Medikal Onkoloji, kanser hastalığının teşhis, tedavi ve takibi ile ilgilenen tıbbi uzmanlık dalıdır. Bu dal, kanserle mücadele etmek ve kanser hastalarının tedavi süreçlerini yönetmek için eğitim almış ve uzmanlaşmış tıp doktorları olan medikal onkologlar tarafından yürütülür. Medikal Onkologlar, kanserli hastalara yaklaşımı ve tedavi planlarını belirlerken multidisipliner bir yaklaşım benimserler. Hastaların kanser türüne, kanserin evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere göre tedavi seçeneklerini değerlendirirler. Medikal Onkoloji, kanserin farklı türlerini ve organları etkileyebilecek çeşitli kanser türlerini kapsar.

Medikal Onkologlar, kanser hastalarının kemoterapi, immünoterapi, hedefe yönelik tedaviler, hormon terapisi ve biyolojik tedaviler gibi ilaç tabanlı tedavilerini yönetirler. Ayrıca, kanser hastalarının radyoterapi (ışın tedavisi), cerrahi müdahale ve diğer tıbbi prosedürlerle entegre edilmiş tedavi planlarını da değerlendirirler.      

Medikal Onkoloji uzmanları, kanser hastalarının tedavi süreçlerini izleyerek ve yan etkilerini yöneterek tedavi sürecinin en etkili ve güvenli şekilde ilerlemesini sağlamaya çalışırlar. Aynı zamanda, kanser hastaları için destekleyici tedaviler ve palyatif bakım yönetimi konusunda da uzmanlaşmışlardır.

Medikal Onkologlar, kanser hastalarının takibini yapar, tedavi sonuçlarını değerlendirir ve hastaların yaşam kalitesini artırmak için tıbbi ve psikososyal destek sağlarlar.

Kanser tedavisi multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve Medikal Onkologlar, cerrahlar, radyasyon onkologları, patologlar ve diğer uzmanlık alanlarından sağlık ekibi üyeleri ile işbirliği içinde çalışırlar. Bu ekip çalışması, kanser hastalarının ihtiyaçlarına uygun bireyselleştirilmiş tedavi planlarının oluşturulmasını ve en iyi sonuçların elde edilmesini sağlar.