Diastomatomyelia, bel açıklığı (spina bifida) ile ilişkili bir nadir doğumsal anormalliktir. Diastomatomyelia, omurilik ve beyin zarlarının belli bir seviyede ikiye ayrıldığı ve omurilik kanalının içinde iki ayrı omurilik kanalı oluştuğu bir durumdur. Bu nadir durumda, iki omurilik kanalının arasında kemik, bağ dokusu veya kıkırdak olabilir.

Bu durum, bel açıklığının bir türü olan “spina bifida occult’a” bağlı olarak gelişir. Spina bifida occult, omurga üzerinde açık bir yara veya siğil olmaksızın, omurganın alt kısmında bazı omurilik ve sinir yapılarının ikiye ayrılmasıyla karakterizedir. Diastomatomyelia genellikle doğum sonrasında fark edilir, ancak bazı vakalarda prenatal ultrasonografi ile de teşhis edilebilir.

Diastomatomyelia Belirtileri Nelerdir?

Diastomatomyelia, doğumsal bir anormallik olduğu için belirtiler, lezyonun konumuna ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, belirtiler çocukluk veya yetişkinlik döneminde farklılık gösterebilir. Diastomatomyelia’nın belirtileri arasında şunlar yer alabilir:

 1. Bel ağrısı: Omurganın bölünmesi ve sinirlerin sıkışması, bel bölgesinde ağrıya neden olabilir. Ağrı şiddeti ve süresi lezyonun büyüklüğüne ve konumuna bağlı olarak değişebilir.
 2. Bacaklarda zayıflık ve güçsüzlük: Omurilik ve sinirlerin etkilendiği bölgelere bağlı olarak bacaklarda kas güçsüzlüğü ve zayıflık gelişebilir. Bu durum yürüme güçlüğüne ve düşmelere neden olabilir.
 3. Duyu kaybı: Diastomatomyelia, sinirlerin etkilendiği bölgelerde duyu kaybına yol açabilir. Bu nedenle bacaklarda, ayaklarda veya kasık bölgesinde duyu kaybı hissedilebilir.
 4. 4. İdrar ve bağırsak kontrolünün bozulması: Omurilik ve sinirlerin etkilendiği bölümler, idrar yapma ve bağırsak hareketlerini kontrol etmeyi güçleştirebilir. Bu durum idrar kaçırma, idrar yapma güçlüğü veya düzenli bağırsak hareketleri sağlamada sorunlara yol açabilir.
 5. Skolyoz (Omurga eğriliği): Diastomatomyelia, omurganın anormal şekilde büyümesine ve eğrilmesine neden olabilir. Bu durumda skolyoz denilen omurga eğriliği görülebilir.
 6. Ayaklarda deformiteler: Diastomatomyelia nedeniyle sinirlerin etkilendiği bölgelerde, ayaklarda şekil bozuklukları ve deformiteler gelişebilir.

Diastomatomyelia’nın belirtileri, vakadan vakaya değişebilir ve bazı vakalarda belirtiler hafif olabilirken, diğerlerinde daha ciddi ve belirgin olabilir. Eğer diastomatomyelia şüphesi varsa, bir nöroloji uzmanı veya ortopedist tarafından değerlendirilmesi ve tanının kesinleştirilmesi önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, belirtilerin kontrol altına alınmasına ve kişinin yaşam kalitesinin artırılmasına yardımcı olabilir.

Diastomatomyelia Tanısı Nasıl Koyulur?

Diastomatomyelia, omurilikte doğuştan gelen bir anormalliktir ve tanı konulması için genellikle bir dizi tıbbi görüntüleme ve klinik değerlendirme yapılması gerekmektedir. Aşağıda, diastomatomyelia tanısının konulması için kullanılan yaygın yöntemleri bulabilirsiniz:

 1. Klinik değerlendirme: Hikaye alımı ve fiziksel muayene, doktorun hastanın belirtilerini ve bulgularını anlamasına yardımcı olur. Diastomatomyelia, belirli nörolojik semptomlara ve omurga bölgesinde anormalliklere neden olabilir.
 1. Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): MRI, omurilik ve spinal korddaki yapısal anormallikleri ayrıntılı bir şekilde gösteren değerli bir görüntüleme yöntemidir. Diastomatomyelia tanısının kesinleştirilmesi için omurilikteki ayrılmaların ve anormalliklerin tespiti için MRI taraması yapılması gerekebilir.
 2. Bilgisayarlı tomografi (BT): BT taramaları, omuriliğin ve omurganın yapısını görüntülemeye yardımcı olabilir. Ancak, MRI gibi ayrıntılı bir görüntü sağlamaz ve diastomatomyelia tanısında genellikle MRI tercih edilir.
 3. Ultrason: Diastomatomyelia genellikle doğum öncesi tanı konan bir durum değildir, ancak bazı nadir durumlarda fetusun ultrason taramaları sırasında fark edilebilir.
 1. Diğer testler: Bazen elektromiyografi (EMG) ve sinir ileti testleri gibi ek testler, omurilik ve sinir sistemine ilişkin diğer sorunları değerlendirmek için kullanılabilir.

Diastomatomyelia tanısı konduktan sonra, tedaviye başlamak ve hastalığın potansiyel komplikasyonlarını önlemek için multidisipliner bir yaklaşım gereklidir. Tedavi, semptomlara, anormalliklerin ciddiyetine ve hastanın durumuna göre değişebilir. Genellikle nöroşirurji, ortopedi ve nöroloji uzmanlarının işbirliği ile tedavi planlanır. Erken tanı ve uygun tedavi, diastomatomyelia ile ilişkili sorunların yönetimini ve yaşam kalitesini iyileştirmede önemli rol oynayabilir.

Diastomatomyelia Nasıl Tedavi Edilir?

Diastomatomyelia tedavisi, hastalığın semptomlarına, bulgularına ve omurilikteki anormalliğin ciddiyetine bağlı olarak değişebilir. Bu durumda, tedaviye karar verirken bir nöroşirurji uzmanının ve diğer ilgili uzmanların görüşleri alınmalıdır. Tedavi genellikle şu yöntemleri içerebilir:

 1. Cerrahi müdahale: Diastomatomyelia’nın tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem cerrahi müdahaledir. Cerrahi, omurilikteki ayrışmayı veya bölünmeyi düzeltmeyi amaçlar ve böylece omuriliğin normal anatomisini geri kazandırır. Omurilikteki ayrışma, cerrahi olarak düzeltilerek omurilik kanalının normalleştirilmesi sağlanır.
 1. Semptomatik tedavi: Diastomatomyelia, omurilik ve sinir sistemi ile ilgili bir dizi semptom ve bulgu ortaya çıkarabilir. Semptomlara yönelik tedavi, hastanın özel ihtiyaçlarına göre uygulanabilir. Örneğin, ağrı yönetimi için ilaçlar, nöbetlerin kontrol altına alınması için ilaçlar, mesane veya bağırsak işlev bozukluklarının tedavisi için çeşitli yöntemler kullanılabilir.
 2. Fizik tedavi ve rehabilitasyon: Fizik tedavi ve rehabilitasyon, hastanın kas kuvvetini ve hareketliliğini artırmaya yardımcı olabilir. Ayrıca, destekleyici cihazlar veya hareketlilik yardımcıları (örneğin, tekerlekli sandalye veya destek çerçevesi) kullanarak hastanın günlük yaşam aktivitelerini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılabilir.
 3. Uzun süreli takip ve yönetim: Diastomatomyelia, hayat boyu takip ve yönetim gerektiren bir durumdur. Hastanın düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi, olası komplikasyonların erken tespit edilmesine ve tedavi edilmesine yardımcı olur.

Diastomatomyelia tedavisi, hastalığın özelliklerine, komplikasyonların varlığına ve hastanın yaşına göre farklılık gösterebilir. Tedavi planı, uzman bir sağlık ekibi tarafından oluşturulmalı ve hastanın bireysel ihtiyaçlarına uygun olarak düzenlenmelidir. Erken tanı ve tedavi, diastomatomyelia ile ilişkili sorunların yönetimini ve yaşam kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.