Dural Arteriyovenöz Fistül (AV Fistül) Nedir?

Dural arteriovenöz fistüller, beyni saran ve dura denen tabaka yüzeyindeki arterler (atardamar) ile venler (toplar damar) arasındaki anormal bağlantılardır (fistüller). Bu tıbbi durum, arterler ve venler arasında normalde bulunmayan bir bağlantıyı ifade eder.

Normal koşullarda, arterler oksijenli kanı dokulara taşırken, venler de oksijensiz kanı kalbe geri taşırlar. Ancak dural AV fistüllerinde, arterler ile venler arasında anormal bir bağlantı mevcuttur. Bu durumda arterler doğrudan venlere boşalır ve normal dolaşım yolunu takip etmezler. Dural AV fistüller, çoğunlukla beyin zarlarının zayıfladığı veya yırtıldığı bölgelerde oluşur.

Dural AV fistüllerin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte, travma, beyin cerrahisi ameliyatları sontrası, enfeksiyon veya vasküler anomaliler gibi faktörlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Bu tıbbi durum, genellikle 40 yaşın üzerindeki kişilerde daha sık görülür.

Dural Arteriyovenöz Fistül Belirtileri Nelerdir?

Dural arteriyovenöz fistüller (AV fistüller), bazı hastalarda belirti vermezken, diğerlerinde çeşitli semptomlara neden olabilir. Belirtiler, dural AV fistülünün konumuna, boyutuna ve etkilediği beyin dokusuna bağlı olarak değişebilir. Dural AV fistül belirtileri şunlar olabilir:

 1. Baş Ağrısı: Dural AV fistülleri, baş ağrılarına neden olabilir. Baş ağrısı, en sık görülen semptomlardan biridir ve şiddeti ve sıklığı kişiden kişiye farklılık gösterebilir.
 2. Kulak Çınlaması (Tinnitus): Kulaklarda çınlama hissi, dural AV fistülleriyle ilişkili olabilir. Hastalar genellikle tek taraflı kulak çınlaması şikayetiyle doktora başvurabilirler.
 3. İşitme Kaybı: Dural AV fistülleri, iç kulağı etkileyebilir ve işitme kaybına neden olabilir. İşitme kaybı, hastalarda tek taraflı veya çift taraflı olabilir.
 4. Denge Bozukluğu: Dural AV fistülleri, vestibüler sistemde etkilenmeye yol açarak denge bozukluğuna sebep olabilir.
 5. Nörolojik Sorunlar: Dural AV fistülleri, beyin dolaşımını değiştirebilir ve nörolojik semptomlara yol açabilir. Nörolojik semptomlar, uyuşma, karıncalanma, kas güçsüzlüğü, yürüme zorluğu, koordinasyon eksikliği gibi bulgular içerebilir.
 6. Nöbetler: Dural AV fistülleri bazen epileptik nöbetlere yol açabilir. Bu nöbetler, hastalarda farklı şiddette ve sürelerde olabilir.
 7. İntrakraniyal Basınç Artışı: Dural AV fistüllerinin sebep olduğu kan dolaşımındaki bozukluklar, bazen intrakraniyal basıncın artmasına ve başka semptomlara yol açabilir.

Dural AV fistüller, her hastada aynı belirtileri göstermeyebilir ve bazıları sessiz bir şekilde ilerleyebilir. Belirtiler, lezyonun boyutu, konumu ve etkilediği beyin dokusuna bağlı olarak değişebilir. Dural AV fistüllere sahip olduğundan şüphelenen veya belirtileri olan kişiler, uzman bir nöroloji veya nöroradyoloji uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme ve tanı almalıdır. Tedavi, hastalığın özelliklerine ve hastanın durumuna bağlı olarak belirlenir.

Dural Arteriyovenöz Fistül Tanısı Nasıl Koyulur?

Dural arteriyovenöz fistül (AV fistül) tanısı için çeşitli görüntüleme ve değerlendirme yöntemleri kullanılır. Dural AV fistül şüphesi olan hastalar, uzman bir nöroloji veya nöroradyoloji uzmanına başvurarak detaylı bir değerlendirme yapılmalıdır. Tanı için aşağıdaki yöntemler kullanılır:

 1. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Manyetik rezonans görüntüleme, omurga ve beyin dokusunun detaylı bir görüntüsünü sağlar. Dural AV fistüller, MRG ile görüntülenebilir ve omurganın dura mater tabakasındaki anormal bağlantıları gösterir.
 2. Manyetik Rezonans Anjiyografi (MRA): Manyetik rezonans anjiyografi, beyin ve omurga damarlarının görüntülenmesini sağlayan bir görüntüleme yöntemidir. Dural AV fistüllerin damarların yapısında nasıl göründüğünü belirlemeye yardımcı olabilir.
 3. Dijital Subtraksiyon Anjiyografi (DSA): DSA, beyin ve omurga damarlarını daha ayrıntılı olarak incelemek için yapılan bir anjiyografi türüdür. Bu yöntem, dural AV fistüllerin damar sistemindeki anormal bağlantıları ve kan akışını net bir şekilde gösterir.
 4. Bilgisayarlı Tomografi (BT): Bilgisayarlı tomografi, omurga ve beyin dokusunun kesitsel görüntülerini elde etmek için kullanılan bir radyolojik görüntüleme yöntemidir. Dural AV fistüllerin tanısında, omurilik ve beyin dokusunun yapısında meydana gelebilecek değişiklikleri göstermek için kullanılabilir.
 5. Dural Punc: Dural AV fistüllerin tanısında, dural punc adı verilen invaziv bir prosedür de kullanılabilir. Bu yöntemde, beyin omurilik sıvısı içeren bir kontrast madde omurilik bölgesine enjekte edilir ve ardından radyografiler veya görüntüleme yöntemleri ile anormal kan akışı izlenebilir.

Dural AV fistül tanısı, genellikle bir veya daha fazla görüntüleme yöntemi kullanılarak konulur. Bu tanı yöntemleri, hastanın belirti ve semptomlarına göre belirlenir ve dural AV fistülün doğru bir şekilde teşhis edilmesini sağlar. Tanı, uygun tedavi planlaması ve hastanın yönetimi açısından önemlidir. Bu nedenle, dural AV fistül şüphesi olan hastaların uzman bir sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesi ve uygun tanı yöntemlerinin uygulanması önemlidir.

Dural Arteriyovenöz Fistüller Nasıl Tedavi Edilir?

Dural arteriyovenöz fistüller (AV fistüller), belirtiler ve tıbbi duruma bağlı olarak farklı tedavi seçenekleri gerektirebilir. Dural AV fistüllerin tedavisi, hastanın semptomları, tümörün büyüklüğü, konumu ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak özelleştirilir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

 1. Gözlem ve İzlem: Küçük boyutlu ve belirti vermeyen dural AV fistüllerin bazıları sadece gözlem ve düzenli takip ile izlenebilir. Bu tür fistüller, yaşam kalitesini olumsuz etkilemedikleri sürece aktif tedavi gerektirmeyebilir.
 2. Cerrahi: Dural AV fistüllerin bazıları cerrahi olarak tedavi edilebilir. Cerrahi müdahale, fistülün tamamen çıkarılması veya tıkanması amacıyla yapılır. Cerrahi işlem, dural AV fistülünün yerleşim yerine, hastanın durumuna ve uzmanın değerlendirmesine bağlı olarak açık cerrahi veya endoskopik yöntemlerle gerçekleştirilebilir.
 3. Endovasküler Girişimler: Dural AV fistüllerin tedavisinde endovasküler girişimler sıkça tercih edilen yöntemlerdir. Bu yöntemlerde, damarlara küçük kateterler yerleştirilerek anormal bağlantıların tıkanması veya kapatılması sağlanır. Embolizasyon adı verilen bu girişimler, genellikle cerrahi işlem olmaksızın yapılabilir.
 4. Radyoterapi: Bazı durumlarda, dural AV fistüllerin radyoterapi ile tedavisi de düşünülebilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak anormal damarların küçülmesini ve kapanmasını hedefler.

Tedavi seçeneği, dural AV fistülünün türü, boyutu, konumu ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi planlanırken, hastanın yaşam kalitesi ve fonksiyonel durumu da göz önünde bulundurulur. Tedavi sonrası düzenli takip kontrolleri ve hastalığın izlenmesi, hastanın sağlık durumunun takibi ve olası nükslerin tespit edilmesine yardımcı olur. Dural AV fistüller, uzman bir nöroloji veya nöroradyoloji ekibi tarafından değerlendirilmeli ve uygun tedavi planı oluşturulmalıdır. Hastanın durumuna en uygun tedavi seçeneği, uzman bir sağlık ekibi tarafından belirlenmelidir.

Dural Arteriyovenöz Fistül Cerrahi Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dural arteriyovenöz fistüllerin cerrahi tedavi yöntemleri, tümörün tipine, boyutuna, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak değişebilir. Dural AV fistülünün yerleşim yerine ve hastanın durumuna göre cerrahi müdahaleler şunlar olabilir:

 1. Mikrocerrahi: Dural AV fistüllerin bazıları açık mikrocerrahi yöntemlerle tedavi edilebilir. Bu işlem, beyin zarlarındaki anormal bağlantıların cerrahi olarak çıkarılmasını ve onarılmasını içerir. Ameliyat sırasında mikroskop kullanılarak hassas bir şekilde işlem gerçekleştirilir.
 2. Endoskopik Cerrahi: Bazı dural AV fistüller, endoskopik yöntemlerle de tedavi edilebilir. Endoskopik cerrahi, küçük kesiler yaparak endoskop adı verilen ince bir kamera ve aletler yardımıyla işlem gerçekleştirme tekniğidir.
 3. Kraniyotomi: Dural AV fistülünün yerleşim yerine bağlı olarak, kraniyotomi adı verilen açık beyin cerrahisi gerekebilir. Kraniyotomi, beyin zarlarına erişmek için kafatasının bir kısmının açılmasıdır.

Hangi cerrahi yönteminin kullanılacağı, hastanın durumu ve dural AV fistülünün özelliklerine bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahale sırasında, dural AV fistülünün tamamen çıkarılması veya tıkanması, normal kan akışının yeniden sağlanması ve komplikasyonların önlenmesi amaçlanır. Cerrahi tedavi planlaması uzman bir nöroloji veya nöroşirurji ekibi tarafından yapılmalıdır ve hastanın sağlık durumu göz önünde bulundurularak en uygun yöntem seçilmelidir.