Çocukluk çağı primer beyin tümörleri, çocuklarda beyin ve omurilik dokusundan kaynaklanan tümörlerdir. Bu tümörler, çocukluk çağında en sık görülen kanser türlerinden biridir. Çocukluk çağı beyin tümörleri, yetişkinlerde görülen beyin tümörlerinden farklı özellikler gösterebilirler ve tedavi yaklaşımları da buna göre düzenlenir. Çocukluk çağında sık olarak görülen bazı beyin tümörleri:

 1. Medulloblastoma: En yaygın çocukluk çağı beyin tümörüdür. Beynin arka alt kısmında bulunan serebellum’da gelişir. Genellikle 3 ila 8 yaş arasında çocuklarda ortaya çıkar.
 2. Astrositoma: Beynin astrosit adı verilen hücrelerinden kaynaklanan bir tümördür. Çocuklarda sık görülen astrositomalar serebellumda ortaya çıkabilir.
 1. Ependimoma: Beynin ventriküllerinde (beyin omurilik sıvısının üretildiği bölmeler) veya omurilik kanalında gelişen tümörlerdir. Çocuklarda ve gençlerde görülme olasılığı vardır.
 2. Optik glioma: Optik sinir üzerinde veya etrafında oluşan tümördür. Nöfibromatozis tip 1 (NF1) hastalığı olan çocuklarda daha sık görülür.
 3. Kraniyofaringiom: Hipotalamus ve hipofiz bezinin yakınında yer alan tümördür. İkinci çocukluk döneminde (5-14 yaş arası) görülme eğilimindedir.
 4. Hemangioblastoma: Beynin belirli bölgelerinde ve bazı durumlarda omurilikte ortaya çıkan nadir bir tümördür. Çocukluk döneminde de görülebilir.
 5. Pinealoma: Pineal bezi bölgesinde oluşan tümörlerdir. Çocukluk çağında nadir görülürler.

Bu listede yer alan tümörlerin yanı sıra, çocukluk çağı beyin tümörleri arasında diğer nadir tümör türleri de bulunmaktadır. Tedavi, tümörün türüne, büyüklüğüne, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna göre belirlenir. Erken teşhis, doğru sınıflandırma ve uygun tedavi yöntemleriyle çocukluk çağı beyin tümörlerinin tedavi şansı artar ve prognoz olumlu yönde etkilenir.

Çocukluk Çağı Primer Beyin Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Çocukluk çağı primer beyin tümörlerinin belirtileri, tümörün bulunduğu beyin bölgesine, büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişebilir. Ayrıca, belirtiler tümörün büyüme hızı ve hastanın yaşına göre de farklılık gösterebilir. Bazı yaygın belirtiler şunlardır:

 1. Baş Ağrısı: En sık görülen belirti baş ağrısıdır. Baş ağrıları sıklıkla sabahları şiddetlenir ve kusma, özellikle sabahları, eşlik edebilir.
 1. Bulantı ve Kusma: Baş ağrısıyla birlikte sıklıkla bulantı ve kusma görülür. Özellikle sabahları ve hareketlerle artabilir.
 2. Dengesizlik ve Koordinasyon Problemleri: Tümör, serebellum (beyincik) bölgesinde bulunuyorsa denge sorunları, yürüme güçlüğü ve koordinasyon eksikliği ortaya çıkabilir.
 3. Görme Bozuklukları: Optik sinir tümörlü çocuklarda görme problemleri, çift görme veya göz kayması gibi görsel değişiklikler olabilir.
 1. Sara Nöbetleri: Tümör beyin dokusuna baskı yaparsa, nöbetler görülebilir. Nöbetler farklı şiddette ve türde olabilir.
 2. Davranış Değişiklikleri: Çocuklarda tümörlere bağlı olarak davranış değişiklikleri, huzursuzluk, uyku problemleri veya hafıza sorunları gözlenebilir.
 3. Başka Organlara Yayılım: Tümörün büyüklüğüne bağlı olarak başka organlara (omurilik, göz, hipofiz bezleri vb.) yayılması sonucu ilgili organlarda belirtiler ortaya çıkabilir.

Belirtiler, tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir ve her çocukta farklı olabilir. Bu nedenle, çocuklarda bu tür belirtiler varsa, bir çocuk nöroloğuna veya pediatriste başvurulmalı ve gerekli incelemeler yapılmalıdır. Erken teşhis, tedavinin daha etkili olmasına ve prognozun iyileşmesine yardımcı olur.

Çocukluk Çağı Primer Beyin Tümörlerinde Tanı Nasıl Koyulur?

Çocukluk çağı primer beyin tümörlerinin tanısı için bir dizi tıbbi görüntüleme ve test yöntemi kullanılır. Tanı, belirtiler, tıbbi öykü ve fizik muayenenin yanı sıra aşağıdaki yöntemlerle yapılır:

1.Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, beyin ve omuriliği detaylı bir şekilde görüntüleyen non-invaziv bir görüntüleme yöntemidir. MRG, beyin tümörlerini tespit etmek ve tümörün boyutunu, konumunu ve yayılımını belirlemek için kullanılır.

2. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, beyin ve omuriliği kesitler halinde görüntüleyen başka bir görüntüleme yöntemidir. Beyin tümörlerinin belirlenmesi ve sınıflandırılması için kullanılabilir.

 1. Lomber Ponksiyon: Bazı beyin tümörlerinde, özellikle beyin omurilik sıvısına (BOS) metastaz yaptığında, spinal sıvı analizi yapılabilir. Spinal sıvıda kanser hücreleri veya tümör belirteçleri varsa, tümörün tanısı ve yayılımı açısından önemli bilgiler sağlayabilir.
 2. Beyin Biyopsisi: Nadiren, tümörün türünün kesin olarak belirlenmesi için beyin biyopsisi yapılabilir. Bu işlem, tümörden örnek alınarak laboratuvar analizine gönderilir ve tümörün tipi ve derecesi belirlenir.
 3. Nöropsikolojik Testler: Tümörün beyin fonksiyonları üzerindeki etkisini değerlendirmek için nöropsikolojik testler kullanılabilir.

Bu yöntemlerin kombinasyonu, çocukluk çağı beyin tümörlerinin tanısında kullanılır. Tanı, tümörün türünü, boyutunu, konumunu ve yayılımını belirleyerek uygun tedavi planlamasının yapılmasına yardımcı olur. Çocuklarda beyin tümörleri nadir görülen ve ciddi olabilen durumlar olduğu için erken teşhis ve tedavi önemlidir. Bu nedenle, çocuklarda belirtileri olan veya beyin tümörü şüphesi olan çocukların bir çocuk nöroloğu veya pediatriste başvurması gereklidir.

Çocukluk Çağı Primer Beyin Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Çocukluk çağı primer beyin tümörleri, tümörün türüne, boyutuna, konumuna, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleriyle ele alınır. Tedavi planı, bir multidisipliner ekibin (nöroloji, nöroşirurji, onkoloji, radyasyon onkolojisi ve diğer uzmanlar) bir araya gelerek hastanın durumunu değerlendirmesi ve en uygun tedavi seçeneklerini belirlemesi ile oluşturulur. Çocukluk çağı primer beyin tümörlerinin tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi Müdahale: Beyin tümörlerinin tedavisinde cerrahi müdahale, tümörün mümkün olduğunca çıkarılması veya alınması amacıyla uygulanır. Tümörün büyüklüğü, yayılım şekli, komşu dokularla olan ilişkisi, hastaya vermiş olduğu zarar ve olası riskler göz önüne alınarak her hasta için özelleştirilen bir cerrahi müdahale şekli uygulanır. Uygulanan cerrahi yöntem ve teknikler erişkin beyin tümörlerinde uygulananlardan belirgin farklılık göstermez.
 1. Radyasyon Tedavisi: Radyasyon tedavisi, yüksek enerjili ışınlarla tümör hücrelerinin öldürülmesini amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Radyasyon tedavisi, tümörün türü ve yayılımı göz önünde bulundurularak düşük dozda veya yüksek dozda uygulanabilir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, ilaçlar kullanarak kanser hücrelerinin büyümesini ve çoğalmasını engellemeyi hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, radyasyon tedavisi veya cerrahi öncesinde veya sonrasında uygulanabilir.
 1. Hedefe Yönelik Tedaviler: Bazı çocukluk çağı beyin tümörlerinde, özellikle belirli gen mutasyonlarına sahip tümörlerde, hedefe yönelik tedaviler kullanılabilir. Bu tedaviler, spesifik genetik hedeflere yönelik olarak tasarlanmış ilaçları içerebilir.
 2. Steroid Tedavisi: Beyin tümörlerine bağlı beyin ödemi (şişmesi) durumunda, kortikosteroidlerin kullanılması önerilebilir. Steroidler, beyindeki şişliği azaltarak belirtilerin iyileşmesine yardımcı olabilir.

Tedavi, hastanın genel sağlık durumu, tümörün özellikleri ve hastanın yaşına göre özelleştirilir. Tedavi, tümörün tamamen tedavi edilmesini, küçültülmesini veya semptomların hafifletilmesini hedefler. Çocukluk çağı beyin tümörlerinin tedavisinde, tümörün erken teşhisi ve tedavinin planlanması önemlidir. Ayrıca, tedavi sonrası takip ve rehabilitasyon süreci de hastaların sağlığı ve iyileşme şansı açısından önemlidir. Tedavi planı, uzman bir tıbbi ekibin gözetimi altında düzenlenmelidir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Çocukluk çağı primer beyin tümörü ameliyatları sonrasında hastaların sağlıklarını korumak ve iyileşmelerini desteklemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar vardır. Ameliyat sonrası dönemde uyulması gereken önlemler şunlardır:

 1. Gözetim ve Takip: Ameliyat sonrasında hastanede kalış süresi ve taburcu edilme zamanı, hastanın genel durumu, ameliyatın tipi ve tümörün özelliklerine bağlı olarak değişebilir. Taburcu edildikten sonra hastaların düzenli olarak kontrolleri yapılmalı ve tedavi planlarına uygun olarak izlem programları oluşturulmalıdır.
 2. İlaç Tedavisi: Ameliyat sonrasında, hastaların ağrı yönetimi ve gerekiyorsa antibiyotik veya kortikosteroid gibi ilaçlarla tedavi edilmesi gerekebilir. İlaç tedavisi, doktor tarafından belirtilen şekilde düzenli olarak kullanılmalıdır.
 3. Yara Bakımı: Ameliyat sonrasında oluşan dikiş yerleri veya kesilerin enfeksiyon riskini azaltmak için yara bakımı önemlidir. Yara temiz ve kuru tutulmalı, gerekli pansuman ve bakımlar düzenli olarak yapılmalıdır.
 4. Beslenme ve Sıvı Alımı: Ameliyat sonrasında, hastaların beslenmelerine ve sıvı alımlarına dikkat edilmelidir. Doktor tarafından önerilen beslenme programına uyulmalı ve yeterli miktarda sıvı alımı sağlanmalıdır.
 5. İstirahat ve Aktivite: Ameliyat sonrasında hastaların uygun bir şekilde dinlenmeleri ve yorucu aktivitelerden kaçınmaları önemlidir. Fiziksel aktiviteler, doktorun önerdiği şekilde sınırlanabilir veya yönlendirilebilir.
 6. Semptom Takibi: Ameliyat sonrasında hastaların baş ağrısı, bulantı, kusma, görme değişiklikleri veya nöbet gibi semptomları izlemeleri ve varsa hemen doktorlarına bildirmeleri önemlidir.

 

 1. Fiziksel ve Psikolojik Rehabilitasyon: Ameliyat sonrasında fiziksel ve psikolojik rehabilitasyon desteği sağlanabilir. Bu, hastanın hareket kabiliyetini ve günlük yaşam aktivitelerini iyileştirmeye yardımcı olabilir.
 2. Düzenli Kontroller: Ameliyat sonrasında düzenli doktor kontrollerine katılmak, hastanın sağlık durumunun izlenmesi ve iyileşmenin takibi açısından önemlidir.

Tedavi süreci boyunca hastaların ve ailelerinin doktorları tarafından önerilen tedavi planına uymaları ve belirtilen yönergeleri takip etmeleri, hastalığın yönetimi ve iyileşme süreci açısından büyük önem taşır.