Nöroblastoma, genellikle bebekler ve küçük çocuklar arasında görülen nadir bir kanser türüdür. Bu kanser, sinir hücrelerinin (nöroblastlar) kötü huylu bir tümörü olarak ortaya çıkar. Nöroblastlar normalde fetal gelişim sırasında sinir sisteminin bir parçası olarak oluşur, ancak normal gelişim tamamlandıktan sonra çoğu nöroblast vücutta yok olur. Ancak nöroblastoma durumunda, bu hücreler anormal bir şekilde büyümeye ve çoğalmaya devam eder. Nöroblastoma, genellikle adrenal bezlerin (böbrek üstü bezleri) yakınında veya göğüs veya karın boşluğunda oluşur, ancak nadir durumlarda boyun veya pelvis bölgesinde de görülebilir. Genellikle hızlı bir şekilde büyüyen bir tümör olarak ortaya çıkar ve belirli semptomlara neden olabilir.

Nöroblastoma Belirtileri Nelerdir?

Nöroblastoma, bebekler ve küçük çocuklarda görülen bir kanser türüdür. Bu tümör, sinir hücrelerinin kötü huylu bir büyümesi olarak ortaya çıkar. Nöroblastoma belirtileri, tümörün büyüklüğüne ve yerleşim yerine bağlı olarak değişebilir. Aşağıda nöroblastomanın olası belirtilerinden bazıları verilmiştir:

 1. Karın şişliği: Tümörün büyüdüğü ve karın bölgesinde yerleştiği durumlarda, karında şişlik veya kitle hissedilebilir.
 2. Soluk ten rengi: Anemi (kansızlık) nedeniyle çocukta soluk bir ten rengi görülebilir.
 3. İştah kaybı ve kilo kaybı: Çocukta iştahsızlık ve kilo kaybı gözlemlenebilir.
 4. Kemik ağrısı: Nöroblastoma, kemiklere yayıldığında çocukta ağrı ve hassasiyet hissedilebilir.
 5. Topukta mavi-kırmızı bir şişlik: Nöroblastoma’nın bazı tipleri, tümörün yerleştiği adrenal bezlerin üzerinde bulunan arterlerde basınca neden olabilir ve topuk bölgesinde karakteristik bir mavi-kırmızı şişlik oluşturabilir (bu duruma “topuk mavisi” denir).
 6. İdrar yapma sorunları: Mesaneye veya idrar yoluna tümörün baskı yapması sonucu idrar yapma zorluğu veya idrar akışının zayıf olması görülebilir.
 7. Kabızlık: Tümörün bağırsaklara baskı yapması sonucu kabızlık ortaya çıkabilir.
 8. Bulantı ve kusma: Nöroblastoma’nın yayılması sonucu beyin ve çevresindeki yapıları etkileyebilir ve bu da bulantı ve kusmaya yol açabilir.

Nöroblastoma’nın belirtileri, tümörün büyüklüğüne ve yayılımına bağlı olarak değişebilir ve bazı durumlarda belirtiler fark edilmeyebilir veya diğer hastalıklarla benzerlik gösterebilir. Eğer çocuğunuzda bu tür belirtilerden herhangi biri görülüyorsa, derhal bir doktora başvurmak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, tedavi şansını ve prognozu olumlu yönde etkileyebilir.

Nöroblastoma Tanısı Nasıl Koyulur?

Nöroblastoma tanısı, çocuk doktorları ve uzmanlar tarafından bir dizi tıbbi ve görüntüleme yöntemi kullanılarak konulur. Nöroblastoma şüphesi olan çocuklar, genellikle bir çocuk onkoloğu tarafından değerlendirilir ve tanı koymak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir:

 1. Fizik muayene: Çocuk doktoru, çocuğun vücudunda şişlikler, kitleler, topuk mavisi gibi belirtileri ve bulguları değerlendirmek için fizik muayene yapar.
 2. Kan testleri: Kan testleri, çocuğun genel sağlık durumunu ve kan değerlerini kontrol etmek için yapılır. Kan testleri aynı zamanda tümör belirteçleri olarak adlandırılan özel maddelerin varlığını da tespit edebilir.
 3. Görüntüleme yöntemleri: Nöroblastomanın teşhisi için en yaygın kullanılan görüntüleme yöntemleri şunlardır:

   – Ultrasonografi (USG): Karın veya pelvis bölgesindeki kitleleri değerlendirmek için ultrason kullanılabilir.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): Vücudun çeşitli bölgelerinin detaylı görüntülerini elde etmek için BT taramaları yapılır.

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Beyin ve omurilik gibi yapıların ayrıntılı görüntülenmesi için MRG kullanılabilir.

   – Meta-Iyotobenzilguanidin (MIBG) taraması: Nöroblastomanın teşhisinde ve yayılımının değerlendirilmesinde önemli bir rol oynayan bir görüntüleme yöntemidir.

 1. Biyopsi: Şüpheli kitlelerin dokusal analizi için bir biyopsi yapılır. Bu işlem, kitleden bir örnek alarak laboratuvar incelemesi için patolojik değerlendirmeye gönderilmesini içerir. Biyopsi sonucu, nöroblastoma teşhisini doğrulamaya yardımcı olur ve tümörün ne kadar agresif olduğunu belirlemeye yardımcı olur.

Nöroblastoma teşhisi, bu tıbbi yöntemlerin bir araya gelmesiyle yapılır. Teşhis süreci, çocuğun yaşı, nöroblastomanın yayılımı ve tümörün özellikleri gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Erken teşhis, tedavi ve prognoz açısından son derece önemlidir, bu nedenle çocuğunuzda nöroblastoma şüphesi varsa, hemen bir çocuk onkoloğuna başvurmanız önemlidir.

Nöroblastoma Nasıl Tedavi Edilir?

Nöroblastoma tedavisi, tümörün evresine, hastanın yaşına, genel sağlık durumuna ve diğer faktörlere bağlı olarak çeşitli yöntemlerin kombinasyonuyla yapılır. Tedavi genellikle bir çocuk onkoloğu tarafından yönlendirilir ve multidisipliner bir ekip tarafından uygulanır. Nöroblastoma tedavisi şu şekillerde olabilir:

 1. Cerrahi müdahale: Nöroblastoma’nın tedavisinde en sık kullanılan ilk adım cerrahidir. Cerrahi, tümörün mümkün olduğunca tamamen çıkarılmasını amaçlar. Eğer tümör diğer organlara veya yapılarına yayılmışsa, cerrahi tümörün mümkün olan en fazla bölümünü çıkarmayı hedefler. Ancak doğudan beyin ve/veya omuriliği etkileyen bir yerleşimde olmadığı sürece (Büyük oranda batına yerleşir) cerrahi tedaviyi gerçekleştiren Çocuk Cerrahisi Uzmanlarıdır ve nöroşirürjiyenler çoğu zaman gereğinde yardımcı branş olarak devreye girerler.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, kanser hücrelerini yok etmek veya büyümelerini durdurmak için kullanılan ilaçlardan oluşan bir tedavi yöntemidir. Kemoterapi, cerrahiden önce veya sonra, tümörün küçültülmesi veya yayılımın kontrol altına alınması için kullanılabilir ve günümüzde oldukça etkinliği yüksek bir tedavidir.
 3. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak kanser hücrelerini hedef alır ve yok eder. Nöroblastomanın tedavisinde özellikle tümörün lokal kontrolünde ve yayılımın önlenmesinde kullanılabilir.
 4. Kök hücre nakli: Nöroblastoma tedavisinin bir parçası olarak bazı durumlarda kök hücre nakli uygulanabilir. Kemoterapi veya radyoterapinin yüksek dozları, kanser hücrelerini yok etmek amacıyla kullanıldığında, normal kan hücreleri de zarar görebilir. Bu nedenle, tedavinin bir bölümünde kemik iliği veya kök hücre nakli, sağlıklı kan hücrelerini yenilemek için yapılabilir.

Tedavi planı, nöroblastoma’nın evresine ve risk faktörlerine göre değişebilir. Erken teşhis ve tedavi, tedavi şansını artırabilir ve çocuğun sağkalım oranını iyileştirebilir. Nöroblastoma tedavisi zorlayıcı olabilir ve çocuğun yan etkilerle başa çıkması gerekebilir. Bu nedenle, tedavi sürecinde çocuğunuz ve aileniz için duygusal ve psikolojik destek almak önemlidir. Tedavi sürecinde, çocuk onkoloğunuzun önerilerine uyarak ve düzenli kontrollerle takip ederek en iyi sonuçları elde etmek mümkündür.