Craniosynostosis, bebeklerin veya küçük çocukların kafatasının normal şekilde büyümesini engelleyen bir doğuştan anomalidir. Kafatası, bebeğin beyninin büyümesini ve gelişmesini desteklemek için genellikle birleşme hatları (sutura) ile ayrılmıştır. Fakat craniosynostosis durumunda, bu birleşme hatları erken birleşir veya kapanır, bu da kafatasının gelişmesini kısıtlar ve beynin doğal büyümesine engel olur. Craniosynostosis, bebeğin kafatasının şeklinde ve büyüklüğünde anormalliklere yol açabilir. Erken dikişlerin birleşmesi sonucu kafatasında değişiklikler meydana gelir ve bu da beynin büyümesini etkileyerek başın şeklinde ve boyutunda bozukluklara neden olur.

Kraniyosinostoz çeşitleri nelerdir?

Kraniyosinostoz, bebeklik döneminde kafatası kemiklerinin erken kapanmasıyla karakterize bir durumdur. Kraniyosinostoz, kapanan dikişlerin hangi kafatası kemikleri arasında olduğuna bağlı olarak farklı çeşitlere ayrılır. İşte kraniyosinostozun yaygın çeşitleri:

 1. Sagittal kraniyosinostoz: Bu en yaygın kraniyosinostoz türünde, kafatasının üst kısmında bulunan sagittal dikiş erken kapanır. Bu durum, kafatasının ön ve arka kısımlarının birbirine göre daha uzun olduğu “sivri baş” görünümüne neden olabilir.
 2. Koronal kraniyosinostoz: Bu türde, kafatasının ön kısmında bulunan koronal dikiş veya dikişler erken kapanır. Koronal kraniyosinostoz, bebeğin alın ve şakaklarında düzleşme veya yassılaşmaya neden olabilir.
 1. Metopik kraniyosinostoz: Metopik dikişin erken kapanması sonucu ortaya çıkar. Bu tür, kafatasının alın bölgesinde belirgin bir kabartıya ve belirgin bir orta çizgi oluşturan “görünüm” denilen bir baş şekline yol açabilir.
 2. Lambdoid kraniyosinostoz: Bu türde, kafatasının arka kısmında bulunan lambdoid dikişler erken kapanır. Lambdoid kraniyosinostoz, kafatasının arkasında bir çıkıntıya ve yassılaşmaya neden olabilir.
 3. Trigonocefali: Bu tür, metopik dikiş ve alın bölgesindeki diğer dikişlerin erken kapanması sonucu ortaya çıkar. Bu durum, alın ve gözlerin daha dar bir şekilde görünmesine neden olabilir.

Kraniosinositoz ‘un Belirtileri Nelerdir?

Craniosynostosis, doğuştan gelen bir durumdur ve bebeklerde veya küçük çocuklarda kafatasının normal şekilde büyümesini engeller. Bu durumun belirtileri, bebeğin yaşına, hastalığın tipine ve şiddetine bağlı olarak değişebilir. Craniosynostosis’un erken dönemde tanınması ve tedavi edilmesi önemlidir, çünkü tedavi edilmemiş durumlarda baş şeklinde ve beyin gelişiminde sorunlar oluşabilir. İşte craniosynostosis’un belirtileri arasında yer alabilecek bazı işaretler:

 1. Başın düzensiz veya tuhaf bir şekle sahip olması: Craniosynostosis, erken birleşen dikiş hatlarından dolayı kafatasında şekil bozukluklarına yol açar. Bebeğin kafatası düzleşmiş, uzamış veya yuvarlak bir görünümde olabilir.
 2. Gözlerin, kulakların veya yüzün asimetrik olması: Craniosynostosis, kafatasının yanlış büyümesine bağlı olarak gözlerde, kulaklarda veya yüzde asimetriye neden olabilir. Gözlerde bir veya her iki tarafta farklı yerleşim veya farklı büyüklük gibi belirtiler görülebilir.
 1. Yüksek kafatası basıncına bağlı belirtiler: Eğer craniosynostosis bebeğin kafatasının normalden çok hızlı büyümesine neden oluyorsa, bebeğin kafasında dolgun veya gergin bir his olabilir. Aynı zamanda baş ağrısı, uyku sorunları veya bulantı gibi belirtiler de olabilir.
 2. Geç konuşma veya gelişimsel gecikmeler: Craniosynostosis, beyin büyümesini etkileyebilir ve bu da çocuğun dil gelişimini ve diğer motor becerilerini etkileyebilir. Geç konuşma veya diğer gelişimsel gecikmeler gözlenebilir.
 3. Gözlerde belirtiler: Craniosynostosis, bazı tiplerinde göz hareketlerini etkileyebilir ve gözlerde çapraşıklık (strabismus) veya göz kapaklarında düşüklük (ptozis) görülebilir.

Craniosynostosis’un belirtileri bebeğin yaşına ve hastalığın şiddetine göre farklılık gösterebilir. Eğer bu belirtilerden herhangi birini gözlemliyorsanız, hemen bir çocuk doktoruna başvurmanız önemlidir. Erken tanı ve tedavi, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyümesine ve gelişmesine yardımcı olacaktır.

Craniosynostosis Hastalığında Tanı Nasıl Koyulur?

Craniosynostosis hastalığının tanısı, uzman bir sağlık ekibi tarafından yapılan fizik muayene, medikal görüntüleme testleri ve çocuğun tıbbi geçmişinin dikkatli bir şekilde incelenmesiyle konur. İşte craniosynostosis hastalığının tanısının nasıl konulabileceği:

 1. Fizik Muayene: Çocuk doktoru veya bir pediatrik cerrah, bebeğin kafasını ve yüzünü dikkatlice muayene eder. Kafatasında düzensizlikler, dikiş hatlarında erken birleşme, kafada asimetri veya diğer belirtiler fizik muayene sırasında fark edilebilir.
 1. Medikal Görüntüleme Testleri: Tanıyı doğrulamak ve craniosynostosis’in tipini belirlemek için genellikle medikal görüntüleme testleri uygulanır. Bu testler şunları içerebilir:

   – Röntgen: Bebeğin kafatasını ve dikiş hatlarını incelemek için kullanılabilir.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): Kafatasının üç boyutlu görüntüsünü elde etmek ve dikiş hatlarının durumunu belirlemek için kullanılır. BT taraması, craniosynostosis’in tipini ve etkilediği dikişleri daha net bir şekilde gösterebilir.

 1. Tıbbi Geçmiş: Çocuğun tıbbi geçmişi ve ailede craniosynostosis gibi doğuştan gelen durumların olup olmadığı değerlendirilir. Ayrıca, çocuğun doğum öncesi ve doğum sonrası gelişimi hakkında bilgi alınır.

Tanının kesinleşmesi ve tedavi planının oluşturulması için, tanı sürecinde multidisipliner bir yaklaşım benimsenir. Bu, bir çocuk cerrahı, çocuk nörologu, plastik cerrahı, genetik uzmanı ve diğer uzmanların dahil olduğu bir sağlık ekibinin işbirliğini içerir. Çocuğunuzun tanı ve tedavi sürecinde sağlık ekibiyle düzenli iletişim halinde olması önemlidir.

Craniosynostosis tanısı konan bir çocuk, uzman bir ekip tarafından takip edilmeli ve tedavi süreci düzenli olarak değerlendirilmelidir. Tedavi, genellikle cerrahi müdahaleyi içerir ve başın normal büyümesini desteklemek ve beyin gelişimini etkilenmeden sürdürmek için yapılır. Erken teşhis ve tedavi, olumlu sonuçların elde edilmesine yardımcı olur.

Craniosynostosis Nasıl Tedavi Edilir?

Craniosynostosis hastalığı tedavisi, erken teşhis ve multidisipliner bir yaklaşımla yapılır. Tedavi prensipleri, hastalığın tipine, şiddetine ve çocuğun yaşına göre değişebilir. Ancak genel olarak craniosynostosis hastalığı tedavi prensipleri şunları içerir:

 1. Cerrahi Müdahale: Craniosynostosis tedavisinde en yaygın yöntem cerrahi müdahaledir. Cerrahi, kafatasında erken birleşmiş dikişlerin açılmasını ve kafatasının normal büyümesine izin verilmesini amaçlar. Cerrahi sırasında, bebeğin yaşına, hastalığın tipine ve ciddiyetine göre değişebilecek farklı teknikler kullanılabilir.

2. Multidisipliner Yaklaşım: Craniosynostosis hastalığının tedavisinde, çocuk cerrahı, nöroloji uzmanı, plastik cerrah, genetik uzmanı ve diğer uzmanlardan oluşan bir sağlık ekibi tarafından takip edilmek önemlidir. Bu uzmanlar, hastalığın doğru bir şekilde değerlendirilmesi, tedavi planının oluşturulması ve çocuğun genel sağlık durumunun yönetilmesi konusunda işbirliği yaparlar.

 1. Erken Tanı ve Müdahale: Craniosynostosis hastalığının erken tanısı ve tedavisi, başın normal büyümesini ve beyin gelişimini desteklemek açısından önemlidir. Erken dönemde yapılan cerrahi müdahaleler, baş şeklinin düzeltilmesi ve gelecekteki problemlerin önlenmesine yardımcı olabilir.
 2. Rehabilitasyon ve İzlem: Cerrahi sonrası, çocuğun rehabilitasyon süreci önemlidir. Cerrahi sonrası izlem ve tedavi, başın düzgün büyümesini sağlamak, motor becerilerin gelişimini desteklemek ve diğer olası komplikasyonları önlemek için devam eder.
 3. Aile Destek ve Eğitim: Craniosynostosis hastalığı tanısı alan aileler, tedavi ve sonrasında çocuklarının bakımı ve gelişimi konusunda eğitim ve destek almalıdır. Sağlık ekibinden ve diğer ebeveynlerden destek almak, ailenin sürece adapte olmasına ve çocuğun bakımında daha bilinçli ve güvenli olmasına yardımcı olur.

Craniosynostosis tedavisi, her hastada farklı olabilir ve bireyselleştirilmiş bir yaklaşım gerektirebilir. Bu nedenle, çocuğunuzun tedavi süreci hakkında en iyi bilgi ve rehberlik için çocuk doktorunuza veya uzman bir sağlık ekibine danışmanız önemlidir.