Medulloblastoma, merkezi sinir sisteminin bir tür kanserli tümörüdür. Genellikle çocukluk döneminde görülen ve beyin sapında (medulla oblongata) bulunan küçük bir yapı olan serebellumun alt kısmında gelişir. Serebellum, motor kontrol ve denge gibi önemli işlevleri düzenleyen bir beyin bölgesidir. Medulloblastoma, primer serebellar (beyincik) tümörlerin yaklaşık %20’sini oluşturan en sık görülen malign beyin tümörüdür. Genellikle 3 yaş ile 8 yaş arasındaki çocuklarda daha yaygın olarak görülür, ancak nadir durumlarda yetişkinlerde de ortaya çıkabilir.

Medulloblastoma, hızlı büyüyen bir tümördür ve merkezi sinir sistemi üzerinde baskı yaparak belirtilere neden olabilir. Medulloblastoma, çoğunlukla rastgele oluşan genetik değişikliklerin sonucunda meydana gelir ve kesin nedeni tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak bazı genetik sendromlarla ilişkili olduğu da gösterilmiştir. Bunun yanı sıra, radyasyona maruz kalma veya bazı genetik yatkınlıklara sahip olma gibi risk faktörleri de tespit edilmiştir.

Medulloblastoma Belirtileri Nelerdir?

Medulloblastoma, beyin sapının alt kısmında yer alan serebellumda gelişen bir tümördür. Bu tümör, merkezi sinir sistemi üzerinde baskı yaparak belirtilere neden olur. Medulloblastoma belirtileri, tümörün boyutu, konumu ve hastanın yaşına bağlı olarak değişebilir. İşte medulloblastoma belirtilerinden bazıları:

 1. Baş Ağrısı: Baş ağrısı, medulloblastomanın en yaygın belirtilerinden biridir. Özellikle sabahları daha sık ve şiddetli olabilir. Ağrı, serebellumda bulunan tümörün büyümesiyle ilgili serebrospinal sıvı (beyin omurilik sıvısı) dolaşımında artışa bağlı olarak ortaya çıkabilir.
 2. Kusma: Özellikle sabahları ortaya çıkan şiddetli baş ağrısı nedeniyle kusma görülebilir. Kusma, tümörün serebrospinal sıvının drenajını etkilemesi sonucu oluşabilir.
 3. Denge Kaybı ve Koordinasyon Problemleri: Medulloblastoma, serebellumda bulunduğu için denge kaybı, yürüme güçlüğü, koordinasyon kaybı ve dengesizlik gibi nörolojik belirtilere yol açabilir. Bu belirtiler, çocuklarda özellikle farkedilebilir, çünkü serebellumun gelişimi ve motor kontrolü için önemli bir bölge olması nedeniyle çocukluk döneminde ortaya çıkan bozukluklar daha belirgin olabilir.
 1. Görme Problemleri: Medulloblastomanın büyüklüğüne bağlı olarak, görme problemleri ortaya çıkabilir. Bu, çift görme, görme alanında kayıp veya bulanık görme şeklinde olabilir.
 2. Nistagmus: Nistagmus, gözlerin istemsiz ritmik hareketleri olarak tanımlanır. Medulloblastoma, serebelluma baskı yaparak nistagmusa neden olabilir.
 3. İştah ve Ağırlık Kaybı: Tümörün büyümesi ve baskısı nedeniyle iştah kaybı ve ağırlık kaybı görülebilir.

Eğer medulloblastoma belirtileri fark edilirse, hemen bir sağlık uzmanına başvurulmalı ve uygun değerlendirmelerin yapılmasını sağlanmalıdır. Erken teşhis, medulloblastoma tedavisinin başarı şansını artırabilir ve hastanın yaşam kalitesini iyileştirebilir.

Medulloblastomada Tanı Nasıl Koyulur?

Medulloblastoma tanısı, bir dizi görüntüleme yöntemi ve doku biyopsisine dayalı patolojik incelemelerle konulur. Tanı koymada kullanılan temel yöntemler şunlardır:

 1. Görüntüleme Yöntemleri: Medulloblastomanın tanısında başlıca kullanılan görüntüleme yöntemleri manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve bilgisayarlı tomografi (BT) taramalarıdır. Bu yöntemler, beyin ve beyin sapındaki yapıları detaylı bir şekilde görüntüler ve olası tümörlerin varlığını ortaya çıkarabilir.
 2. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): MRG, yumuşak dokuların ayrıntılı görüntülerini elde etmeye yardımcı olur. Medulloblastoma genellikle serebellumun alt kısmında, beyin sapında yer alır ve MRG, tümörün boyutunu, konumunu ve etkilediği yapıları görselleştirmeye yardımcı olur.
 3. Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması: BT taraması, kemik ve yumuşak dokuların daha ayrıntılı görüntülerini sağlar. Medulloblastomanın varlığını ve serebellum ve beyin sapı ile ilişkisini değerlendirmek için kullanılabilir.
 1. Doku Biyopsisi: Görüntüleme sonuçları, medulloblastoma şüphesi oluşturabilir, ancak kesin tanı için doku biyopsisine ihtiyaç duyulabilir. Doku biyopsisi, medulloblastoma şüphesi olan alandan doku örneklerinin alınması ve patolojik inceleme için laboratuvara gönderilmesi işlemidir. Patoloji uzmanları, alınan doku örneklerini mikroskop altında inceleyerek tümör hücrelerini teyit eder ve medulloblastoma tanısını koyar.

Medulloblastoma tanısı, bir nöroloji uzmanı, radyoloji uzmanı ve patoloji uzmanı tarafından yapılır. Bu süreç, hastanın belirtileri, görüntüleme sonuçları ve doku biyopsisinin patolojik incelemesi dikkate alınarak gerçekleştirilir. Erken teşhis ve tedavi, medulloblastomanın prognozunu ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir.

Medulloblastoma Nasıl Tedavi Edilir?

Medulloblastoma’nın tedavisi, tümörün boyutuna, konumuna, yayılımına ve hastanın yaşına bağlı olarak belirlenir. Tedavi, genellikle multidisipliner bir yaklaşımı içerir ve nöroşirurji, radyasyon onkolojisi ve medikal onkoloji gibi farklı uzmanlar tarafından yönetilir. Medulloblastoma’nın tedavi yöntemleri şunlardır:

 1. Cerrahi Müdahale: Medulloblastoma tedavisinde cerrahi müdahale genellikle ilk aşamada düşünülür. Cerrahi, tümörün mümkün olduğunca eksiksiz olarak çıkarılmasını amaçlar. Medulloblastoma, serebellumun alt kısmında (beyin sapı) yer aldığı için, cerrahi müdahale oldukça hassas ve karmaşık bir işlemdir İşte medulloblastomada uygulanan bazı cerrahi yöntemler:
 2. Suboksiptal Yaklaşım (Suboccipital Approach): Medulloblastomanın çıkarılması için en yaygın kullanılan cerrahi yöntemlerden biri suboksiptal yaklaşımdır. Bu yöntemde, serebellumun alt kısmına ulaşmak için ense bölgesinde bir insizyon yapılır. Serebellumun altına erişilerek tümörün çıkarılması sağlanır. Suboksiptal yaklaşım, serebellum ve beyin sapındaki yapıları korumayı amaçlar.
 3. Endoskopik Cerrahi: Endoskopik cerrahi, minimal invaziv bir yaklaşımdır ve burun boşluğundan veya burun delikleri üzerinden erişim sağlayarak tümörün çıkarılmasını hedefler. Bu yöntem, çocuklarda daha sık uygulanabilir ve daha hızlı iyileşmeyi sağlayabilir.

Cerrahi müdahaleler, medulloblastoma’nın boyutu, yayılımı ve hastanın genel sağlık durumuna göre özelleştirilir. Cerrahi müdahale sonrasında, hastalar genellikle radyoterapi ve kemoterapi gibi diğer tedavi yöntemleriyle tedavi edilir. Tedavi planı, multidisipliner bir ekip tarafından belirlenir ve hastaların tedavi süreci boyunca düzenli olarak takip edilir.

 1. Radyoterapi: Medulloblastoma tedavisinde radyoterapi, cerrahi sonrası veya cerrahi öncesi uygulanabilir. Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini yok eder veya büyümelerini durdurur. Radyoterapi, tümör hücrelerini çevredeki sağlıklı dokulardan ayırt edebilmek için dikkatli bir şekilde planlanmalıdır. Özellikle küçük çocuklarda, radyoterapinin etkisi uzun dönemde düşük IQ veya diğer nörolojik komplikasyonlar gibi sorunlara yol açabilir. Bu nedenle, bazı durumlarda radyoterapi daha yaşlı çocuklar veya yetişkinler için tercih edilebilir.
 2. Kemoterapi: Medulloblastoma tedavisinde kemoterapi de kullanılabilir. Kemoterapi, ilaçlar kullanarak kanser hücrelerini öldürmeyi veya büyümelerini durdurmayı amaçlar. Kemoterapi, cerrahi ve radyoterapinin etkinliğini artırmak için de kullanılabilir.
 3. Destekleyici Tedavi: Medulloblastoma tedavisi sırasında hastaların iyi beslenmeleri ve vücutlarına yeterli destek sağlanması önemlidir. Ayrıca tedavi sırasında oluşabilecek yan etkilerin yönetimi de önemli bir odaktır.

Tedavi planı, hastanın bireysel durumuna göre özelleştirilir ve tedavi süreci boyunca hastalar düzenli olarak takip edilir. Erken teşhis ve tedavi, medulloblastoma’nın prognozunu ve hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Tedavi sonrası düzenli takip ve izlem, nüks riskini değerlendirmek ve olası komplikasyonları tespit etmek için önemlidir.

Ameliyat Sonrası Nelere Dikkat Edilmelidir?

Medulloblastoma ameliyatları sonrası hastaların özel bir bakıma ve takibe ihtiyacı vardır. Ameliyat sonrası dönemde hastaların iyileşme sürecini desteklemek ve komplikasyonları önlemek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 1. Hastane Takibi: Ameliyat sonrasında hastalar bir süre hastanede izlenir ve değerlendirilir. Bu süreçte hastanın durumu yakından takip edilir ve iyileşme süreci değerlendirilir.
 2. İlaç Kullanımı: Ameliyat sonrası hastalar genellikle ağrı kesiciler ve antibiyotikler gibi ilaçlar alabilir. İlaçları düzenli olarak kullanmak ve doktorun önerdiği dozlarda almak önemlidir.
 3. Beslenme ve Hidrasyon: Ameliyat sonrasında hastaların yeterli beslenmeye ve hidrasyona dikkat etmeleri önemlidir. Eğer hastanın yutma güçlüğü varsa, beslenme yönlendirmesi ve sıvı takviyesi yapılabilir.
 4. Fiziksel Aktivite: Ameliyat sonrasında hastaların fiziksel aktiviteyi yavaşça artırmaları ve doktorun önerdiği şekilde hareket etmeleri önemlidir. Cerrahi bölgedeki iyileşmeyi desteklemek için aşırı efor ve yorucu aktivitelerden kaçınılmalıdır.
 5. Takip Muayeneleri: Ameliyat sonrası hastalar, belirlenen periyotlarla doktorları tarafından takip edilmelidir. Bu takip muayeneleri, tümörün nüksünü veya olası komplikasyonları tespit etmek için önemlidir.
 6. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon: Özellikle ameliyat sonrasında denge, koordinasyon ve güç kaybı gibi sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle, fizyoterapi ve rehabilitasyon programları hastanın iyileşme sürecini desteklemek için uygulanabilir.
 7. Nöropsikolojik Destek: Medulloblastoma ve tedavisi, bazı hastalarda nöropsikolojik sorunlara yol açabilir. Eğitim ve öğrenme güçlükleri, dikkat ve hafıza problemleri gibi durumlar için nöropsikolojik destek sağlanabilir.
 8. Radyoterapi veya Kemoterapi: Ameliyat sonrasında, bazı hastalara radyoterapi veya kemoterapi uygulanabilir. Bu tedavilerin yan etkileri ve takibi önemlidir.

Hastaların medulloblastoma ameliyatı sonrası önerilen tedavi planına uyması ve düzenli olarak doktor kontrollerine gitmesi önemlidir. Bu sayede erken teşhis ve müdahale, nüks riskini azaltabilir ve hastanın sağlık durumunu en iyi şekilde yönetebilir. Ameliyat sonrası dönemde hastaların aileleri ve sağlık ekibi tarafından desteklenmesi de önemlidir.