Optik sinir gliomu, optik sinir adı verilen yapıda ortaya çıkan iyi huylu bir tümördür. Bu tümör, genellikle glioma olarak adlandırılan, beyin ve omurilikte bulunan glial hücrelerden kaynaklanan bir tür tümördür. Gliomlar, merkezi sinir sisteminin destekleyici hücrelerinden (glial hücreler) kaynaklanır ve genellikle beynin farklı bölgelerinde görülebilir. Optik sinir gliomları, çoğunlukla çocukluk döneminde ortaya çıkar ve genellikle çocukların yaşamının ilk 10 yılında teşhis edilir. Bu tümörler genellikle tek taraflıdır, yani sadece bir göz sinirini etkiler ve nadiren her iki göz sinirini de etkiler. Bu durum, görme değişikliklerine ve göz problemlerine neden olabilir.

Optik sinir gliomları, beyin tümörleri içinde daha iyi huylu bir türdür, ancak tedavi edilmesi gerekebilir çünkü görme kaybı ve diğer optik sinirle ilişkili problemlere yol açabilir. Optik sinir gliomu teşhisi konulmuş hastalar, uzman bir nöroloğun veya çocuk onkoloğunun takibi altında olmalı ve düzenli kontrolleri yapılmalıdır.

Optik Sinir Gliomu Belirtileri Nelerdir?

Optik sinir gliomu, optik sinir adı verilen yapıda ortaya çıkan bir tümördür. Bu tümör, genellikle çocukluk döneminde ortaya çıkar ve çocukların yaşamının ilk 10 yılında teşhis edilir. Optik sinir gliomunun belirtileri, genellikle tümörün büyüklüğüne ve optik sinire baskı yapma derecesine bağlı olarak değişebilir. İşte optik sinir gliomu belirtilerinden bazıları:

 1. Görme değişiklikleri: Optik sinir gliomu, optik siniri sıkıştırdığında veya etkilediğinde, görme değişiklikleri görülebilir. Bunlar arasında:

– Görme keskinliğinde azalma: Hastalar net görememe veya bulanık görme yaşayabilirler.

   – Görme alanında kayıp: Tümör, gözün bazı bölümlerini etkileyerek görme alanında kısıtlamalara veya kayıplara neden olabilir.

   – Çift görme veya bulanık görme: Tümörün sinire baskı yapması sonucu çift görme veya bulanık görme şikayetleri oluşabilir.

 1. Göz belirtileri: Optik sinir gliomu bazen gözde bazı belirtilere neden olabilir. Bunlar arasında:

   – Göz bebeklerinde asimetri: Gözlerde farklı büyüklükte veya şekilde göz bebekleri görülebilir.

   – Göz hareketlerinde anormallikler: Gözlerin normalden farklı hareketleri veya kontrolsüz göz hareketleri gözlenebilir.

   – Gözlerde kayma (strabismus): Gözlerin normal hizalanmasında bozulma olabilir ve gözlerden biri diğerine doğru kayabilir.

 1. Baş ağrısı: Optik sinir gliomu, tümörün büyüklüğüne bağlı olarak baş ağrısı ve yorgunluk gibi başka belirtilere de yol açabilir.

Bu belirtiler, optik sinir gliomunun büyüklüğüne ve yerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, bazı durumlarda optik sinir gliomları semptomsuz olabilir ve tesadüfen yapılan görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir. Eğer bu tür belirtilerden herhangi birini fark ederseniz veya optik sinir gliomu şüphesi varsa, bir çocuk nöroloğuna veya çocuk onkoloğuna başvurarak detaylı bir değerlendirme ve teşhis için yardım almak önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, görme kaybının önlenmesi veya azaltılması için önemlidir.

Optik Sinir Gliomunda Tanı Nasıl Koyulur?

Optik sinir gliomu tanısı, çocuk nöroloğu, çocuk onkoloğu veya nöroşirürji uzmanı tarafından yapılır. Tanı koymak için aşağıdaki yöntemler ve testler kullanılır:

 1. Tıbbi öykü ve fizik muayene: Hastanın tıbbi geçmişi ve semptomları değerlendirilir. Özellikle görme değişiklikleri, göz belirtileri ve baş ağrısı gibi optik sinir gliomuna işaret edebilecek belirtiler dikkatlice incelenir.
 1. Görme testleri: Görme keskinliğini ve görme alanını değerlendiren testler yapılır. Bu testler, tümörün optik sinire baskı yapmasının etkilerini ve görme kaybının düzeyini belirlemeye yardımcı olur.
 2. Görüntüleme yöntemleri:

   – Manyetik Rezonans Görüntüleme (MRG): Optik sinir gliomunu teşhis etmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. MRG, tümörün optik sinirdeki konumunu, boyutunu ve çevre dokularla olan ilişkisini ayrıntılı bir şekilde görüntüler.

   – Bilgisayarlı Tomografi (BT): MRG kadar hassas olmasa da, optik sinir gliomunu tespit etmek için kullanılabilir. MRG yapılamayan durumlarda veya destekleyici bir görüntüleme yöntemi olarak kullanılabilir.

 1. Optik sinir görüntülemesi: Optik sinir gliomunun varlığını doğrulamak için optik sinir görüntülemesi yapılabilir. Bu, optik sinirin düzgün ve simetrik bir şekilde görülüp görülmediğini değerlendirmeye yardımcı olur.
 2. Biyopsi: Nadiren, tümörün doğrulanması ve diğer beyin tümörlerinden ayrıştırılması için biyopsi yapılabilir. Bu, tümörden küçük bir örnek alarak laboratuvar incelemesi için patolojik değerlendirmeye gönderilmesini içerir. Ancak, genellikle optik sinir gliomları teşhis edilirken biyopsiye ihtiyaç duyulmaz.

Yukarıdaki yöntemlerin bir araya gelmesiyle optik sinir gliomu tanısı konulur. Tanı konulduktan sonra, tümörün boyutu, yerleşimi ve hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak uygun tedavi planı belirlenir. Erken teşhis ve tedavi, görme kaybının önlenmesi veya azaltılması için önemlidir. Optik sinir gliomu teşhisi konulmuş hastaların, uzman bir nöroloğun veya çocuk onkoloğunun takibi altında olması ve düzenli kontrolleri yapılması önemlidir.

Optik Sinir Gliomu Nasıl Tedavi Edilir?

Optik sinir gliomu tedavisi, tümörün büyüklüğüne, yerine, yayılımına ve hastanın genel sağlık durumuna bağlı olarak farklı yöntemlerle yapılır. Tedavi seçenekleri genellikle iyi huylu bir tümör olduğu için tümörün büyüklüğüne ve semptomlara göre belirlenir. Optik sinir gliomu tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

 1. Gözlem ve izleme: Küçük boyutlu ve semptomsuz optik sinir gliomları, sadece gözlem altında tutulabilir. Bazı durumlarda, tümörün büyümesi kontrol altında tutulabilir ve tedavi gerekmeyebilir. Bu nedenle, düzenli takip ve kontrollerin yapılması önemlidir.
 2. Cerrahi müdahale: Optik sinir gliomları cerrahi olarak çıkarılabilir, ancak tümörün tamamen çıkarılması bazen mümkün olmayabilir. Cerrahi, tümörün boyutuna ve yerine bağlı olarak endoskopik transsfenoidal cerrahi veya kraniotomi gibi farklı tekniklerle yapılabilir. Cerrahi, tümörün büyüklüğünü azaltmak veya baskıyı hafifletmek için kullanılabilir.
 1. Radyoterapi: Radyoterapi, yüksek enerjili ışınlar kullanarak tümör hücrelerini hedef alarak büyümelerini kontrol altında tutmaya çalışır. Optik sinir gliomu tedavisinde radyoterapi, tümörün cerrahi olarak çıkarılmasının zor olduğu durumlarda veya tümörün tekrarlama riski yüksekse kullanılabilir.
 2. Kemoterapi: Kemoterapi, ilaçlar kullanarak kanser hücrelerini hedef alır ve büyümelerini kontrol altında tutmaya çalışır. Optik sinir gliomlarında kemoterapi, büyüyen veya tedaviye dirençli tümörlerde kullanılabilir.

Tedavi seçenekleri, hastanın durumu ve tümörün özelliklerine göre bireysel olarak belirlenir. Optik sinir gliomları genellikle yavaş büyüyen tümörlerdir ve tedavi sonrası prognoz genellikle olumludur. Tedavi sırasında ve sonrasında hastanın düzenli takip ve kontrolleri yapması önemlidir. Ayrıca, hastaların tedavi sürecinde doktorlarının önerilerine uyum göstermeleri ve herhangi bir belirti veya sorun olduğunda hemen doktorlarına başvurmaları tedavinin başarısı için önemlidir.