Epilepsi, tekrarlayan nöbetlerin, ani beyin elektrik aktivitesindeki anormal değişikliklerle ilişkili olduğu bir nörolojik bozukluktur. Nöbetler, beynin normal elektriksel aktivitesinde geçici ve ani bir bozulma sonucu ortaya çıkar. Bu anormal elektriksel boşalmalar, beyin hücrelerinin normal iletişimini etkileyerek farklı semptomlar ve davranış değişiklikleri meydana getirir. Epilepsi bir hastalık değildir, aksine bir grup hastalık ve sendromlar altında toplanan bir dizi nörolojik durumu ifade eder. Epilepsi, her yaşta ve her cinsiyette görülebilir ve herkesi etkileyebilir, ancak genellikle çocukluk döneminde veya yaşlılıkta başlar.

Epilepsi nöbetleri, hastalığın tipine ve etkilediği beyin bölgelerine bağlı olarak farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Bazı nöbetler hafif olabilirken, diğerleri şiddetli ve rahatsız edici olabilir. Epilepsi nöbetleri üç ana kategoride incelenir:

Epilepsi tipleri nelerdir?

Epilepsi, birçok farklı türde nöbetleri içeren geniş bir spektrumdan oluşur. Epilepsi tipleri, nöbetlerin özelliklerine ve beyin aktivitesinin nasıl etkilendiğine bağlı olarak sınıflandırılır. Epilepsi tipleri, aşağıda açıklanan temel kategorilere ayrılabilir:

 1. Parsiyel (Kısmi) Nöbetler: Parsiyel nöbetler, beyinde belirli bir bölgede başlar ve bu bölgeyi etkileyen semptomlarla karakterizedir. Parsiyel nöbetler iki alt kategoriye ayrılır:

   – Basit Parsiyel Nöbetler: Bilinç düzeyinde değişiklik olmaksızın gerçekleşir. Hissizlik, karıncalanma, görsel veya işitsel halüsinasyonlar gibi semptomlar olabilir.

   – Kompleks Parsiyel Nöbetler: Bilinç değişiklikleri yaşanır ve kişi nöbetin farkında olmayabilir. Otomatizm adı verilen tekrarlayan ve otomatik davranışlar sergileyebilirler.

 1. Jeneralize (Genel) Nöbetler: Jeneralize nöbetler, beyindeki birçok bölgeyi etkileyen nöbetlerdir ve genellikle bilinç kaybı ile ilişkilidir. Jeneralize nöbetler altında da farklı tipler vardır:

   – Absans Nöbetleri: Kısa süreli bilinç kaybı ile karakterizedir ve genellikle çocukluk çağında görülür.

   – Miyoklonik Nöbetler: Ani kas seğirmeleri veya sarsıntılarla karakterizedir.

   – Klonik Nöbetler: Ritmik kas kasılmaları ile belirgin nöbetlerdir.

   – Tonik Nöbetler: Uzun süreli kas sertleşmeleri ile karakterizedir.

   – Jeneralize Tonic-Klonik (Grand Mal) Nöbetler: Nöbetin başlangıcında bilinç kaybı ve ardından vücutta kasılma ve konvülsiyonlar görülür.

 1. Bilinç Kaybı Olmayan Nöbetler: Bilinç kaybı yaşanmadan meydana gelen nöbetlerdir ve kişi çoğunlukla farkındalığını korur. Bu tür nöbetlere psikojenik nöbetler de dahildir.

Epilepsi tipleri, farklı semptomlar ve klinik özelliklerle kendini gösterebilir. Her epilepsi vakası, hastanın belirtilerine ve nöbetlerine göre özelleştirilmiş bir şekilde ele alınmalı ve tedavi edilmelidir. Tanı ve tedavi süreci için bir nöroloji uzmanı tarafından değerlendirilmek önemlidir.

Epilepsi Belirtileri Nelerdir?

Epilepsi belirtileri, nöbet türüne ve etkilenen beyin bölgelerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Epilepsi, her kişide farklı semptomlarla ortaya çıkabilir. Ancak, epilepsi nöbetlerinin bazı yaygın belirtileri şunlardır:

 1. Bilinç Değişiklikleri: Nöbet sırasında kişi bilinç kaybı yaşayabilir veya farkındalığında değişiklikler olabilir. Bazı nöbet türlerinde kişi nöbetin gerçekleştiğinin farkına varmayabilir ve çevresinde olanlardan habersiz olabilir.
 2. Konvülsiyonlar: Jeneralize nöbetlerde, vücutta ani ve ritmik kas kasılmaları (konvülsiyonlar) olabilir. Bu kasılmalar genellikle kişinin bilincini kaybetmesiyle birlikte meydana gelir.
 1. Hissizlik ve Karıncalanma: Parsiyel nöbetlerde, vücutta belirli bir bölgede (örneğin kol, bacak, yüz) hissizlik, karıncalanma veya uyuşma hissi oluşabilir.
 2. Hareketlerde Anormallikler: Jeneralize veya parsiyel nöbetlerde, kişinin bilincinin açık olduğu durumlarda bile istemsiz ve anormal hareketler ortaya çıkabilir.
 3. Hallüsinasyonlar: Bazı parsiyel nöbet türleri, görsel, işitsel veya kokusal gibi duyusal hallüsinasyonlara neden olabilir.
 4. Ağızda Köpürme: Bazı nöbetlerde, ağızda köpüklenme veya tükürük salgısında artış görülebilir.
 5. Göz Devirmeleri: Gözlerde istemsiz dönme veya göz kapağı titremesi gibi göz hareketlerinde değişiklikler olabilir.
 6. İdrar veya Dışkı Kaçırma: Jeneralize nöbetlerde, kasların kontrolünün kaybedilmesi nedeniyle idrar veya dışkı kaçırma olabilir.

Epilepsi nöbetlerinin süresi ve şiddeti değişkenlik gösterebilir. Bazı nöbetler sadece birkaç saniye sürebilirken, diğerleri birkaç dakika veya daha uzun sürebilir. Epilepsi belirtileri herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir ve genellikle tekrarlayıcıdır. Eğer epilepsi şüphesi varsa, bir nöroloji uzmanına danışmak ve gerekli incelemelerin yapılması önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi, nöbetlerin kontrol altına alınmasına ve kişinin yaşam kalitesini arttırmaya yardımcı olabilir.

Epilepsi Tanısı Nasıl Koyulur?

Epilepsi tanısı, genellikle bir nörolog veya nöroloji uzmanı tarafından gerçekleştirilen kapsamlı bir değerlendirme ve testlerin uygulanmasıyla konulur. Epilepsi tanısı koymak için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Hastanın Hikayesi ve Semptomların Değerlendirilmesi: Hastanın ve varsa yakınlarının sağladığı bilgilerle, semptomların detaylı bir şekilde değerlendirilmesi yapılır. Nöbetlerin sıklığı, süresi, nasıl başladığı, semptomlarının neler olduğu, nöbetler arasındaki farklılıklar gibi önemli detaylar alınır.
 2. Nörolojik Muayene: Nörolojik muayene, refleksler, kas gücü, duyu testleri, denge ve koordinasyon gibi nörolojik işlevleri değerlendirmeyi içerir. Muayene sırasında nöbetlere bağlı fiziksel bulgulara veya nörolojik anormalliklere dikkat edilir.
 1. Elektroensefalogram (EEG): EEG, beyin elektrik aktivitesini ölçen bir testtir. Elektrotlar, hastanın kafa derisine yerleştirilir ve beyin elektrik aktivitesini kaydeder. Nöbet dışında dönemlerde de yapılabilen bir EEG ile nöbetler sırasında beyin aktivitesindeki anormallikler tespit edilmeye çalışılır.
 2. Görüntüleme Yöntemleri: Epilepsi nedeniyle beyinde anormalliklerin olup olmadığını tespit etmek için manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve/veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yapılabilir. Bu görüntüleme yöntemleri, beyinde tümörler, kistler, skar dokusu gibi yapısal anormallikleri veya epilepsiye neden olan diğer nörolojik sorunları belirlemeye yardımcı olur.
 3. Klinik Takip veya Nöbet Günlüğü: Hastaların veya yakınlarının, nöbetlerin sıklığını ve özelliklerini kaydetmek için klinik takip veya nöbet günlüğü tutması önemlidir. Bu günlük, nöbet paternini anlamak ve doğru tanı koymak için değerli bilgiler sağlar.

Tüm bu değerlendirmeler ve test sonuçları bir araya getirilerek, bir nörolog veya nöroloji uzmanı epilepsi tanısını koyar. Epilepsi tanısı, hastanın semptomları, EEG sonuçları, görüntüleme sonuçları ve diğer klinik bulguların bir araya gelmesiyle belirlenir. Epilepsi tanısı konulduktan sonra, uygun tedavi planlaması yapılır ve hastanın nöbetlerinin kontrol altına alınması ve yaşam kalitesinin arttırılması için gereken adımlar atılır.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Epilepsi tedavisi, nöbetlerin kontrol altına alınması ve nöbetlerin sıklığının azaltılması amacıyla yapılan bir dizi tedavi yaklaşımını içerir. Epilepsi tedavisinde kullanılan yöntemler, hastanın nöbetlerinin tipine, sıklığına, şiddetine ve genel sağlık durumuna bağlı olarak belirlenir. Epilepsi tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Antiepileptik İlaçlar: Epilepsi tedavisinde en yaygın kullanılan yöntem, antiepileptik ilaçların (epilepsi ilaçları) kullanılmasıdır. Bu ilaçlar, beyindeki anormal elektriksel aktiviteyi kontrol altına alarak ve nöbetlere neden olan paternleri düzenleyerek çalışır. Antiepileptik ilaçlar, düzenli ve düzgün bir şekilde kullanıldığında çoğu epilepsi hastasında nöbetleri kontrol altında tutma ve semptomları azaltma konusunda etkilidir.
 2. Diyet Değişiklikleri: Bazı çocuklarda veya yetişkinlerde, nöbetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olmak için özel bir diyet uygulamak gerekebilir. Ketogenik diyet veya düşük glisemik indeksli diyet gibi özel diyetler, epilepsi tedavisine katkıda bulunabilir.
 1. Cerrahi Tedavi: Epilepsi tedavisinde uygulanan cerrahi yöntemler, ilaçlarla nöbetlerin kontrol altına alınamadığı veya ilaçlara karşı dirençli olan hastalarda düşünülebilir. Cerrahi tedavi, nöbetlerin kaynağı olan beyin alanını etkileyerek nöbetleri azaltmayı veya ortadan kaldırmayı amaçlar. Epilepsi cerrahi tedavi yöntemleri şunlardır:
 2. Lobektomi: Lobektomi, epilepsi nöbetlerinin kaynağı olan beyin lobunun (beynin bir bölgesi) çıkarılmasını içeren bir cerrahi yöntemdir. Temporal lobektomi, en sık uygulanan lobektomi türüdür ve temporal lobun bir bölümü çıkarılır. Bu yöntem, temporal lob epilepsisi olarak adlandırılan nöbetlerin kontrolünde etkili olabilir.
 3. Resektif Cerrahi: Resektif cerrahi, nöbetlerin kaynağı olan anormal beyin dokusunun çıkarılmasını içeren bir cerrahi prosedürdür. Epileptik odak olarak adlandırılan bu anormal doku, cerrahi yöntemlerle uzman bir nöroşirurji ekibi tarafından çıkarılabilir.
 1. Multiplektomi veya Hemisferektomi: Nadiren, nöbetlerin kontrol altına alınmasında etkili olmayan ve bir yarım beyin yaralanması yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen vakalarda, bir hemisferektomi veya beyin yarısının çıkarılması düşünülebilir.
 2. Kortikal Uyarı Yöntemleri: Epileptik odak, beyin dokusunun özel bir bölgesinde yoğunlaşmış olabilir. Kortikal uyarı yöntemleri, bu epileptik odakları tespit etmek ve cerrahi olarak çıkarılmasını planlamak için elektrodlar kullanabilir.
 3. Vagal stimülatör nedir? : Vagal stimülatör, epilepsi nöbetlerinin tedavisinde kullanılan bir cihazdır. Vagus siniri stimülasyonu (VNS), epilepsi hastalarında ilaçlarla nöbetlerin kontrol altına alınamadığı veya ilaçlara dirençli olduğu durumlarda düşünülen bir tedavi yöntemidir
 4. Diğer Tedavi Yöntemleri: Epilepsi tedavisinde, nöbetleri tetikleyen bazı özel durumlar veya nedenler belirlenmişse, bu nedenleri ortadan kaldırmak için uygun tedavi veya önlemler alınabilir.

Epilepsi tedavisi, her hastanın durumuna ve nöbetlerin özelliklerine göre özelleştirilir. Tedavi planlaması, bir nörolog veya nöroloji uzmanı tarafından yapılır ve düzenli takip ile tedaviye uyum önemlidir. Tedavi edilen hastaların çoğu, uygun tedavi ve yönetimle nöbetlerini kontrol altına alarak normal bir yaşam sürebilir. Epilepsi tedavisi ile ilgili kararlar, hasta ve doktor arasında paylaşılan bilgi ve iletişimle alınmalıdır.

Epilepsi cerrahisi, beyin dokusunu korumak ve nöbetlerin kontrol altına alınmasını sağlamak için çok dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Cerrahi, yalnızca ilaç tedavisiyle nöbetler kontrol altına alınamayan ve nöbetlerin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkilediği hastalarda düşünülmelidir. Cerrahi tedavi için karar verme süreci, bir nöroloji uzmanı ve nöroşirurji ekibi tarafından değerlendirilmeli ve hastanın durumu ve tıbbi geçmişi dikkate alınarak planlanmalıdır.