Omurilik tümörü, omuriliği veya omurilik zarlarını etkileyen anormal hücrelerin birikmesiyle oluşan kitlesel bir büyümedir. Omurilik tümörleri, omuriliğin içinde (intramedüller) veya omurilik dışında (ekstramedüller) gelişebilir. Ayrıca, tümörler omurilik zarlarına (menenjit) veya omurilik kanalında yer alan sinir köklerine de (omurilik kanalı tümörleri) yerleşebilir. Omurilik tümörleri iyi huylu (benign) veya kötü huylu (malign) olabilir. İyi huylu omurilik tümörleri, genellikle yavaş büyüyen ve kanserli değillerdir. Kötü huylu omurilik tümörleri ise hızlı bir şekilde büyüyebilir ve çevre dokulara yayılabilir. Kötü huylu omurilik tümörleri kanser olarak da adlandırılır.

Omurilik tümörlerinin nedeni tam olarak bilinmemektedir, ancak bazı durumlarda genetik faktörler veya radyasyon maruziyeti gibi risk faktörleri ile ilişkilendirilmiştir. Omurilik tümörleri, başka bir yerden vücutta başlayıp omurilik bölgesine yayılan (metastatik) tümörler de olabilir. Bu tür tümörler, temel kanser türünün omurilikteki sıçraması / yayılımıdır.

Omurilik tümörleri, omurilik bölgesine baskı yaparak sinirleri sıkıştırabilir ve nörolojik semptomlara neden olabilir. Semptomlar, tümörün boyutuna, konumuna ve omurilik etkilenen sinir köklerine bağlı olarak değişebilir.

Omurilik Tümörlerinin Belirtileri Nelerdir?

Omurilik tümörleri, omurilik bölgesine baskı yaparak ve sinir köklerini etkileyerek çeşitli semptomlara neden olabilir. Semptomlar, tümörün boyutuna, konumuna ve omurilikte etkilenen sinirlerin fonksiyonlarına bağlı olarak değişebilir. İşte omurilik tümörlerinin yaygın belirtileri:

 1. Ağrı: Omurilik tümörleri, omuriliği etkileyen sinirleri sıkıştırarak veya tahriş ederek bel, boyun veya sırt bölgesinde ağrıya neden olabilir. Ağrı, sürekli veya aralıklı olarak hissedilebilir ve hareketle veya istirahatle değişebilir.
 2. Uyuşma ve Karıncalanma: Omurilik tümörleri, omurilikteki sinirleri etkileyerek ellerde, ayaklarda veya başka bölgelerde uyuşma ve karıncalanma hissine yol açabilir.
 3. Kas Güçsüzlüğü: Omurilik tümörleri, omuriliği etkileyen sinirleri sıkıştırarak veya hasar vererek kas gücünü azaltabilir. Bu, yürüme güçlüğü, düşme eğilimi veya günlük aktiviteleri yerine getirmede zorluk yaşanmasına neden olabilir.
 4. Hareket Koordinasyonu Bozukluğu: Omurilik tümörleri, omuriliği etkileyen sinirleri bozarak vücut hareketlerinin koordinasyonunu etkileyebilir. Bu durumda kişi dengeyi sağlamakta zorlanabilir ve yürürken veya diğer hareketleri gerçekleştirirken dengesizlik yaşayabilir.
 5. İdrar veya Bağırsak Kontrolünün Kaybı: Omurilik tümörleri, omurilikteki sinirleri etkileyerek idrar yapma veya bağırsak hareketlerini kontrol etmekte güçlük yaşanmasına neden olabilir. İdrar kaçırma veya bağırsak kontrolünün kaybı görülebilir.
 6. Bacaklarda Zayıflık veya Felç: Omurilik tümörleri omurilikteki sinirleri etkileyerek bacaklarda zayıflığa veya felce neden olabilir. Bu durumda kişi ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çekebilir.

Omurilik tümörleri, sinir sistemini etkileyen ciddi bir durumdur ve semptomları ihmal edilmemelidir. Belirtileri fark eden kişilerin bir nöroloğa veya beyin ve sinir cerrahına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırmaları önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, omurilik tümörlerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynar.

Omurilik Tümörlerinin Tanısı Nasıl Koyulur?

Omurilik tümörlerinin tanısı için bir dizi değerlendirme ve görüntüleme yöntemi kullanılır. Tanı süreci, hastanın semptomlarına, fizik muayenesine, radyolojik görüntüleme ve laboratuvar testlerine dayanır. Omurilik tümörlerinin tanısı şu yöntemlerle konabilir:

 1. Hasta Öyküsü ve Fizik Muayene: Hastanın semptomlarını ve sağlık geçmişini anlamak için bir nörolog veya beyin ve sinir cerrahı, hastanın öyküsünü alır ve fizik muayene yapar. Bu, tümörün olası varlığına veya diğer olası nedenlere işaret edebilecek belirtileri ve bulguları değerlendirmeye yardımcı olabilir.
 2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, omuriliği ve çevreleyen dokuları ayrıntılı olarak görüntüleyen yaygın bir görüntüleme yöntemidir. MRG, omurilik tümörlerini tespit etmeye, tümörün boyutunu ve konumunu belirlemeye yardımcı olur.
 3. Bilgisayarlı Tomografi (BT): BT taraması, omurga kemiklerini daha iyi görmeye ve bazı tümörleri tespit etmeye yardımcı olabilir. BT, bazı durumlarda MRG ile birlikte kullanılabilir.
 1. Beyin Omurilik Sıvısı (BOS) Testi: Omurilik tümörlerinin tanısı bazen BOS testi ile teyit edilebilir. BOS testi, omurilik ve beyin dokusundan alınan sıvının laboratuvar incelemesidir. Tümör hücreleri veya diğer belirteçler BOS’ta tespit edilebilir.
 2. Biyopsi: Görüntüleme testlerinin sonuçlarına göre, tümörün doğasını belirlemek için bir biyopsi yapılabilir. Biyopsi, şüpheli doku veya hücrelerin alınması ve laboratuvar incelemesi için kullanılır. Biyopsi, tümörün iyi huylu veya kötü huylu olduğunu ve kanserli olup olmadığını belirlemeye yardımcı olur.

Omurilik tümörlerinin tanısı, yukarıdaki yöntemlerin birlikte kullanılmasıyla konur. Tanı süreci, hastanın semptomlarına ve radyolojik görüntüleme sonuçlarına dayanarak dikkatli bir şekilde yapılır. Omurilik tümörü şüphesi olan hastaların bir nörolog veya beyin ve sinir cerrahına başvurarak detaylı bir değerlendirme yaptırmaları önemlidir. Erken tanı, uygun tedavi planının belirlenmesi ve hastalığın yönetilmesi açısından büyük öneme sahiptir.

Omurilik Tümörleri Nasıl Tedavi Edilir?

Omurilik tümörlerinin tedavisi, tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Tedavi planı, bir multidisipliner ekibin değerlendirmesiyle belirlenir ve genellikle cerrahi müdahale, radyoterapi ve/veya kemoterapi gibi yöntemlerin bir kombinasyonunu içerebilir. İşte omurilik tümörlerinin tedavi seçenekleri:

 1. Cerrahi Müdahale: Omurilik tümörlerinin tedavisinde cerrahi müdahale, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılması veya tümörün boyutunun azaltılması amacıyla yapılır. Cerrahi müdahale, omuriliğin sıkıştırılan sinirlerini rahatlatır ve semptomları hafifletebilir. Omurilik tümörlerinde uygulanan ameliyat yöntemleri, tümörün büyüklüğüne, konumuna ve omuriliğe olan etkisine bağlı olarak değişebilir. Ameliyat, tümörün tamamen çıkarılması veya tümörün boyutunun azaltılması amacıyla gerçekleştirilir. İşte omurilik tümörlerinde uygulanan bazı ameliyat yöntemleri:
 1. Tümör Rezeksiyonu (Eksizyon): Tümör rezeksiyonu, omuriliğe zarar vermeden mümkün olduğunca tümörün tamamen çıkarılması işlemidir. Cerrah, tümörün sınırlarını dikkatlice takip ederek tümörü omuriliğe zarar vermeden çıkarmaya çalışır. Bu, iyi huylu tümörler ve bazı kötü huylu tümörler için tercih edilen bir tedavi yöntemidir.
 2. Tümör Debulking: Eğer tümörün tamamen çıkarılması riskliyse veya mümkün değilse, cerrah tümörü büyük bir kısmını çıkarmaya çalışır. Tümör debulking, tümör boyutunu azaltarak omuriliğe ve sinir köklerine olan baskıyı azaltmaya yardımcı olabilir.
 3. Rekonstrüksiyon: Omurilik tümörlerinin neden olduğu omurga deformitelerini düzeltmek için distraksiyon (uzatma) ve rekonstrüksiyon cerrahisi kullanılabilir. Bu yöntemle, omurga doğal hizasına getirilir ve sabitlenir.
 4. Laminektomi: Laminektomi, omuriliği çevreleyen kemik yapıların (lamina) kısmi veya tamamen çıkarılması işlemidir. Bu, omuriliğe baskı yapan tümörlü dokuyu çıkarmak için kullanılabilir.
 5. Spinal Stabilizasyon: Omurilik tümörleri, omurga yapısını zayıflatarak kırıklara veya instabiliteye neden olabilir. Spinal stabilizasyon cerrahisi, omurgayı güçlendirmeyi ve stabilizasyonu sağlamayı amaçlar.

Omurilik tümörlerinin cerrahi tedavisi, tümörün türü, büyüklüğü ve konumuna bağlı olarak belirlenir. Cerrahi müdahale için uygun adaylar, bir multidisipliner ekibin değerlendirmesiyle belirlenir ve hastanın genel sağlık durumu, yaşam kalitesi ve tedavi beklentileri göz önünde bulundurulur. Ameliyatın amacı, omuriliği sıkıştıran tümörü çıkarmak, semptomları hafifletmek ve omurilik fonksiyonlarını korumaktır.

Omurilik tümörlerinde ameliyat dışı tedavi yöntemleri, cerrahi müdahale uygun olmayan veya cerrahi riski yüksek olan hastalarda veya ameliyatla tam çıkarılsa da nüksedeceği bilinen tümör türlerinde tercih edilir. Bu tedavi yöntemleri, tümörün türüne, büyüklüğüne, konumuna ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. İşte omurilik tümörlerinde ameliyat dışı tedavi yöntemlerinden bazıları:

 1. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerini yok etmeyi veya büyümesini durdurmayı hedefleyen bir tedavi yöntemidir. Radyoterapi, omuriliği çevreleyen tümörlerin küçülmesine veya kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir. Ameliyat sonrası tümörün tekrarlamasını önlemek için de kullanılabilir.
 2. Stereotaktik Radyocerrahi: Stereotaktik radyocerrahi, yüksek dozda ışınların hassas bir şekilde tümöre odaklanmasını sağlayan bir radyoterapi yöntemidir. Bu yöntem, cerrahi müdahale olmadan tümörü hedefleyebilir ve etkili bir tedavi seçeneği olabilir.
 3. Kemoterapi: Kemoterapi, ilaçlar kullanılarak kanser hücrelerinin yok edilmesini veya büyümesinin durdurulmasını hedefler. Omurilik tümörlerinde kemoterapi, sistemik olarak tüm vücuda etki eden ilaçlarla uygulanabilir.
 4. İmmünoterapi: İmmünoterapi, hastanın bağışıklık sisteminin tümöre saldırmasını teşvik eden bir tedavi yöntemidir. Bu tedavi, bazı tümör türlerinde ve belirli hastalarda kullanılabilir.
 5. Hormon Tedavisi: Hormon tedavisi, hormonların tümör büyümesini desteklediği bazı hormon reseptör pozitif tümörler için kullanılabilir.
 6. Palyatif Bakım: Omurilik tümörleri ilerlemiş evrede olabilir ve ağrı, zayıflama ve diğer semptomlarla ilişkilidir. Palyatif bakım, hastaların semptomlarını hafifletmek, yaşam kalitesini artırmak ve rahat bir şekilde yaşamalarına yardımcı olmak için kullanılır.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

Omurilik tümörü ameliyatı sonrası, hastaların iyileşme süreci ve yaşam kalitesini optimize etmek için dikkat etmeleri gereken bazı önemli noktalar vardır. İşte omurilik tümörü ameliyatı sonrasında dikkat edilmesi gerekenler:

Ameliyat Sonrası İzleme ve Kontroller: Ameliyat sonrası düzenli takip ve kontrol randevularına katılmak önemlidir. Bu kontroller, doktorun ameliyat sonrası ilerlemeyi değerlendirmesine ve olası komplikasyonları erken teşhis etmesine yardımcı olur.

 1. Düzenli Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Ameliyat sonrası fizyoterapi ve rehabilitasyon programına katılmak, kas gücünü geri kazanmaya ve hareket kabiliyetini artırmaya yardımcı olur. Fizyoterapi, omurganın stabilitesini desteklemek için önemlidir.
 2. İstirahat ve Aktivite Düzeyi: Ameliyat sonrası belirli bir süre dinlenme ve istirahat etmek önemlidir. Cerrahi müdahalenin ardından doktorun önerdiği şekilde hareket etmek ve aktivite düzeyini artırmak, iyileşme sürecine katkıda bulunur.
 3. Düzenli Egzersiz: Doktorunuzun onayladığı egzersizleri düzenli olarak yapmak, kas gücünü artırabilir ve omurga sağlığını destekleyebilir. Ancak, egzersizleri aşırıya kaçmadan ve doktorunuzun önerilerine uygun şekilde yapmak önemlidir.
 4. İlaç ve Diğer Tedaviler: Ameliyat sonrası verilen ilaçları düzenli olarak kullanmak ve diğer tedavi yöntemlerini doktorunuzun talimatlarına uygun şekilde uygulamak önemlidir.
 5. Beslenme: Sağlıklı ve dengeli beslenmeye özen göstermek, iyileşme sürecini destekler ve vücuttaki güç ve enerji düzeyini korur.
 6. Sigara ve Alkol: Sigara içmek ve aşırı alkol tüketmek, iyileşme sürecini olumsuz etkileyebilir ve komplikasyon riskini artırabilir. Bu nedenle, ameliyat sonrasında sigarayı bırakmak ve alkol tüketimini sınırlamak önemlidir.
 7. Semptomların İzlenmesi: Ameliyat sonrasında oluşabilecek yeni semptomları veya mevcut semptomların değişimini izlemek ve doktorunuza bildirmek önemlidir.

Ameliyat sonrası dikkat edilmesi gerekenler, hastanın bireysel durumuna göre değişebilir. Ameliyat sonrasında doktorunuzun önerilerine uymak ve düzenli olarak takip edilmek, başarılı bir iyileşme süreci için önemlidir. Ayrıca, ameliyat öncesi ve sonrasında tüm sorularınızı ve endişelerinizi doktorunuzla paylaşmak da önemlidir.