için bazı görüntüleme yöntemleri ve elektromiyografi (EMG) gibi nörofizyolojik testler de kullanılabilir.

 1. Tıbbi Öykü ve Fizik Muayene: Hastanın semptomları ve tıbbi öyküsü (yaralanmanın nasıl meydana geldiği, semptomların ne zaman başladığı vb.) bir sağlık uzmanına önemli bilgiler sağlar. Fizik muayene sırasında, hastanın kol ve omuz hareketleri, kas gücü, duyu kaybı ve diğer nörolojik belirtiler değerlendirilir
 2. Görüntüleme Yöntemleri: Brakial pleksus yaralanmasının tespiti ve hasarın derecesinin belirlenmesi için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları kullanılabilir. Bu görüntüleme yöntemleri, omurilik, brakial pleksus ve çevre dokuları görüntüleyerek yaralanma bölgesini tespit etmeye yardımcı olabilir.
 3. Elektromiyografi (EMG) ve Sinir İleti Testleri: EMG, sinir ve kasların elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Brakial pleksus yaralanması durumunda, EMG testi, sinirlerin iletim hızını ve hasarın derecesini belirlemeye yardımcı olabilir.
 1. Diğer Testler: Bazı durumlarda, hastanın nörolojik durumunu daha detaylı incelemek için elektroensefalografi (EEG), manyetik stimülasyon testleri ve diğer nörofizyolojik testler kullanılabilir.

Brakial pleksus yaralanmasının tanısı, hastanın semptomlarına, fizik muayenesine ve görüntüleme testlerine dayanarak konulur. Tanının doğrulanması ve yaralanmanın şiddetinin belirlenmesi için gerekli görülen durumlarda, nöroloji uzmanları ve nörofizyoloji uzmanlarından oluşan bir multidisipliner ekibin değerlendirmesi ve takibi önemlidir. Tedavi planı, yaralanmanın tipine ve şiddetine bağlı olarak belirlenir ve hastaların erken teşhis ve tedavi alması, iyileşme şansını artırır.

Brakial Pleksus Yaralanması Nasıl Tedavi Edilir?

Brakial pleksus yaralanması tedavisi, yaralanmanın tipine, şiddetine ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi, genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve nöroloji uzmanları, ortopedi uzmanları, fizyoterapistler ve rehabilitasyon uzmanları gibi farklı uzmanlar tarafından yönetilir. Brakial pleksus yaralanmasının tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Konservatif Tedavi: Hafif brakial pleksus yaralanmalarında, hastalara çoğunlukla konservatif (cerrahi olmayan) tedavi uygulanabilir. Bu tedavi, ağrı yönetimi, kasların güçlendirilmesi ve hareket aralığının artırılmasını içerebilir. Fizyoterapi, hastaların kol ve omuzdaki kasları güçlendirmesine ve hareket kabiliyetini artırmasına yardımcı olabilir.
 1. Cerrahi Müdahale: Brakial pleksus yaralanmalarının şiddetli olduğu ve sinirlerin kesildiği veya koparıldığı durumlarda cerrahi müdahale düşünülebilir. Cerrahi, yaralanan sinirlerin onarılması veya sinir köklerinin yerine yerleştirilmesini içerebilir. Cerrahi, sinir hasarını onarmak ve fonksiyonel iyileşmeyi sağlamak için önemli bir adımdır. Brakial pleksus yaralanması için uygulanan cerrahi yöntemler, yaralanmanın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. İşte brakial pleksus yaralanması tedavisinde uygulanan bazı cerrahi yöntemler:
 2. Nörotmezi Onarımı: Brakial pleksus yaralanması sonucu sinirlerin kesilmesi durumunda, nörotmezi onarımı düşünülebilir. Bu yöntemde, sinirlerin kesik uçları kesilerek düzeltilir ve sinirlerin birleştirilmesi (anastomoz) sağlanır. Onarım sırasında mikrocerrahi teknikler kullanılır ve sinirlerin doğru hizalanması ve dikilmesi sağlanır.
 3. Nöropraksi Onarımı: Brakial pleksus yaralanması sonucu sinirlerin ezilmesi veya gerilmesi durumunda, nöropraksi onarımı düşünülebilir. Bu yöntemde, sinirlerin zedelenmiş olan bölgesi, sinirlerin düzeltilmesi için uygun bir ortamın oluşması için korunur ve iyileşmesi için zaman tanınır. Bazı durumlarda, sinirlerin zedelenmiş bölgesi uygun bir sinir grefti ile takviye edilebilir.
 4. Sinir Grefti ile Tamir: Brakial pleksus yaralanması sonucu sinirlerin kopması veya uzun bir bölgesinin hasar görmesi durumunda, sinir grefti düşünülebilir. Bu yöntemde, başka bir vücut bölgesinden alınan sinir parçası, yaralanan sinirin hasarlı bölgesine eklenerek onarım sağlanır.

Cerrahi müdahaleler, brakial pleksus yaralanmasının tipine ve şiddetine göre planlanmalıdır. Cerrahi sonrasında hastaların rehabilitasyon programlarına katılmaları önemlidir. Rehabilitasyon, sinirlerin iyileşme sürecini destekleyerek, kas gücünü ve hareket kabiliyetini artırmayı amaçlar. Cerrahi tedavi ve rehabilitasyonun uyumlu bir şekilde bir araya gelmesi, hastaların fonksiyonel iyileşme şansını artırabilir. Cerrahi yöntemler ve tedavi planı, hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilmelidir. Bu nedenle, brakial pleksus yaralanması tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenmelidir.

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Cerrahi sonrası veya konservatif tedaviyle birlikte, hastaların rehabilitasyon programlarına katılmaları önemlidir. Rehabilitasyon, kas gücünün ve hareket aralığının artırılması, denge ve koordinasyonun geliştirilmesi ve günlük yaşam aktivitelerine uyum sağlanmasına yardımcı olabilir.
 2. Ağrı Yönetimi: Brakial pleksus yaralanmasına bağlı olarak ağrı yaşayan hastalar için ağrı yönetimi önemlidir. Ağrı kesiciler ve anti-enflamatuar ilaçlar gibi ilaçlar kullanılabilir.

Brakial pleksus yaralanmasının tedavi planı, yaralanmanın tipine ve şiddetine bağlı olarak belirlenir ve hastaların düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Tedavi süreci boyunca hastaların doktorları tarafından yönlendirilmeleri ve önerilen tedavi planına uyum sağlamaları gerekmektedir. Erken teşhis ve tedavi, brakial pleksus yaralanmalarının prognozunu iyileştirebilir ve hastanın fonksiyonel iyileşme şansını artırabilir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Brakial pleksus ameliyatları sonrası hastaların özel bir bakıma ve dikkate ihtiyacı vardır. Cerrahi sonrası dönemde iyileşme sürecini desteklemek ve komplikasyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Hastane Takibi: Brakial pleksus ameliyatı sonrasında hastalar bir süre hastanede izlenir ve değerlendirilir. Bu süreçte hastanın durumu yakından takip edilir ve gerekli tedbirler alınır.
 2. İlaç Kullanımı: Cerrahi sonrası ağrı yönetimi için doktorun önerdiği ağrı kesiciler ve diğer ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Ayrıca, antibiyotikler gibi diğer ilaçları da doktorun talimatına göre kullanmak önemlidir.
 3. Ameliyat Bölgesinin Bakımı: Cerrahi bölge, doktorun talimatlarına uygun bir şekilde temiz ve kuru tutulmalıdır. Yara bakımı ve pansumanların düzenli olarak yapılması, enfeksiyon riskini azaltmaya yardımcı olur.
 4. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Brakial pleksus ameliyatı sonrasında fizyoterapi ve rehabilitasyon programlarına katılmak önemlidir. Bu programlar, kas gücünün ve hareket aralığının artırılmasına yardımcı olur ve hastanın fonksiyonel iyileşmesini destekler.
 5. Denge ve Güvenlik: Ameliyat sonrasında denge ve koordinasyon problemleri yaşanabilir. Hastaların düşmeleri önlemek için dikkatli olmaları ve gerekirse yardım alarak hareket etmeleri önemlidir.
 6. Sigara ve Alkol: Sigara içmek ve alkol kullanmak, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir. Cerrahi sonrası dönemde sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak önemlidir.
 7. Diyet: Sağlıklı ve dengeli bir diyet izlemek, vücudun iyileşme sürecini destekler. Doktorun önerdiği diyet planına uymak ve yeterli beslenmeye özen göstermek önemlidir.
 8. Takip Muayeneleri: Brakial pleksus ameliyatı sonrasında düzenli olarak doktor kontrollerine gitmek önemlidir. Doktorunuzun önerdiği takip muayenelerine uymak, iyileşme sürecinin izlenmesine ve komplikasyonların erken tespitine yardımcı olur.

Brakial pleksus ameliyatı sonrasında, hastaların doktorları tarafından belirtilen tedavi planına uyum sağlaması ve önerilen önlemlere dikkat etmesi önemlidir. Ameliyat sonrası dönemde yaşanan herhangi bir sorun veya endişe durumunda, hastaların hemen sağlık uzmanlarına başvurması gerekmektedir. Tedavi sürecinde hastaların aileleri ve sağlık ekibi tarafından desteklenmesi de önemlidir.