Ependimoma, beyin ve omurilikte ortaya çıkabilen nadir görülen bir tümör türüdür. Bu tümörler, ependimal hücrelerden köken alır ve merkezi sinir sisteminin ventriküllerinde veya omurilik kanalında oluşabilir. Ependim hücreleri, beyin ventriküllerinin iç yüzeyinde ve omurilik kanalında sıvı salgılayan hücrelerdir. Ependimomalarda cinsiyete göre görülme sıklığı açısından belirgin bir farklılık yoktur. Ependimomalar, çoğunlukla çocukluk döneminde ve gençlerde daha sık görülür. Bu tümörlerin başlıca iki yaş grubunda daha yaygın olduğu bilinmektedir:

 1. Çocukluk dönemi: Ependimomlar çocukluk döneminde, özellikle de 3 yaşın altındaki çocuklarda ve gençlerde daha sık görülür. Çocukluk çağında beyin ve omurilik dokusu hızla gelişirken, bu tür tümörlerin oluşma olasılığı da artar.
 2. Gençler: Ependimomlar, genç yetişkinlerde ve gençlerde de gözlemlenebilir. Bu yaş grubunda da görülme sıklığı yüksektir.

Her ne kadar çocukluk ve gençlik döneminde daha sık rastlansa da, ependimomlar yaşla birlikte ortaya çıkabilir ve erişkinlerde de görülebilir. Yani, yaşamın herhangi bir döneminde ependimomlar oluşma potansiyeline sahiptir. Ependimomların nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörlerin ve çevresel etmenlerin rol oynayabileceği düşünülmektedir. Ancak çoğu ependimom rastlantısal olarak ortaya çıkar ve önceden bir risk faktörü tespit etmek zor olabilir. Ependimomalar, iyi huylu (iyi diferansiye) veya kötü huylu (kötü diferansiye) olabilirler. Genellikle iyi huylu ependimomalar daha yavaş büyürken, kötü huylu olanlar daha hızlı büyüme ve yayılma eğilimindedirler.

Ependimomalar, histolojik özelliklerine ve yerlerine göre çeşitli alt tiplere ayrılabilir. İşte ependimoma çeşitlerinden bazıları:

 1. Subependimoma: Bu, ventrikül sistemindeki subependimal bölgeden köken alan yavaş büyüyen iyi huylu bir ependimoma türüdür.
 2. Myxopapillary Ependymoma: Bu tür genellikle omurilik kanalının alt kısmında bulunur ve iyi huylu bir eğilime sahiptir. Myxopapillary ependimoma, karakteristik jelleşmiş ve kistik yapılar içerir.
 3. Ependimomalar (Orta hücreli ependimomalar): En sık görülen ependimoma türüdür ve beyin ventriküllerinde veya omurilik kanalında ortaya çıkabilir. İyileştirme olasılıkları, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve derecesine bağlıdır.
 4. Anaplastik Ependimoma: Bu, kötü huylu bir ependimoma alt tipidir ve daha hızlı büyüme ve agresif davranış sergiler.

Ependimoma Belirtileri Nelerdir?

Ependimoma, beyin ve omurilikte ortaya çıkabilen bir tümör türüdür. Belirtiler, tümörün yerine ve büyüklüğüne bağlı olarak değişebilir. Aşağıda ependimoma belirtilerinin bazıları verilmiştir:

 1. Baş Ağrısı: Ependimomalar, beyin ventriküllerinde veya omurilik kanalında basınç oluşturarak baş ağrılarına neden olabilir. Özellikle sabahları artan şiddette baş ağrıları sıkça görülen belirtilerdendir.
 2. Bulantı ve Kusma: Baş ağrısının yanı sıra, beyin ventriküllerinin tıkanması veya sıvı dolaşımının bozulması nedeniyle bulantı ve kusma görülebilir. Özellikle sabahları bulantı ve kusma sıkça ortaya çıkabilir.
 1. Denge ve Koordinasyon Bozuklukları: Ependimoma, omurilik kanalında bulunduğunda veya beyin sapı gibi önemli bölgeleri etkilediğinde denge ve koordinasyon problemleri ortaya çıkabilir. Yürüme güçlüğü, denge kaybı ve düşme eğilimi olabilir.
 2. Kas Güçsüzlüğü ve Uyuşma: Tümör, omurilik üzerinde baskı yaparsa, vücudunuzun çeşitli bölgelerinde kas güçsüzlüğü veya uyuşma hissedebilirsiniz.
 3. İdrar ve Bağırsak Kontrolünde Zorluk: Ependimoma, omurilik kanalında bulunduğunda, idrar veya bağırsak kontrolünde zorluklar ortaya çıkabilir. İdrar kaçırma veya idrar yapma güçlüğü görülebilir.
 4. Sara Nöbetleri: Ependimomalar bazen nöbetlere neden olabilir.
 5. Yorgunluk ve Halsizlik: Tümörün büyüklüğüne ve etkilediği beyin bölgelerine bağlı olarak, yorgunluk ve halsizlik hissedebilirsiniz.

Ependimomalar, belirtileri diğer hastalıkların belirtileriyle benzerlik gösterebilir, bu nedenle doğru bir teşhis için bir nöroloji uzmanına başvurmak önemlidir. Eğer yukarıdaki belirtilerden herhangi biri veya birkaçı sizde veya bir yakınınızda gözlemleniyorsa, bir sağlık uzmanına danışarak detaylı bir değerlendirme yapılması önerilir. Erken tanı, tedavi ve takip, ependimoma tedavisi açısından önemlidir.

Ependimomalarda Tanı Nasıl Koyulur?

Ependimoma tanısı koymak için genellikle şu adımlar izlenir

 1. Hasta Öyküsü ve Fizik Muayene: Hastanın şikayetlerini ve belirtilerini anlamak için detaylı bir hastane öyküsü alınır. Bu aşamada, baş ağrısı, kusma, denge bozukluğu, güçsüzlük gibi semptomlara odaklanılır. Ardından, nörolojik muayene yapılır ve beyin ve sinir sistemi fonksiyonları değerlendirilir.
 1. Görüntüleme Testleri: Ependimoma şüphesi olan hastalarda genellikle manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) taraması gibi görüntüleme testleri yapılır. Bu testlerle beyin veya omurilikte oluşan tümörün boyutu, konumu ve özellikleri değerlendirilir.
 2. Biopsi ve Patoloji Değerlendirmesi: Görüntüleme sonuçları ependimoma şüphesini doğrularsa veya belirsizlik varsa, genellikle tümörün doğrulanması için bir biyopsi yapılır. Biyopsi, tümörden doku örneği almak için cerrahi bir işlem veya ince bir iğne kullanılarak yapılabilir. Alınan doku örneği patolog tarafından incelenir ve ependimoma teşhisi konulup konulmadığı belirlenir. Ayrıca, eğer ependimoma tanısı doğrulanırsa, tümörün derecesi (iyi huylu veya kötü huylu) ve alt tipi belirlenir.

        Tanı, yukarıdaki adımların bir kombinasyonuyla elde edilir. Eğer ependimoma teşhisi konulursa, hastanın durumuna ve tümörün özelliklerine göre uygun tedavi planı oluşturulur. Bu süreçte, uzman bir nöroloji ekibi tarafından değerlendirme ve tedavi süreci yürütülür. Erken tanı, ependimoma tedavisinde başarı şansını artırabilir ve hastanın prognozunu olumlu yönde etkileyebilir.Beyin Omurilik Sıvısı Analizi: Ependimoma beyin ventriküllerinde veya omurilik kanalında bulunabilir. Bu nedenle, hastalarda bazen beyin omurilik sıvısı analizi de yapılır. Beyin omurilik sıvısının örneklenmesi, tümör hücreleri veya diğer patolojik özelliklerin tespit edilmesine yardımcı olabilir.

Ependimomalar Nasıl Tedavi Edilir?

Ependimomaların tedavisi, tümörün yerine, boyutuna, derecesine ve hastanın genel sağlık durumuna göre değişebilir. Genellikle ependimoma tedavisi, cerrahi müdahale, radyoterapi ve bazı durumlarda kemoterapi gibi yöntemlerin bir kombinasyonunu içerir. Tedavi planı, hastalığın özelliklerine ve hastanın ihtiyaçlarına göre bireyselleştirilir. İşte ependimoma tedavisinde kullanılan temel yöntemler:

 1. Cerrahi Müdahale: Ependimomanın mikrocerrahi olarak çıkarılması için cerrahi operasyon genellikle ilk tedavi adımıdır. Cerrahi, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını amaçlar. Ancak, tümörün yerleşim yeri veya bazı nörolojik yapılarla olan yakınlığı nedeniyle bazen tamamen çıkarılamayabilir. Cerrahi işlem sırasında tümör dokusu alınarak patoloji incelemesi yapılır.
 2. Radyoterapi: Cerrahi sonrasında veya cerrahiye uygun olmayan durumlarda radyoterapi (ışın tedavisi) uygulanabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerini hedef almayı ve öldürmeyi amaçlar. Radyoterapi, ependimomaların kontrolü ve tekrarlamasını önlemede etkili olabilir.
 3. Kemoterapi: Bazı ependimoma vakalarında kemoterapi de tedavi planına dahil edilebilir. Kemoterapi, ilaçlar kullanarak kanser hücrelerini yok etmeyi veya büyümelerini durdurmayı hedefler. Kemoterapi, radyoterapi ile birlikte kullanılabileceği gibi, cerrahi öncesi veya sonrasında da kullanılabilir.
 4. Syber Knife ve Stereotaktik Radyocerrahi: Syber Knife veya stereotaktik radyocerrahi, odaklı ve yüksek dozda radyasyon kullanarak tümörü tedavi etmek için kullanılabilir. Bu yöntemler, cerrahi müdahaleye uygun olmayan durumlarda veya cerrahi sonrası ek tedavi olarak tercih edilebilir.

Tedavi planı, hastanın durumuna ve tümörün özelliklerine göre belirlenir. Tedavi genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve nöroloji uzmanları, radyoterapistler, onkologlar ve cerrahlar gibi farklı uzmanların bir araya gelerek oluşturduğu bir ekibin işbirliğiyle yürütülür. Erken tanı, doğru tedavi planlaması ve düzenli takip, ependimoma tedavisinin başarısını artırmaya yardımcı olabilir.